UMEM Beceri '10

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm getirmek üzere 2010 yılı Temmuz ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından duyurulan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi, kamuoyunda giderek artan bir ilgi ile karşılanıyor. UMEM BECERİ’10 adıyla sloganlaştırılan bu proje ile birlikte Türkiye'de ilk kez yapılan il düzeyindeki işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Projenin hedefi birkaç yıl içerisinde yüz binlerce işsizin becerilerini günümüz şartlarına uygun hale getirmek ve aynı zamanda işverenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimli elemanların yetiştirilmesini sağlamak. Kamu-üniversite-özel sektör işbirliğine güzel bir örnek sergileyen bu proje, Türkiye'de yalnızca işsizliğin değil aynı zamanda üretimde düşük verimlilik sorununun çözümünde de önemli bir rol oynayacak.

UMEM Beceri’10 Projesi’nin Amaçları

• İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,
• İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,
• İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,
• Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,
• Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,
• İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,
• Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi,
• Yerel düzeyde Ticaret ve Sanayi Odaları, ulusal düzeyde TOBB aracılığıyla firmaların meslek edindirme kurslarının yönetim süreçlerine katılımının sağlanmasıdır.

UMEM Beceri’ 10 projesinin uygulama planı kısaca aşağıdaki gibidir; 

Umem Beceri’ 10 Projesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız
Umem Beceri’ 10 Projesi hakkında he türlü soru için 444 86 36’yı arayabilirsiniz