Yönetim Kurulumuz

Doç. Dr. Hakan Ercan
Doç. Dr. Hakan Ercan ODTÜ Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Eğitimini Ankara Fen Lisesi’nden sonra ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans (1986) olarak sürdürmüş; ekonomi yüksek lisans ve doktorasını (1994) University of Iowa’dan almıştır. Doktorasından sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne katılmış, askerliğini de Hava Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olarak tamamlamıştır (1996). Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen yedi yılın ardından, Ankara’ya dönerek ODTÜ’nde göreve başlamıştır. Bir kız çocuğu babasıdır. Dr. Ercan, 2003 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun SYSDEM (bağımsız ulusal işgücü piyasası uzmanları sisteminin) Türkiye uzmanıdır. AB üyesi ülkelerin ve aday ülkelerin birer uzmanından oluşan yaklaşık otuz kişilik bir grubun parçası olarak, komisyonun İstihdam ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü’ne, hizmete özel periyodik işgücü piyasası ve politika değerlendirmeleri yazmakta; komisyonun belirlediği güncel ve yakın gelecekte AB gündeminde kalması beklenen konularda, her uzmana yazdırılan çağrılı kısa değerlendirme makalelerini Türkiye için yılda iki defa kaleme almakta; yılda bir kaç defa Brüksel’de bilgilendirme ve politika değerlendirme toplantılarına katılmaktadır. CEDEFOP tarafından yürütülen AB 2020 ‘vasıf tahmini’ (skill forecasting) ağının Türkiye temsilcisi olmuş; gelecekteki meslek dağılımını tahmin yöntemlerini kuzey Afrika ve eski Sovyet cumhuriyetlerine uyarlayan bünyesinde yapılan bir çalışmada da Türkiye uzmanı olarak yer almıştır (2011). Ayrıca, çeşitli Dünya Bankası yayınları için arka plan makaleleri yazmıştır. ILO için Gençlerin İstihdamı (2007), Kriz Etki Değerlendirmesi (2010, Erol Taymaz ve Erinç Yeldan ile birlikte) ve Türkiye’de Mesleki Görünüm (2011) yayınlarını kaleme almıştır. FAO, Uluslararası Göç Örgütü ve UNDP için yapılmış kısa çalışmaları vardır.

E-Posta
Doç. Dr. Sibel Güven
Lisans derecesini ODTÜ İşletme bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecesini ise yine aynı üniversitede Yöneylem Araştırması bölümünden aldı. Güven, yüksek lisans çalışmalarını sürdürürken TÜBİTAK Yöneylem Araştırmaları Birimi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra British Council'den kazandığı lisansüstü bursu ile 2 yıl boyunca Lancaster Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye'ye dönmesinin ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsünde ve ODTÜ Sistem Bilimleri Araştırma Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı. Doktora derecesini alana kadar ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1986-1989 yılları arasında Ürdün Yarmouk Üniversitesi İşletme bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Akademik kariyerine 1990-2003 yılları arasında Doçent olarak görev aldığı ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde devam etti. Güven 2003 yılında üniversiteden ayrılmasının ardından MNG Holding Turizm Grubu'nda Maliyet Analiz Sistem Direktörü olarak çalıştı. Eylül 2006'da bu pozisyondan ayrılan Sibel Güven Kasım 2006'dan bu yana TEPAV'da Etki Analizi Programları Direktörü olarak çalışmaktadır. Güven aynı zamanda TOBB ETÜ SPM Yönetim Kurulu Üyesidir.

E-Posta
Prof. Dr. Fatih Özatay
ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. TCDD'de 1978-1979 yılları arasında mühendis, DPT’de 1979-1985 yılları arasında uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi'nde iktisat doktorasını aldı. Özel sektördeki iki yıllık deneyiminden sonra, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü'ne geçti. Uzman, ekonomist ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Şubat 1995'te Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev almak üzere TCMB'den ayrıldı. Aynı yıl Kasım ayında doçent unvanını aldı. Ankara Üniversitesi haricinde ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nde de ders verdi.1995-1999 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak görev aldı. 2001 yılında profesör olduktan hemen sonra, beş yıllığına TCMB Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu'nun bir üyesi olarak para politikasının oluşturulması ile ilgili sorumluluğu paylaştı. Nisan 2006'dan 2008 başına kadar TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Halen aynı üniversitenin öğretim üyesi olan Özatay, aynı zamanda TEPAV Finans Enstitüsü Direktörü'dür. Özatay aynı zamanda TOBB ETÜ SPM Yönetim Kurulu Üyesidir. İlgi alanları istikrar programları, parasal ve finansal krizler, para politikaları ve reformlardır.

E-Posta

Prof. Dr. İhsan Sezal
1971'de Manchester Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimlerden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 1973 yılında Bath Üniversitesi Kalkınma Bilimleri'nden, Doktora derecesini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Sezal, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Doçent olarak öğretim üyeliği yaparken, 1986 yılında Milli Eğitim,Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. 1988 yılında aynı Bakanlıkta Müsteşarlığa atandı.1989 yılı sonunda bu görevinden ayrılarak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne döndü ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı yaptı. 1987-1991 yılları arasında Bakanlıktaki Müsteşarlığının yanı sıra dört yıl YÖK üyeliği yaptı. Başkent Üniversitesi’nin kuruluşunda görev alan Sezal, 1996 yılından 2002 yılına kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yürüttü. 2007 yılında TOBB ETU Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini üstlendi. Sezal TOBB ETÜ Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve olarak öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Sezal, aynı zamanda TOBB ETÜ SPM Yönetim Kurulu Üyesidir.

E-Posta
Yrd. Doç. Dr. Bülben Yazıcı
1997 yılında DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Endüstriyel Seramik Tasarımcısı unvanıyla mezun oldu.. 1998-2001 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2002-2003 yıllarında AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Çevre Bölümü’nde “Çevre Dostu Ürün Kavramı” üzerine diğer bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Yazıcı, 2007 yılında AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Kampüs Donatı Elemanları Tasarımı” konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2002 yılında İtalya’da UNESCO ve İtalyan Hükümeti bursu ile kısa süreli bir eğitim gören Yazıcı aynı zamanda serbest tasarım çalışmaları yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında Birleşmiş Milletler projelerinde toplum kalkınma uzmanı, tasarımcı ve danışman olarak çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında B.Ü, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı'dır. Aynı zamanda TOBB ETÜ SPM Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye’de tasarım olgusu, endüstri-tasarımcı ilişkileri, kentsel tasarımda donatı ürünleri tasarımı ve kullanımı, ürün semantiği, çevresel tasarım, engelliler için tasarım gibi sosyal tasarım konularıyla ilgilenmektedir.

E-Posta