Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Projesi

2009 yılından beri uygulanmakta olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Projesi (SCORE) (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises), KOBİ’lerin verimliliğini dolayısıyla da rekabet gücünü artırma hedefiyle tasarlanan; içerisinde, işletme çalışan, yönetici ve sahiplerine yönelik modüler eğitim ve danışmanlık hizmetleri barındıran bir programdır. İlk fazı 7 ayrı ülkede uygulanan ve ikinci fazına Kasım 2013’de alınan kararla geçilen SCORE Programı’nın Türkiye’de uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere, olası uygulamaların yapılabileceği sektörleri, bölgeleri, program ortaklarını ve faydalanıcılarını belirlemek ve olası uygulamada dikkat edilmesi gereken konuları tespit edebilmek amacıyla, bir ön değerlendirme araştırması yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. ILO, bu araştırmayı yürütmesi için TEPAV ve SPM ile iletişime geçmiş ve gerekli yöntem belirlendikten sonra TEPAV ve SPM, ilgili uzmanlarıyla fizibilite çalışmasını gerçekleştirmiş ve nihai raporunu ILO’ya teslim etmiştir. Yapılan fizibilite çalışması ve ILO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaylar sonucunda şu öneriler ortaya çıkmıştır:

• SCORE Projesinin uygulanması, Türkiye’deki KOBİ’lere destek sağlayacaktır.
• Ülke çapına yayılan tam teşekküllü bir uygulamaya başlamadan önce belirlenecek sektörlerde, belirlenen işletmelerde bir pilot uygulamanın yapılması ve uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
• Özellikle Modül 2 ve Modül 3 için işletmelerden yoğun talep gelmiştir.
• Yapılan anket ve görüşmeler sonucunda; plastik ve kauçuk sanayi, basit ve işlenebilir metal sanayi, makina ve ekipman sanayi ve otomotiv ve ilgili yan ürünler sektörleri öncelikli sektörler olarak ortaya çıkmıştır.
• Şehirlerin endüstrileşme ve sektör gelişimleri göz önüne alındığında öncelikli iller Bursa, Kocaeli, Gaziantep ve İzmir olmaktadır.

Belirlenen Modüller;