“Networking the Specialists in the Field of Syrian Students in Turkish Higher Education” Projesi

Suriyeli ve yerli grupların sosyal uyumunu sağlama konusunda, farklı alanlarda ve çeşitli aktörler tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Ancak çoğu zaman bu çalışmaların yürütücülerinin deneyim paylaşımı ve kalıcı ağlar oluşturmak konusunda yeterli girişiminin olmadığının altı çizilmektedir. Buradan hareketle, yükseköğretimde sosyal uyum alanında çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların ve akademisyenlerin bir araya gelerek çalışmalarını paylaşmaları, uzun vadede yerel dinamiklerin daha etkili olduğu, kalıcı bir ağa dönüşecek bir platformda buluşma fikri doğmuştur. Bu ağın altyapı çalışmaları Health Security Partners tarafından desteklenen “Networking the Specialists in the Field of Syrian Students in Turkish Higher Education” projesi kapsamında yürütülmektedir.

Mersin üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Günnur ERTONG ATTAR direktörlüğünde yürütülen proje kapsamında farklı paydaşların bir araya geldiği uzmanlar arası bir ağ oluşturmayı hedefleyen ilk toplantı 25 Kasım 2019’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Proje, Mersin Üniversitesi, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) ve Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (HÜGÖÇ) paydaşlığında yürütülmektedir.

Bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan bu ağın ilk adımı olarak, 25 Kasım 2019 tarihinde Ankara Mövenpick Otel’de yapılan toplantının açılış konuşmaları, Dr. Öğr. Üyesi Günnur Ertong Attar, Harran HÜGÖÇ müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce, TOBB SPM direktör yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan, Health Security Partners’dan kıdemli uzman Patricia Westenbroek, üniversitemizden rektör yardımcımız Prof. Dr. İsmail Yağcı (video mesaj) ve YÖK Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir tarafından yapılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi’nden Doç. Dr. Burcu Şimşek “Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yükseköğretimde Suriyeli Öğrenciler” projesinin öncül çıktılarını, Türk-Alman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Erdoğan ve TOBB ETÜ SPM Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan’ın davetli konuşmacı olarak, Elite Dialogue II projesi çıktılarını paylaştığı, öğleden sonra ise TOBB ETÜ SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan tarafından açılışı yapılan bir açık tartışma oturumu ile oldukça verimli bir paylaşım sağlanmıştır. Toplantı sonucunda bu ağın kalıcı olmasına ve ikinci toplantının, Harran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantı raporu için tıklayınız.

Toplantı fotoğrafları için tıklayınız.

Projenin ikinci adımında ise iki çevrimiçi anketin uygulanması planlanmıştır. Bu anketlerden ilkinde yükseköğretimde eğitimine devam eden Suriyeli öğrencilere ders veren akademisyenlerin yaşadığı deneyimlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. İkincisinde ise Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenci anketi erişim linki:

http://yazgan.me/index.php/361454?lang=tr

Akademisyen anketi erişim linki:

http://yazgan.me/index.php/574595?lang=tr