Üyelerimiz

Fikret Adaman
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü’nden; doktora derecesini ise Manchester Üniv. Ekonomi Bölümü’nden almıştır. Cambridge Journal of Economics, Development and Change, Ecological Economics, Energy Policy, Environment and Behavior, Environment and Planning C, European Journal of History of Economic Thought, Journal of Economic Issues, Journal of European Social Policy, New Left Review dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Burcay Erus ile birlikte Avrupa Komisyonu’nda Sosyal İçerme Uzmanı’dır. “Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture”, “Environmentalism in Turkey” ve “Integrating and Articulating Environments” için yardımcı editörlük yapmıştır. Çevrenin ekonomi politiği üzerine çalışmaktadır.Pelin Akyol
Lisans derecesini 2006 yılında ODTÜ Matematik bölümünden, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden, doktora derecesini ise 2014 yılında Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Ekonomi bölümünden aldı. 2014 Eylül ayından beri Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Akyol'un başlıca çalışma alanları Eğitim ekonomisi ve iş gücü ekonomisidir. Çalışmalarında öğrencilerin başarısını etkileyen gidilen okulun özellikleri , başarıyı ölçmek için kullanılan testlerin kuralları gibi kurumsal faktörleri inceleyen Dr. Akyol'un eğitimin kadına karşı aile içi şiddete etkisini incelediği bir çalışması da bulunmaktadır.Yusuf Alper
Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. “Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri” konulu çalışması ile 1986 yılında doktor, 1988 yılında doçent 1995 yılında profesör oldu. Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal güvenlik üzerine yoğunlaştırmıştır. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katıldı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK’nun çeşitli çalıştaylarında görev aldı. Çeşitli sendikalar için sosyal güvenlik raporları hazırladı.Berrin Ataman
1984’te Strasburg Üniv. Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini Ankara Üniv. Ekonomi Bölümü’nden ve doktora derecesini Hacettepe Üniv. Ekonomi Bölümü’nden aldı. 1985’dan bu yana Ankara Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İşgücü piyasası ve sosyal politika alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları vardır. Özellikle Avrupa Birliği istihdam ve sosyal politikası konusunda Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde ve Avrupa Komisyonu Jean Monnet programları kapsamında akademik çalıştaylara ve faaliyetlere katılmıştır. Ayrıca, Cornell Üniversitesi’nde kısa süreli çalışmalar yapmıştır. 2012-2013 ders yılını Cornell Üniversitesi ve Londra Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçirmiştir.M. Aykut Attar
İktisat alanında lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi'nden 2003 yılında ve yine iktisat alanında yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi'nden 2005 yılında almıştır. Aralık 2004-Ağustos 2006 döneminde, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Attar, iktisat alanında doktora derecesini, 2011 yılının Aralık ayında, ABD'de bulunan University of North Carolina at Chapel Hill'den almıştır. 2012 yılı Ocak ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde İktisada Giriş, Matematiksel İktisat ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri derslerini vermekte olan Attar'ın ana araştırma alanı iktisadi büyüme ve kalkınmadır. Attar, 2009 yılından bu yana Uluslararası İktisat Onur Topluluğu üyesidir.Abdurrahman B. Aydemir
Aydemir doktora derecesini 2003 yılında ekonomi alanında Western Ontario Üniversitesi'nden almıştır. 2002-2007 yılları arasında Statistics Canada'da kıdemli ekonomist, 2001-2002 yılları arasında ise Social Research and Demonstration Corporation'da araştırmacı olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları çalışma ekonomisi, ekonometri ve uygulamalı mikroekonomi olan Aydemir'in araştırma alanları ulusal ve uluslarası göç, eğitim ve nesiller arası hareketliliktir. Türkiye Bilimler Akademisi'nce 2009 yılında Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüştür. IZA ve University College London bünyesindeki CreAM'de araştırmacıdır.Ozan Bakış
Ozan Bakış Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nden 2002 yılında yüksek lisans, ardından 2006 yılında doktora derecelerini aldı. TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nda araştırmacı-proje danışmanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları: Optimal vergilendirme; Eğitim ekonomisi; Mikroekonometri; Verimlilik; Büyüme ve Kalkınma; Optimizasyon; Sayısal analiz.Cem Başlevent
1973 İstanbul doğumlu olan Cem Başlevent, lisans eğitimini 1994 yılında Franklin & Marshall College’da tamamladıktan sonra, 1996 ve 2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2000 yılında katıldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ndeki görevine 2011 yılından bu yana Profesörlük ünvanıyla devam etmektedir. İş gücü arzı, gelir dağılımı ve bireylerin çeşitli sosyal bağlamlardaki tutum ve tercihlerini inceleyen çalışmaları World Development, Urban Studies, European Journal of Political Research, Party Politics, International Journal of Social Welfare, Socio-Economic Review ve Social Indicators Research gibi dergilerde yayımlanmıştır.Asena Caner
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden aldığı Endüstri Mühendisliği lisans derecesinin ardından Ekonomi alanında yüksek lisans çalışmalarını North Carolina State Üniversitesi’nde yaptı. Daha sonra New York Üniversitesi’nden 2003 senesinde Ekonomi alanında doktora derecesi ile mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Levy Ekonomi Enstitüsü’nde refah ölçümünde kullanılabilecek bir ölçütün geliştirilmesi konulu bir projede doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. 2005’te Türkiye’ye döndüğünden beri TOBB-ETÜ İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.. İlgi alanları uygulamalı mikroekonomi, kalkınma ekonomisi, eğitim ekonomisi, çalışma ekonomisi ve uygulamalı mikroekonometridir.Evren Çelik Wiltse
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (lisans ve yüksek lisans) mezunudur. Doktora derecesini University of Massachusetts-Amherst’den 2010 yılında almıştır. Prof. Howard Wiarda’nın danışmanlığında tamamladığı tezi, kalkınma ve demokratikleşme alanlarında Türkiye ile Meksika’nın karşılaştırıldığı niteliksel bir çalışma olup European Consortium for Political Research Press tarafından kitap olarak yayınlanacaktır. Boğaziçi, Hacettepe ve UMASS-Amherst’de araştırma görevlisi, TOBB-ETÜ de Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Halen South Dakota State University’de Yardımcı Doçent olarak çalışmakta, yaz dönemlerinde ise TOBB-ETÜ’de ders vermeye devam etmektedir.Meltem Dayıoğlu
Meltem Dayıoğlu ODTÜ İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 1995 yılında yine ODTÜ İktisat Bölümü’nden almıştır. Başlıca ilgi alanları işgücü piyasaları, gelir dağılımı, ücret eşitsizliği, yoksulluk, eğitim ekonomisi, çocuk işçiliği ve kadın emeği olarak sıralanabilir. Çocuk işgücü çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli uluslar arası kuruluşların proje ekiplerinde yer almış, çocuk işçiliğinin ölçülmesine yönelik olarak Türkiye de dâhil olmak üzere çeşitli ülkelerde çalışmalar yürütmüştür. Hâlihazırda, yoksulluk dinamikleri ve eğitim reformları üzerine çalışmalar yapmaktadır.Çağaçan Değer
Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer 2001 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ege Üniv. İktisat Bölümü'nde yüksek lisans düzeyinde çalışmalarına ve aynı yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2004 yılında Ege Üniv. İktisat Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlamış, 2011 yılında ise ODTÜ İktisat Bölümü'nden doktora derecesini almıştır. Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun ardışık nesiller modeli ile incelenmesine dair çalışmaları ile Türkiye Ekonomi Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ödüller almıştır. Ege Üniv. İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir.Hakan Ercan
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunudur. Sırasıyla ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nde yaptığı araştırma görevliliklerinden sonra, University of Iowa'dan Ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Uzmanlık alanı mikroekonometri ve uygulamalı çalışma ekonomisidir. Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü'nde çalışmış, sonra halen görev yaptığı ODTÜ İktisat Bölümü'ne katılmıştır. On beş yıldır Türkiye işgücü piyasası ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadır. Son on yıldır Avrupa Birliği’nin Türkiye işgücü piyasası bağımsız uzmanıdır. AB birimleri yanında, Dünya Bankası, çeşitli BM birimleri, ILO-Ankara ve Cenevre için yapmış olduğu arka plan makaleleri, raporları ve kitaplaştırılmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.Burçay Erus
Burçay Erus Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Northwestern Üniversitesi’nden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2005 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Başlıca akademik çalışma alanları uygulamalı mikroekonomi ve özellikle de sağlık ekonomisi üzerinedir.Öner Günçavdı
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünü 1987 yılında bitirdi. 1990 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstütüsü İktisat Yüksek Lisans programını birincilikle bitirdi. 1992 yılında İngiltere’ye giden Günçavdı, önce Warwick Üniversitesi’nde Sayısal Kalkınma Ekonomisi (Quantitative Development Economics) alanında ikinci bir yüksek lisans eğitimi aldı. Doktorasını 1996 yılında Nottingham Üniversitesi’nde tamamladı. Günçavdı, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Anabilim Dalında öğretim görevlisi oldu. 1997 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör oldu. Prof.Dr. Öner Günçavdı’nın Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları üzerine, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır.Seyfettin Gürsel
Grenoble Üniv. Ekonomi bölümü ile Siyasal Bilimler Enstitüsünü bitiren Prof. Dr. Gürsel, yüksek lisans ve doktorasını Paris-Nanterre Üniv. ekonomi bölümünde 1979 yılında tamamladı. 1980 yılında İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Prof. Dr. Gürsel 1983 yılında üniversiteden istifa etti. İletişim yayınlarında yayın yönetmenliğini yapan Gürsel, daha sonra özel sektörde ve aktif siyasette yöneticilik görevlerinde bulundu. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine geri dönen profesör Gürsel, 1995 yılında doçentlik, 2000 yılında ise profesörlük ünvanlarını kazandı. 1996-2007 yıllarında Galatasaray Üniv. Ekonomi Bölümü başkanlığını yürüten Gürsel, 2004-2007 yıllarında aynı üniversitenin rektör yardımcılığını yaptı. 2007 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmakta olan profesör Gürsel, 2008 yılından itibaren Bahçeşehir Üniv. Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmektedir.Ali Güzel
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, lisans eğitimini tamamlamasının ardından, lisansüstü öğrenim için gittiği Fransa’da, 1972-1976 yılları arasında Grenoble Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde, doktora öğrenimini gerçekleştirdi ve “İşçilerin Ortak Çıkarlarının Sendikal Dava Yoluyla Korunması” konulu doktora teziyle, 1976’da Hukuk Doktoru unvanını kazandı. Daha sonra Marmara Üniv. adını alan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde, 1978 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 1979 ile 1982 yılları arasında, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi bünyesinde Paris’te, Avrupa Birliği konusunda araştırmaları için Brüksel’de ve Uluslararası Çalışma Örgütü bünyesinde Cenevre’de yurtdışı bilimsel çalışmalarını sürdürdü. “İşverenin Değişmesi- İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi” konulu doçentlik takdim tezi ile, 1982 yılında, İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi’nde Doçentlik kadrosuna atandı. 1988 yılında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, profesörlük unvanı aldı. 2007 yılında emekliliğe hak kazanarak bu kurumdan ayrılmasının ardından, Prof. Dr. Ali Güzel, 2007’den bu yana Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmekte, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yapmaktadır.Ergül Halisçelik
1973 Adana doğumludur. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden birincilikle mezun olmuş ve Ekonomi Politikası ABD’de Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1997 yılında açılan Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınavını kazanarak göreve başladığı Hazine Kontrolörleri Kurulu'nda, müşterek kararname ile 2001 yılında Hazine Kontrolörü ve 2008 yılında Hazine Başkontrolörü olarak atanmıştır. 2005-2007 yılları arasında A.B.D.'de Carnegie Mellon University Heinz School of Public Policy and Management'den Kamu Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisansı (MSPPM), 2008 yılında Çukurova Üniversitesi’nden Ekonomi Yüksek Lisansı (MSE) dereceleri almıştır. Ekim 2008 tarihinden itibaren ABD Carnegie Mellon University Heinz College'de 1 yıllık geçici görevlendirme suretiyle "Cooperation of the International Funding Organizations-The Case of Turkey" konulu bir proje tamamlamış olup, aynı zamanda "Kalkınmanın Finansmanı" konusunda ders vermiştir. Hali hazırda Başkent Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak "Fayda Maliyet Analizi" , "İktisadi Büyüme & Kalkınma" ve de “Ekonomi” derslerini vermektedir. HALİSÇELİK Pittsburgh Türk-Amerikan Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği (2011-2012 Dönemi Dernek Başkanı) üyesi olup, halihazırda Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) Başkan Yardımcısı ve Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunları Derneği'nin Kurucu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Uluslararası alanda çeşitli konularda yayınlanmış çalışma ve makaleleri bulunmaktadır. Doktora eğitimini “Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme: Yükselen Ekonomiler Üzerine Ampirik Bir Analiz” konulu tez çalışması ile 2015 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır.Ahmet İçduygu
Prof. Dr. Ahmet İçduygu Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir ve üniversitedeki Göç Araştırmaları Merkezi’nin direktörüdür. Daha önce Bilkent Üniversitesi’nde çalışan Prof. İçduygu, ayrıca Türkiye dışında şu üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur: Stockholm Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, ve European University Institute. Bilim Akademisi Derneği seçilmiş üyesi olan Prof. İçduygu’nun, akademik çalışma alanları uluslararası göç ve göçmenler, nüfus çalışmaları, Akdeniz çalışmaları, sivil toplum ve yurttaşlık, etnik çalışmalar ve milliyetçilik konularını içerir. Ayrıca birçok saygın bilimsel dergi ve kitapta yüze yakın makalesi bulunur.İpek İlkkaracan
Lisans derecesini Swarthmore College Siyaset Bilimi Bölümü’nden; yüksek lisans ve doktora derecelerini ise New York New School for Social Research Ekonomi Bölümü’nden almıştır. İlkkaracan, işsizliğin ve ücretlerin makroekonomisi, iş gücü piyasalarındaki eşitsizlik, zaman kullanımı, ekonomi ve sürdürülebilir büyüme üzerine çalışmaktadır. Feminist İktisat Yayın Kurulu’nda görev almaktadır. İlkkaracan, Ortadoğu Ekonomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir ve European Network of Experts on Gender Equality (ENEGE)’de uzman olarak çalışmaktadır. Buna ek olarak da UNDP/ UNIFEM, WWHR gibi sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda görev almıştır.Zümrüt İmamoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Zümrüt İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek lisansını tamamladıktan sonra Amerika’da Carnegie Mellon Üniversitesi’nden ekonomi doktorası aldı. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde (BETAM) uzman araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Carnegie Mellon, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversitelerinde Makroekonomi, Uluslararası İktisat ve Entegrasyon Ekonomisi derslerini verdi. Zümrüt İmamoğlu halen BETAM’da çalışmaya ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde dersler vermeye devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları arasında Makroekonomi, Uluslararası İktisat ve Uluslararası Ticaret bulunmaktadır.Ayşe Ökten İmrohoroğlu
Ayşe Ökten İmrohoroğlu University of Southern California (USC) Finans ve İşletme Ekonomisi profesörü olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamlamış; daha sonra ekonomi doktorasını Minnesota Üniversitesinden almıştır. Araştırmalarında ekonomik dalgalanmalar, işsizlik sigortası, enflasyon, sosyal sigorta sistemleri, tasarruf oranları gibi konuları ekonomik teori ve veriler çerçevesinde incelemektedir. Çalışmaları American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, and Journal of Monetary Economics gibi önemli akademik dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca uzun yıllar European Economic Review dergisinin editörlüğünü üstlenmiş; 2004-2007 yılları arasında USC Finans bölümünün bölüm başkanlığında bulunmuş; 2013-2015 yılları arasında da T.C. Merkez Bankasına danışmanlık yapmıştır.Oğuz Karadeniz
1971 yılında Aydın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk, doktorasını ise aynı enstitünün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında tamamladı.1994-1995 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmen yardımcısı, 1995-2004 yılları arasında SSK'da sırasıyla sigorta müfettiş yardımcısı, sigorta müfettişi ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. SSK'da çalıştığı dönemde sosyal güvenlik reformu, kayıtlı istihdamın arttırılması yanında kalite yönetimi, otomasyon (sanal sigorta müdürlüğü) gibi kurumsal projelerde görev aldı. 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne atandı. Pamukkale Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı ve Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Karadeniz, işgücü piyasaları, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik üzerine ulusal ve uluslararası bir çok projede uzman ve yönetici olarak görev aldı. Kalkınma planlarında işgücü piyasaları ve sosyal güvenlik ile ilgili özel ihtisas komisyon üyelikleri ile 10. Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu raportörlüğü görevlerini yürüttü. Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları bulunan Karadeniz evli ve iki çocuk babasıdır.Burhan Can Karahasan
İstanbul Üniv. İngilizce İktisat lisans (2003), Boğaziçi Üniv. Finansal Ekonomi yüksek lisans (2004) ve Marmara Üniv. İngilizce İktisat doktora (2010) derecelerine sahiptir. 2010 yılında yazdığı doktora tezi aynı yıl Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından Doktora Araştırma ödülüne layık görülmüştür. 2009-2010 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile gittiği University of Barcelona Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional’da araştırmacı olarak çalışmıştır. Dr. Can Karahasan’ın temel araştırma alanları Bölgesel Ekonomi, Büyüme ve Kalkınma İktisadı ve Mekânsal Ekonometridir. Dr. Can Karahasan halen Okan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve 2012 yılından beri İİBF Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.İlker Kaya
İlker Kaya, American University of Sahrjah (Sharjah Amerikan Üniversitesi) İşletme Fakültesi Ekonomi bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Goergia eyaletindeki University of Georgia (Georgia Universitesi, Terry İşletme Fakültesi) da tamamlamıştır. Ekonomi alanındaki araştırmaları daha çok ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir eşitsizliği, yoksulluk, uluslararası finans, para ve çalışma ekonomisi üzerine yoğunlaşmıştır.Özgür Kaya
Özgür Kaya, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden, doktora derecesini ise Georgia Üniversitesi'nden almıştır. Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Amerikan Üniversitesi ekonomi bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Araştırma alanları ise iş istatistikleri, uygulamalı ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınmadır.Pınar Kaynak
2009’da ODTÜ Ekonomi Bölümü'nden şeref derecesi ile mezun oldu. Yüksek lisans (2012) derecesini Lozan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden aldı. 2012-2013 arasında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre Merkezi'nde Politika Entegrasyonu departmanında araştırma asistanı olarak bulundu. 2013-2014 yılları arasında TEPAV’da Araştırmacı olarak çalıştı. 2013 Eylül’den bu yana Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (SPM) Araştırmacı olarak katkı sağladı. Çeşitli ILO ve Avrupa Birliği projelerinde yer aldı. 2015 Temmuz ayından itibaren ETH Zürih Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktora çalışmalarına başlayan Kaynak, halen her ay yayınladığı işsizlik tahminlerini de içeren “Sanayide Gelişmeler ve İşsizlik Eğilimleri” bülteniyle SPM’ye katkı sağlamaya devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları, uygulamalı iktisat, uluslararası ticaret ve işgücü piyasalarıdır. Bildiği diller arasında İngilizce, Fransızca ve Almanca bulunmaktadır.Yılmaz Kılıçaslan
1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans, 1997 yılında Northeastern Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini aldı. ODTÜ İktisat Bölümü’nde 1999-2005 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışan Kılıçaslan, aynı bölümde doktora çalışmalarını yürüttü. 2005 yılında doktora derecesini alan Kılıçaslan, aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Yrd. Doçent olarak göreve başladı. 2007-2008 döneminde Londra Metropolitan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent doktor olarak çalışan Kılıçaslan sanayi ekonomisi, verimlilik, yenilik iktisadı, ekonomik büyüme ve kalkınma konularındaki araştırmalarını sürdürmektedir.Işıl Kurnaz
Lisans derecesini Gazi Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden ve yine aynı alanda yüksek lisans derecesini Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Aralık 2005’ten itibaren Gazi Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2010 yılında “Youth in Action” Programme: “Common Future” projesi kapsamında takım lideri olarak Macaristan’da bulunmuş, 2011 yılında İsveç’te Linköping Üniversitesi, REMESO Göç, Etnisite ve Toplum Enstitüsü tarafından düzenlenen “Migration and Labor in A Global Economy” eğitim programına burslu öğrenci olarak katılmıştır.Işıl Kurnaz’ın araştırma alanları; çalışma ekonomisi, işgücü piyasaları, genç işsizliği, eğitim-istihdam ilişkisi, uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimlilik olgusudur.Haluk Levent
İTÜ İşletme Mühendisliği’ni 1987 yılında bitiren Haluk Levent İTÜ’de İktisat Yüksek Lisansını yaptıktan sonra 1995 yılında İ.Ü. SBE’den Ekonomi alanında “Doktor” unvanını almıştır. Fransa, Hollanda ve Avustralya’da çeşitli üniversite ve enstitülerde konuk araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulunan Haluk Levent’in Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça yayınları bulunmaktadır.
Emel Memiş
Ankara Üniv. SBF İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doc. Dr. Emel Memiş makro iktisat, toplumsal cinsiyet ve kalkınma alanlarında araştırma yapmakta ve dersler vermektedir. AÜ Kadın Çalışmaları programında da dersler veren Memiş, 2007 yılından itibaren Levy Ekonomi Enstitüsü’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomi Programında araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Asya Pasifik Bölge Merkezinde Ticaret ve Yatırım Girişimi biriminde Bölgesel Beşeri Kalkınma Raporlarının hazırlanmasında görev almıştır. 2003 yılından itibaren Toplumsal Cinsiyet, Makroiktisat ve Uluslararası İktisat grubunun etkinliklerinde ve Türkiye’de kadın emeği ve istihdamına yönelik çalışmalar yürüten Kadın Emeği ve Istihdamı Girişimi’nin faaliyetlerinde farklı kapasitelerde görevler almıştır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ iktisat bölümünden alarak, Utah Üniversitesinde iktisat bölümü doktora programını tamamlamıştır.Ziya Öniş
Ziya Öniş, Koç Üniversitesi’nde uluslararası politik ekonomi profesörüdür. Koç Üniv. Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi başkanlığı ve Koç Üniv. Sosyal ve Beşeri Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü yapmıştır. Öniş, Koç Üniv. Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne katılmadan önce Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Öniş’in son dönem çalışma alanları küreselleşmenin politik ekonomisi, krizler ve kriz sonrası dönüşümler, Türkiye’nin Avrupalılaşması ve demokratikleşmesi ve Türk dış politikasında yeni yönelimlerdir. Öniş, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğine seçilmiş ve Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görülmüştür.Sezgin Polat
Sezgin Polat, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2002 yılında Paris L'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)'den yüksek lisans derecesini aldı. Ardından 2007 yılında doktorasını Paris 10 Nanterre Üniversitesi’nde bitirdi. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Polat'ın ilgi alanları; Makroekonomi, İşgücü Piyasası, Gelir dağılımı, Mikroekonometri'dir.Aysıt Tansel (Yaşam Boyu Onursal Üye)
Aysıt Tansel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde Iktisat Profesörüdür. Adana Kız Lisesini birincilikle bitirmiş ve lisans derecesini ODTÜ'den yüksek iftiharla almıştır. MA derecesini University of Minnesota'dan, doktorasını ise State University of New York'tan almış ve Cornell University ve Yale University'de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Bonn'daki Institute for the Study of Labour (IZA) ve Kahire'deki Economic Research Forum (ERF)'un araştırmacı üyesidir. Çalışma alanları eğitim ve sağlık iktisadı yoğunluğu ile işgücü piyasası iktisatıdır.Mehmet Serkan Tosun
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra sırasıyla Boston Üniversitesi’nden Ekonomi yüksek lisans derecesi ve Syracuse Üniversitesi’nden Ekonomi doktora derecesi almıştır. University of Nevada, Reno Ekonomi Bölümü’nde Doçent olarak çalışmış ve yüksek lisans ve doktora programlarının direktörlüğünü yapmıştır. 1 Temmuz 2013 itibariyle de Ekonomi Bolüm Başkanlığı görevine başlamıştır. Aynı zamanda Oxford Institute of Population Ageing’de ve Economic Research Forum’da araştırmacı statüsünde üyelikleri bulunmaktadır. Uzmanlık alanları kamu ekonomisi, nüfus ekonomisi, uluslararası politik ekonomi, bölge ekonomisi ve ekonomik büyümedir. Bunun yanında yakın zamanda kurumlarda danışmanlık yapmıştır. Beta Gamma Sigma İsletme Topluluğu’nun Nevada şubesinden 2009 yılında en iyi araştırmacı ödülünü, Ortadoğu Ekonomi Derneği’nden 2005 yılında Ibn Khaldun ödülünü almıştır.İnsan Tunalı
Doç. Dr. Tunalı Koç Üniversitesi’nde Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve İstatistik alanlarında dersler vermektedir. Son dönemdeki araştırmaları nüfus ve işgücü piyasası dinamikleri ile hanehalkı anketlerinde kullanılan yöntemler üzerinedir. TÜİK hanehalkı verilerini kullanarak yaptığı ampirik çalışmalar aracılığıyla işgücü piyasalarına yönelik politika arayışlarına çeşitli ulusal ve uluslararası platformalarda katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Doktorasını University of Wisconsin, Madison’da Ekonomi Bölümünde yapan Dr. Tunalı Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce ODTÜ, Cornell ve Tulane Üniversitelerinde çalışmış, Chicago ve Michigan Üniversiteleri ile UCLA de misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak bulunmuştur.Mustafa Ulus
ODTÜ İktisat Bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nden makroekonomi yüksek lisansı ve yine aynı üniversiteden ekonomi doktorası derecelerini aldı. İsveç Uppsala Üniversitesi'nde CEPR bursu ile misafir araştırmacı olarak çalıştı. Halen Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında başlıca olarak denge işsizlik teorisi, işsizlik sigortası, kayıtdışı istihdam, sosyal politikalar ve bölgesel farklılıklar konuları gelmektedir.Gökçe Uysal
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans derecesini alan Gökçe Uysal-Kolaşin yüksek lisans ve doktorasını ekonomi dalında University of Rochester’da tamamladı. 2006 - 2007 yılları arasında İş Yatırım’da çalıştıktan sonra 2007 yılında yardımcı doçent olarak Bahçeşehir Üniversitesi kadrosuna katıldı. Gökçe Uysal-Kolaşin 2008 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde direktör yardımcısı olarak çalışmakta ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Araştırmalarına işgücü piyasası, işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet, eğitim ekonomisi ve hane halkı tasarrufları alanlarında devam etmektedir.Ebru Voyvoda
Ebru VOYVODA Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 1998 ve 2003 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nden aldı. 2003–2004 arasında ABD’de University of Utah’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Eylül 2004’den bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. Dr. Voyvoda 2011–2012 akademik döneminde Almanya’da Center for European Economic Research (ZEW)’de konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.Burcu Yakut Çakar
2000 yılında Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesini, 2003 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Essex Üniv. Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü’nde konuk araştırmacı bursu ile tez çalışması için geçirdiği kısa dönem ziyaretin ardından 2010 yılında Marmara Üniv. İngilizce İktisat Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2004-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda yürütülen birçok araştırmaya katkıda bulunmuş olan Yakut-Çakar, 2012 yılı Ocak ayından itibaren Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.Bengi Yanık İlhan
Uygulamalı mikroekonometri, işgücü ve eğitim iktisadı alanında çalışmalar yapan Yanık-İlhan, 2001 yılında Boğaziçi Üniv. Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra İTÜ İktisat Bölümünde yüksek lisans yaparken Galatasaray Üniversitesi’nde MBA yapmıştır bu sürede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2004’te Ekonomik Araştırma Forumu bursunu almaya hak kazanarak Minnesota Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ İktisat programında doktoraya başlamıştır. Doktora yaparken Koç Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Şubat 2012’de ‘Türkiye’de Gençlerin Okuldan İşe Geçişleri’ konulu tezle doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2012 yılının Nisan ayında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak göreve başlamıştır.Nurhan Yentürk
1982 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’ndün mezun olan Yentürk, 1982- 1984 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İÜ İktisat Fakültesinde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında İTÜ’de doktora ünvanı alan Yentürk 1982 yılında İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı; 1988 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesörlük ünvanı aldı ve 1985-1986 yıllarında Imperial College, Londra; 1989-1990 yıllarında Paris-I Sorbonne üniversitesinde Misafir Araştırmacı olarak bulundu. Türkiye Ekonomisi, finansal krizler, yatırım politikaları ve teknolojik gelişmeler üzerine çalışmalarını sürdürdü. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniv. Ekonomi Bölümü’nde çalışmaya başladı.Ensar Yeşilyurt
1995 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra bir yıl University of Groningen’de, bir yıl da Birkbeck College’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmaların pek çok kritere göre sınıflandırıldığı ancak en önemli parçası olan sonuçlarına göre bir sınıflandırma yapılmadığı yargısına dayanarak, uzun zamandır ekonomi literatüründeki bilimsel çalışmaların sonuçlarının sınıflandırılıp sunulduğu literaturematic.com projesi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca etkinlik ve mekansal ekonomi alanlarına ilgi duymaktadır.