AGGDS Projesi

SOSYAL POLİTİKALAR MERKEZİ,  ‘ANKARA’DA GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME STRATEJİSİ’Nİ AÇIKLADI.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Sosyal Politikalar Merkezi,  ‘Ankara’da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi’ni (AGGDS) oluşturmaya yönelik olarak yürüttüğü projeyi Nisan ayında tamamladı. Stratejide Ankara'da girişimciliğin öncelikle; ar-ge ve yenilik içeren alanlar ile bilişim, savunma sanayi, kongre ve sağlık turizmi, eğitim sektörlerinde desteklenmesi hedeflenirken, Ankara'nın kırsal bölgelerinin de bu destekler kapsamında ele alınması gerektiği belirtildi.

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ankara Genç Girişimciler Kurulu ile işbirliği içinde ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile yürütülen proje sonucunda geliştirilen strateji  belgesinde; Ankara’nın genç girişimci potansiyelinin yerel ekonominin hizmetine sunulabilmesi için hayata geçirilecek olan 32 faaliyet adımı, ‘10 temel stratejik hedef’ altında ortaya konuldu. Stratejide ortaya çıkan hedefler ve faaliyet adımlarıyla orta vadede Ankara’nın girişimci potansiyelini geliştirmeye ve bu suretle bölgenin istihdam yapısına olumlu anlamda katkı yapılması, uzun vadede ise girişimcilik kavramının gelişerek bir kültür halini alması amaçlanıyor.

ANKARA’DA İLK OLARAK ‘ORTAK AKIL’ OLUŞTURULACAK

Temel stratejik hedeflerin ilk sırasında Ankara'nın Genç Girişimci Potansiyelini Harekete Geçirecek Yönetişimin Sağlanması’ yer aldı. Bu çerçevede Ankara’da ortak bir aklın oluşması ve konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların (Valilik, belediyeler, Ankara Kalkınma Ajansı, siyasi aktörler, odalar ve borsalar, üniversiteler, uluslar arası kuruluşlar, ilgili STK’lar, ilgili merkezi kamu kurumları) koordinasyon içerisinde çalışması için, Ankara'nın genç girişimci potansiyelini harekete geçirecek yönetişim mekanizması kurulması sağlanacak. Bu amaçla Ankara Girişimcilik Koordinasyon Kurulu oluşturularak, kamu kurumları, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları, finansal kurumlar, politikacılar ile yüz yüze görüşülecek; strateji paylaşılarak fikir alışverişi ve işbirliği sağlanacak.

 

‘Ankara’da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi’ ile ayrıca girişimciliğin finansmanına yönelik olarak, girişimciliğe yönelen kaynakların ve bu kaynakların etkinliğinin arttırılması, risk sermayesi ve melek yatırımcı ağı gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi, genç girişimcilerin bankacılık sektörünün sunduğu finansman kaynaklarına daha kolay erişmesi hedefleri belirlendi. Strateji belgesinde yer alan diğer hedefler ise girişimciliğe yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, girişimcilerin doğru bilgiye hızla ve güncel bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak bilgi destek merkezlerinin oluşturulması, girişimciliği kolaylaştırıcı ve destekleyici yasal düzenlemeler ile yeni mekanizmaların hayata geçirilmesi, genç girişimcilere mekân desteğinin arttırılması olarak belirlendi.

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLENİRSE
ANKARA’NIN REKABET GÜCÜ DE ARTAR

Proje yürütücüsü Nilüfer Kaya Kanlı, girişimciliğin, çok sayıda üniversiteyi, teknoparkı ve eğitimli genç nüfusu barındıran Ankara’da etkin bir şekilde desteklenmesinin, kentte üretilen katma değeri ve kentin rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade etti.  Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise bu konudaki faaliyetlerin önceden üzerinde uzlaşılmış stratejik bir plan doğrultusunda uygulanmasının, önemli fırsatların yakalanmasını sağlayacağını vurgulayarak kurul içinde stratejik hedeflere yönelik çalışma grupları oluşturacaklarını ve kurulun çalışma dönemi içerisinde faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

‘Ankara’da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi’nin 10 temel hedefi şöyle:

1) Ankara'nın Genç Girişimci Potansiyelini Harekete Geçirecek Yönetişimin Sağlanması
2) Girişimciliğe Yönelik Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması
3) Bilgi Destek Merkezlerinin Oluşturulması ve Girişimcilerin Doğru Bilgiye Hızla ve Güncel Bir Şekilde Ulaşabilmesi
4) Girişimciliğe Yönelen Kaynakların Arttırılması
5). Girişimciliğe Yönelen Kaynakların Etkinliğinin Arttırılması
6) Genç Girişimcilerin Bankacılık Sektörünün Sunduğu Finansman Kaynaklarına Daha Kolay Erişmesi
7) Risk Sermayesi, Melek Yatırımcı Ağı Gibi Alternatif Finansman Kaynaklarının Geliştirilmesi
8) Genç Girişimcilere Mekân Desteğinin Arttırılması
9) Ankara'da Girişimciliğin Ar-Ge ve Yenilik İçeren Alanlar ile Bilişim, Savunma Sanayi, Kongre ve Sağlık Turizmi,  Eğitim Sektörlerinde ve Ankara'nın Kırsal Bölgelerinde Desteklenmesi.
10) Girişimciliği Kolaylaştırıcı, Destekleyici Yasal Düzenlemelerin ve Yeni Mekanizmaların Hayata Geçirilmesi

‘Ankara’da Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi’ne ulaşmak için tıklayınız