Ekibimiz

Prof. Dr. Serdar Sayan (Direktör)
1985’te ODTÜ Ekonomi’den mezun oldu. Yüksek lisans (1988) ve doktora (1992) derecelerini Ohio State Üniversitesi'nden aldı. 1992-2006 arasında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştığı sürenin bir bölümünü, Ohio State Üniversitesi'nde Misafir Profesör (2003-2004) ve Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) Ziyaretçi Akademisyen (2005 kışı) olarak çalışmak üzere döndüğü ABD’de geçirdi. 2006’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalışmaya başlayan Serdar Sayan, halen yürüttüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün yanı sıra Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Direktörlüğünü de üstlenmiştir. Gerek yurtiçi ve dışındaki çok sayıdaki akademik yayını, gerekse ulusal ve uluslararası medya görünürlüğü ile tanınmış bir iktisatçı olan Sayan, 2010-2012 yılları arasında Ortadoğu Ekonomi Kurumu adlı uluslararası meslek örgütünün başkanlığını da üstlenmiştir. 2002 yılından bu yana Economic Research Forum Şeref Üyesidir. Başlıca ilgi alanları demografi, istihdam ve sosyal güvenlik ve uluslararası ekonomidir.

CV E-Posta Web Telefon: +90 312 292 42 85Pınar Kaynak (Araştırmacı)
2009’da ODTÜ Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans (2012) derecesini Lozan Üniversitesi Hautes Etudes Commerciales (HEC) Ekonomi Bölümü‘nden aldı. 2012-2013 yılları arasında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Cenevre ana merkezi Politika Entegrasyonu ve İstihdam departmanlarında; 2013-2014 yılları arasında TEPAV’da Araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında ETH Zürih Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Swiss National Science Foundation tam bursu ile doktora yapmaya hak kazanan Kaynak, 2020 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2014‘ten bu yana Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, her ay düzenli olarak yayınlanan ve aylık işgücü verileri tahminlerini içeren “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Bülteni“ ile katkı sağlamaktadır. Başlıca ilgi alanları uluslararası ticaret, işgücü piyasaları ve panel ekonometridir. Konuştuğu diller arasında İngilizce, Almanca ve Fransızca yer almaktadır.

E-Posta Telefon:
Aylin İngenç (Misafir Araştırmacı)
2017 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra üç yıl boyunca özel sektörde çeşitli şirketlerde çalıştı. 2020 yılının Eylül ayında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden burslu olarak kabul aldı. 2020 yılının Eylül ayından beri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve aynı zamanda, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağlıyor.

E-Posta Telefon:
Eski Çalışma Arkadaşlarımız

Doç. Dr. Başak Yavçan (Direktör Yardımcısı)
2003'de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 2006 yılında Pittsburgh Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Karşılaştırmalı Siyaset alanında yüksek lisans derecesini, 2011'de yine aynı üniversiteden Siyaset Bilimi doktora derecesini aldı. Ayrıca Michigan Üniversitesi'nden Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Yöntemler alanında ve Pittsburgh Üniversitesi'nden Avrupa Birliği Çalışmaları alanında lisans üstü sertifikaları bulunan Başak Yavçan'ın tez konusu Almanya'da halkın göçe ve göçmenlere yönelik tutumlarına heterojen bir yaklaşımdı. New York Üniversitesi'nde misafir araştırmacılık yapan Başak Yavçan, Türkiye'ye döndükten sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmaya başladı. Halen bu üniversitede Karşılaştırmalı siyaset alanında dersler vermenin yanı sıra, 2012 yılı itibariyle TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Dr. Yavçan'ın başlıca çalışma alanları Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Kamuoyu, Gruplararası İlişkiler ve Göçe Yönelik Tutumlar, Göçmen Siyaseti, ve Avrupa ve AB Siyasetidir.

E-Posta Telefon: +90 312 292 45 35Dr. Ozan Ekşi
1999'da ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 2005'te Boğaziçi Üniversitesinden Ekonomi yüksek lisans derecesini, 2010'da Universitat Pompeu Fabra'dan Ekonomi doktora derecesini aldı. Türkiye'ye döndükten sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde çalışmaya başlayan Ozan Ekşi, halen bu üniversitede dersler vermektedir. Nisan 2012 tarihinden Ağustos 2012 tarihine kadar TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcılığı görevini de sürdürmüştür. Dr. Ekşi'nin başlıca çalışma alanları Makro Ekonomi ve Uygulamalı Zaman Serileridir.

CV


Dr. A. Talha Yalta
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1999 yılında bitirdi. İktisat alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Fulbright Komisyonu'nun bursunu kazanarak gittiği ABD'deki Fordham University'den 2001 ve 2007 yıllarında aldı. Türkiye'ye döndükten sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde çalışmaya başlayan Talha Yalta, halen bu üniversitede dersler veriyor. Dr. Yalta, 2010 yılı sonundan Mart 2012'ye kadar TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcılığı görevini de sürdürdü. Dr. Yalta'nın başlıca çalışma alanları ekonometri ve makroiktisattır.

CV


Dr. Çağlar Yurtseven
ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü 2006 yılında birincilikle tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2008, doktora derecesini ise 2011 yıllarında ABD'deki Boston College'dan aldı. Tam burslu olarak davet edildiği bu okulda araştırma görevlisi olarak da görev yaptı, mikroekonomi ve makroekonomi dersleri verdi. Ekim 2011'den Şubat 2012'ye kadar TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Kıdemli Ekonomist olarak çalıştı. Dr. Çağlar Yurtseven'in başlıca çalışma alanları endüstriyel örgütlenme, uygulamalı mikroekonomi ve ekonometrik analizlerdir.


Damla Şat
2006 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında London School of Economics Uluslararası İlişkiler Bölümün'den yüksek lisans derecesini aldı. Sektörler arası deneyiminde iş geliştirme ve proje planlama konularına ağırlık verdi. TOBB ETÜ Kurumsal Strateji Grubu’nda Strateji Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, G20/B20 Türkiye Dönem Başkanlığı sırasında B20’de İçerik Müdürü olarak İstihdam, Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret görev güçlerinin koordinasyon ve G20 devletlerine önerilerin hazırlanması, açılım grupları etkileşimlerinin yürütülmesi gibi çeşitli roller üstlendi. Kasım 2015 ile Eylül 2016 tarihleri arasında Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezine Koordinatör olarak çalıştı.İdil Bilgiç Alpaslan
2008 yılında TOBB ETÜ İktisat Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Aynı yıl, lisansüstü çalışmaları için tam burslu öğrenci olarak kabul edildiği ABD’deki Brandeis University International Business School'a gitti. 2010 yılında Uluslararası Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans derecesini aldı. Halen uluslararası ekonomi ve uluslararası iş geliştirme alanlarındaki doktorasına devam eden İdil Bilgiç Alpaslan, 2011 yılı Nisan ayından Temmuz 2012'ye kadar TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü olarak çalıştı. İdil Bilgiç Alpaslan'ın ilgi alanları uluslararası makroekonomi, uluslararası ticaret, uluslararası yatırım stratejileri ve iş birlikleri, işgücü piyasaları ve ekonometridir.


Deniz Özkan
1991’de ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bülümü'nden şeref listesinde mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümünden aldı. 1992-1999 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsünde uzman yardımcısı ve uzman olarak çalılştı. 2000-2007 yılları arasında ACNielsen Kanada’da istatistiksel araştırmalar biriminde kıdemli istatistikçi olarak çalıştı. 2007-2009 yıllarında Sears Kanada’da pazarlama analizleri müdürü olarak çalıştı. 2010 yılında TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde UMEM Beceri’10 Projesinde Proje Yöneticisi olarak çalıştı.Nilüfer Kaya Kanlı
Lisans derecesini 2004 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini 2006 yılında ODTÜ İktisat Bölümünden aldı. 2005 - 2006 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzman yardımcısı, 2007 - 2010 yılları arasında İzmir Kalkınma Ajansı'nda uzman olarak çalıştı. 2010 yılından Aralık 2011'e kadar TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalıştı. Başlıca ilgi alanları işgücü piyasaları, sosyal güvenlik, bölgesel kalkınma, yabancı sermaye yatırımları, KOBİ'lerin finansmanı ve girişimciliktir.Meryem Ece Alemdar
2017 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı zamanda, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Ağustos 2018’den Eylül 2020'ye kadar Merkez Asistanı görevini sürdürdü.Eski Misafir Araştırmacılar

Cansu Aykaç
2018 yılı Haziran ayında Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2019 yılının Eylül ayında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden tam burslu olarak kabul aldı. 2019 yılının Eylül ayından beri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim asistanı olarak görev alıyor ve yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.
Eda Kahraman
2016 yılı Haziran ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü ve İktisat Bölümü'nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Eylül ayında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden tam burslu olarak kabul aldı. 2016-2017 arası,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi ve öğretim asistanı olarak bulundu. 2017-2018 arası yüksek lisans eğitimine ek olarak, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.
Büşra Ayça Aşkın
2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Halen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün burslu öğrencisi olarak, işletme yüksek lisans eğitimine devam ederken; Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.
Tuğçe Tatoğlu
2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Aralık ayında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden tam burslu olarak kabul aldı. 2015 yılının Ocak ayından beri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim asistanı olarak görev alıyor ve yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.
Behzat Ecem Tutu
2015 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Çalık Holding’de uzman yardımcısı olarak 9 ay görev yaptı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün burslu öğrencisi olarak, işletme yüksek lisans eğitimine devam ederken; Eylül 2016 ile Ocak 2017 arasında Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.


Hande Çabuk
2015 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Şu anda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün öğrencisi olarak işletme yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2016 yılının Mayıs ayından Kasım ayına kadar Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Ozan Acar
2014 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini aldı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün öğrencisi olarak İşletme yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2014 yılının Eylül ayından 2016 yılının Eylül ayına kadar Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Bağdagül Gedik
2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün burslu öğrencisi olarak İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Görkem Gün
2015 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün burslu öğrencisi olarak İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılının Mayıs ayından 2016 yılının Nisan ayına kadar Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Gözde Gülören
2010 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Ankara Üniversitesi’nden Sosyal Antropoloji alanında, TOBB ETÜ'den İşletme alanında yüksek lisansını alan Gözde Gülören; 2013-2014 yılları arasında Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Esra Doğan
2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesini aldı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün burslu öğrencisi olarak, İşletme yüksek lisans eğitimine devam ederken Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.
Ceren Urcan
2012 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nü burslu olarak tamamlayan Ceren Urcan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde burslu öğrenci olarak Uluslararası İlişkiler alanında eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Misafir Araştırmacı olarak katkı sağladı.Eski Yardımcı Araştırmacılar

Osman Atay Öztürk(Yardımcı Araştırmacı)
TOBB ETÜ İktisat Bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2020-Mart 2020
Ayşe Sevde Gevrek (Yardımcı Araştırmacı)
TOBB ETÜ İktisat Bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2019-Ağustos 2019
Tarık Kapusuzoğlu (Yardımcı Araştırmacı)
TOBB ETÜ İktisat Bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2019-Nisan 2019
Hacı Ali Tuştaş (Yardımcı Araştırmacı)
TOBB ETÜ İktisat Bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2018-Aralık 2018
Osman Baturhan Bayraktar (Yardımcı Araştırmacı)
TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İktisat Bölümü Çift Anadal Programı öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2018-Ağustos 2018
Ekrem Kesen
TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Şubat 2018 - Nisan 2018
Sena Sağlam
TOBB ETÜ İşletme-İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2017-Ağustos 2017
Handan Türken
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans ve Yüksek Lisans mezunu.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2017-Temmuz 2017
Kürşat Güçyılmaz
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2017-Temmuz 2017
Şeyma Yücel
TOBB ETÜ İşletme bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2017- Nisan 2017
Simay Kervankıran
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2017- Nisan 2017
Mahmut Ablay
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2016 - Ağustos 2016
Ömer Vatansever
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2016 - Nisan 2016


Eda Özkaynar
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2015 - Aralık 2015


Merve Salt
TOBB ETÜ İşletme bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2015 - Ağustos 2015


Görkem Gün
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2015 - Ağustos 2015


Ayşen Kazan
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2015 - Nisan 2015


Mustafa Enes Kaya
TOBB ETÜ İşletme bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2014 - Aralık 2014


Mehmet Furkan Karaca
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2013 - Ağustos 2014


İhsan Furkan Kılıç
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2014 - Ağustos 2014


Cansu Başak Uzun
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2014 - Ağustos 2014


Damla Or
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2014 - Nisan 2014
Damla Marangoz
TOBB ETÜ İktisat Bölümü 2011 mezunu.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2012 - Eylül 2013
Berna Akça
TOBB ETÜ Matematik bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Mayıs 2013 - Ağustos 2013
Arzu Akkuş
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2013 - Ağustos 2013
Hüseyin Zengin
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2013 - Nisan 2013
Emrah Çetin
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2012 - Aralık 2012
Sadettin Bacanlı
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Nisan 2012 - Ağustos 2012
Sina Çolak
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Nisan 2012 - Ağustos 2012
Burak Tabuktekin
TOBB ETÜ İşletme bölümü öğrencisi

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Ocak 2012 - Nisan 2012
Nazan Solak
TOBB ETÜ İktisat bölümü öğrencisi.

SPM'de Yardımcı Araştırmacı olarak çalıştığı dönem: Eylül 2011 - Aralık 2011