Türkiye'de Sosyal İlerleme ve Sosyal Politika: Bazı Gözlemler

Aykut Attar

18 Aralık 2014

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) bünyesinde kurulan ‘Sosyal Politikalar Platformu’, Türkiye’deki sosyal politika konularında çalışan uzmanlar arasındaki işbirliği ve iletişimi artırmayı amaçlamaktadır. Platformun yeni araştırması Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Attar’ın “Türkiye'de Sosyal İlerleme ve Sosyal Politika: Bazı Gözlemler” oldu.

Türkiye'nin sosyal ilerleme düzeyi ile ilgili olarak öne çıkan bazı gözlemler

2014 yılında yayınlanan yeni bir kalkınma ve sosyal ilerleme endeksinin ışığında, Türkiye'nin sosyal ilerleme düzeyi ile ilgili olarak öne çıkan bazı gözlemleri değerlendirmektedir. İlgili endeks, 132 ülkenin verisini derlemekte ve sosyal ilerlemeyi, (i) Temel İnsani Gereksinimler, (ii) Refahın Temelleri ve (iii) Fırsatlar başlıkları altında ölçümlemektedir.

OECD ülkelerinin gerisinde

Sonuçlar, sosyal ilerlemenin, kişi başına GSYİH ile doğrusal olmayan biçimde ve aynı yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Sosyal ilerleme düzeyi en yüksek olan üç ülke Yeni Zelanda, İsviçre ve İzlanda'dır. Türkiye, 132 ülke arasında 64. sırada ve Avrupa ülkeleri ile diğer OECD ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin başarısızlığı, daha çok Refahın Temelleri ve Fırsatlar başlıklarında ortaya çıkmaktadır. Türkiye, GSYİH düzeyi kendisininkine en yakın 15 ülkeye göreli olarak, (i) basın özgürlüğü, (ii) dezavantajlı gruplara yönelik hoşgörü ve (iii) ileri öğrenimdeki kalite ve kadın-erkek eşitliği konularında geride kalmış durumdadır.

[İndir]