Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2014"
17 Şubat 2014

Önceki gün açıklanan işsizlik verilerini sanayi sektöründeki istihdam açısından değerlendiren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), bu sektörde son 5 aydır ılımlı ama kararlı bir düşüş gösteren istihdamın, Kasım döneminde artışa geçtiğini bildirdi. SPM, bu olumlu gelişmeye rağmen sanayi sektöründeki kapasite kullanım oranlarındaki düşüş ve istihdamın genel seyrinin zayıflamış olmasının olumlu beklentilerin önüne geçtiğini açıkladı. SPM, kasım ayında sanayi ve hizmetler sektöründeki istihdam artışına rağmen, tarımdaki 300 bin kişilik istihdam kaybının genel tabloyu olumsuza çevirdiğini vurguladı. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2014"
15 Ocak 2014

TOBB ETÜ SPM, Ekim ayı genel işsizlik oranında hazirandan bu yana ilk kez aşağı yönlü hareket gözlendiğini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranlarının artışa geçtiğini bildirdi. Ekim ayında kapasite kullanım oranlarının artmasının, işsizlik oranı ile arasındaki makası kapatmaya başladığını bildiren SPM, kasım ayı için pozitif değerlendirmede bulundu. SPM, beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi üretimi sayesinde kasım ayı sanayi istihdamı için olumsuz beklenti içinde olmadığını bildirdi. [Devamı] [İndir]

"UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, Aralık 2013"
25 Aralık 2013

UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmıştır. UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik olarak takibi ve verilerin arşivlenmesi yoluyla üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2013"
16 Aralık 2013

Beklentilerin üzerinde yüzde 4.4 olarak gerçekleşen bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamına rağmen, işsizlik oranlarındaki artış ve istihdamdaki düşüş yeniden “istihdam yaratmayan büyüme ve büyümenin kalitesi”ni gündeme getirdi. TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 2012’nin son çeyreğinden bu yana, bir önceki yıla ait değerin üzerinde seyrettiğini, sanayi istihdamının üst üste dördüncü dönemde de düşmeye devam ettiğini, istihdamda en büyük paya sahip olan hizmetler sektöründeki büyümenin de durduğunu bildirerek, “Bu da, istihdam yaratmayan büyüme sorununu ve büyümenin kalitesiyle ilgili kaygıları tekrar gündeme getirmiştir” görüşünü savundu. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2013"
15 Kasım 2013

Cuma günü yüzde 9.8 olarak açıklanan ağustos ayı işsizlik verisine rağmen TOBB ETÜ-SPM, gelecek aylar için olumlu beklenti içinde olduğunu bildirdi. Ağustos ayında sanayi istihdamındaki gerilemenin yavaşladığını, sektöre ait kapasite kullanım oranlarındaki düşüşün ise yerini yatay seyre bırakmaya başladığını belirten SPM, “Sanayi istihdamındaki gerileme devam etmekle birlikte, yavaşlamış durumdadır. İmalat sanayi kapasite kullanım oranındaki yatay seyir ve Ekim ayında sanayi üretim endeksinde görülen beklentilerin üzerindeki artış, sanayi istihdamı ve üretimiyle ilgili kaygıların artmasını engellemekte ve beklentilerin yönünü olumluya çevirmektedir” değerlendirmesinde bulundu. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ekim 2013"
12 Ekim 2013

İstihdamda önemli ve etkili bir yere sahip olan imalat sanayisi kapasite kullanım oranları ile geleceğe yönelik tahmin yapmaya çalışan TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Temmuz ayı verilerine dayanarak kaygılı bir tablo çizdi. İşsizlik oranının Temmuz’da yüzde 9.3 ile yükselişe geçtiğini ve mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının son iki yılın en yüksek değerine ulaştığını hatırlatan SPM, imalat sanayisinde bu yılın başından itibaren gelişen olumlu beklentilerin ise yerini olumsuz beklentilere bırakmaya başladığı yorumunu yaptı. [Devamı] [İndir]

"UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, Eylül 2013"
16 Eylül 2013

UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmıştır. UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik olarak takibi ve verilerin arşivlenmesi yoluyla üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2013"
16 Eylül 2013

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Haziran ayında istihdamın siyasi gelişmelerden olumsuz yönde etkilendiğini bildirdi. Haziran ayında mevsimsel etkilerden olumlu yönde etkilenmesi beklenen hizmetler sektörü istihdamında 72 bin kişilik düşüş gözlendiğini, inşaat ve tarımdaki istihdam artışının ise mevsimsel etkilerden kaynaklandığını bildiren SPM, “2012’nin son çeyreğinden itibaren pozitif seyir halinde olan sanayi istihdamında da, artan kapasite kullanım oranı ve olumlu beklentilere rağmen 29 bin kişilik düşüş görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu. [Devamı] [İndir]

Araştırma Notu: "Ara Eleman Arz&Talebinde Sektörel&Bölgesel Dengesizlikler"
6 Eylül 2013

TOBB ETÜ SPM tarafından hazırlanan "Türkiye'de Ara Eleman Arzı ve Talebinde Sektörel ve Bölgesel Dengesizlikler" başlıklı araştırma notu yayınlandı. Bu çalışmada, UMEM Beceri’1o Projesi kapsamında firmalardan gelen belli becerilere sahip eleman talepleri ve işsizlerin ilgili meslek kurslarına yaptıkları başvurulara dair veriler sektörel ve bölgesel bazda (Düzey 2) gruplandırılarak ortaya çıkan kayda değer düzenlilikler olup olmadığına bakılmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ağustos 2013"
15 Ağustos 2013

İmalat sanayisi ile işsizlik rakamları arasındaki ilişkiyi inceleyen TOBB ETÜ SPM, sanayi istihdamının geleceği için olumlu beklentiler taşıdığını bildirdi. Mayıs ayında imalat sanayisinde tam kapasiteye uzaklık ile işsizlik arasındaki makasın daraldığını belirten SPM “Tam kapasiteye uzaklık ile işsizlik arasında yılın ilk çeyreğinde açılan makasın, fiili kapasite artışıyla kapanmaya başlaması; işsizlik beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir. Başka bir ifadeyle; imalat sanayi kapasite kullanım oranında gözlenen artış, sanayi istihdamındaki artışın güçlenerek devam edeceğini düşündürtmektedir” değerlendirmesinde bulundu. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Temmuz 2013"
15 Temmuz 2013

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), imalat sanayi kapasite kullanım oranlarının Nisan ayında artış göstermesinin, sanayideki sınırlı toparlanmanın artarak süreceğini düşündürdüğünü bildirdi. Nisan ayında sanayideki istihdamda görülen kararlı artışın kapasite kullanım oranlarını pozitif yönde etkilediğinin görüldüğünü kaydeden SPM,“Sanayicilerin gelecek döneme ait beklentilerinin olumlu yönde geliştiğini gösteren bu artış, sanayideki sınırlı toparlanmanın artarak devam edebileceğini düşündürtmektedir” değerlendirmesinde bulundu. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2013"
17 Haziran 2013

Yüzde 10.1 olarak açıklanan Mart ayı işsizlik oranını yorumlayan TOBB ETÜ SPM, kapasite kullanım oranlarındaki artış ve sanayideki toparlanmaya işaret etti. Mart ayındaki kapasite kullanım oranlarında gözlenen belirgin yükselişin, sanayide bir süredir gözlenen küçük iyileşme hareketlerinin de etkisiyle, sanayi sektörüne dair beklentileri olumluya çevirdiğini bildiren SPM, bu toparlanmanın işsizlik oranına olumlu yönde yansıdığını bildirdi. [Devamı] [İndir]

"UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, Haziran 2013"
15 Haziran 2013

UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmıştır. UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik olarak takibi ve verilerin arşivlenmesi yoluyla üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2013"
15 Mayıs 2013

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), istihdamın arttığını ve imalat sanayi kapasite kullanım oranlarındaki gerileme hızının yavaşladığını bildirerek, bu durumu ‘küçük ama kararlı bir iyileşme işareti’ olarak gördüğünü açıkladı. SPM göstergelerdeki bu olumlu seyre rağmen, sanayide belirgin bir toparlanmanın hala söz konusu olmadığını bildirdi. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2013"
15 Nisan 2013

TOBB ETÜ SPM, yüzde 10.6 olarak açıklanan ocak ayı işsizlik oranının Nisan 2011’den bu yana gözlenen en yüksek oran olduğunu belirterek, sanayideki istihdamın son 3 yıldaki değerinin zirvesine ulaşmasına rağmen bu işsizlik oranının yaşanmasına dikkat çekti. Sanayideki istihdam artışının zirveye çıkmasının, sanayinin toplam istihdam içindeki payını arttıracak düzeyde olmadığını bildiren SPM, “Sanayide önümüzdeki dönemlerde sınırlı bir toparlanma görülebilir ancak henüz belirgin bir iyileşme söz konusu değildir” değerlendirmesinde bulundu. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mart 2013"
15 Mart 2013

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), imalat sanayi kapasite kullanım oranında yılın ikinci yarısında gözlenen kararlı düşüş eğilimi ve işsizlik oranının tekrar iki basamaklı değerlere yükselmesinin büyüme açısından kaygı verici olduğunu bildirdi. Ayrıca sanayinin toplam istihdam içindeki payının azaldığı ifade edildi. [Devamı] [İndir]

"UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, Mart 2013"
15 Mart 2013

UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmıştır. UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik olarak takibi ve verilerin arşivlenmesi yoluyla üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2013"
15 Şubat 2013

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), yüzde 9.4 olarak açıklanan Kasım ayı işsizlik oranını ayrıntılı olarak yorumladı. Temmuz ayı ile birlikte yükselişe geçen işsizlik oranının geçen ayki yatay seyrinden sonra, tekrar yukarı doğru bir hareket gösterdiğini bildiren SPM, sanayi özelinde istihdamdaki artış yaşandığını, ancak tüm alt sektörlerde gözlenen kapasite kullanım oranlarındaki düşüşün olumlu beklentilerin önüne geçtiğini bildirdi. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2013"
16 Ocak 2013

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ-SPM), yüzde 9.1 olarak açıklanan Ekim ayı işsizlik oranını değerlendirdi. Eylül ayında ilk kez bir önceki yılın değerinin üstüne çıkan işsizlik oranının, Ekim ayında bu yükselişini sürdürmediği ve yatay seyrettiğini belirten SPM, “Ancak bu ay açıklanan veriler geçtiğimiz aydakinden daha kötü olmasa da; olumlu yorumlar gerektirecek düzeyde değildir. İşsizlikte ilk iki çeyrekte gözlenen düşüşün sürdürülemeyeceği kaygısı halen devam etmektedir” görüşünde olduğunu bildirdi. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2012"
17 Aralık 2012

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), Eylül ayı için açıklanan yüzde 9.1’lik işsizlik oranının işsizlikteki yükselişi iyice belirginleştirdiğine ve son 5 yıldır ilk kez, önceki yıllara ait bir değerin üstüne çıkardığına dikkat çekerek, 2012’de gözlenen işsizlikteki düşüş eğiliminin sürdürülemeyeceğinden kaygılı olduğunu açıkladı. SPM, tarım dışı işsizlik oranındaki 0.3 puanlık artışın ise sanayi üretimi ve dolayısıyla imalat sanayi kapasite kullanım oranlarındaki daralmadan kaynaklandığını bildirdi. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2012"
15 Kasım 2012

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), işsizlik oranının yükseliş ağustos döneminde de sürdürdüğünü ifade ederek, “İşsizlik verisinin bir önceki aya göre artmasının ardında, imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki düşüş sonucu, sanayi genelinde gözlenen daralma yatmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. SPM, imalat sanayi kapasite kullanım oranının ağustosta son 5 aydaki en düşük değerine indiğini vurgulayarak, toparlanmanın yavaşladığını, son 2 çeyreklik dönemin de durgunluğu işaret ettiğini bildirdi. [Devamı] [İndir]

Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı yönündeki beklentisini koruyor. SPM, yüzde 8 olarak açıklanan ve son 8 yılın en düşük işsizlik oranı ve imalat sanayisi kapasite kullanım oranındaki artışla birlikte değerlendirerek, önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı beklentisini koruduğunu bildirdi. [Devamı][İndir]
Bilgi Notu: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Değerlendirme", Ağustos 2012
TOBB ETÜ SPM, Tepav Araştırmacısı Gözde Gülören ile Yardımcı Araştırmacı Sadettin Bacanlı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında Değerlendirme?” başlıklı bilgi notu yayınlandı. Bu araştırma notunda 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen en önemli yenilikler olan Kanunun kimleri kapsadığı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, sürekli iyileştirme kavramı ve risk değerlendirmesi ve çerçevesinde çalışma hayatına olan etkisi incelenmiş, yapılan analizlere dayanarak tavsiyelerde bulunulmuştur [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ağustos 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı yönündeki beklentisini koruyor. SPM, yüzde 8,2 olarak açıklanan ve son 8 yılın en düşük Mayıs ayı işsizliği rakamını imalat sanayisi kapasite kullanım oranındaki artışla birlikte değerlendirerek, önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı beklentisini koruduğunu bildirdi. [Devamı][İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Temmuz 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı yönündeki beklentisini koruyor. SPM, yüzde 9,0 olarak açıklanan ve son 8 yılın en düşük Nisan ayı işsizliği rakamını imalat sanayisi kapasite kullanım oranındaki artışla birlikte değerlendirerek, önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı beklentisini koruduğunu bildirdi. [Devamı][İndir]
"UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni", Haziran 2012
15 Mart 2012 tarihinde ilki yayınlanan UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında açılan kurslarla ilgili bilgilerin takip edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, proje çıktılarının sistematik olarak takibini ve verilerin arşivlenerek üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesini mümkün kılmıştır. Bültenin ikinci sayısı ile, geçen üç aylık süre zarfında proje çıktılarındaki değişimler incelenmiştir. [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı yönündeki beklentisini koruyor. SPM, yüzde 9,9 olarak açıklanan ve son 8 yılın en düşük mart ayı işsizliği rakamını imalat sanayisi kapasite kullanım oranındaki artışla birlikte değerlendirerek, istihdamdaki artışın da dikkate alınmasıyla, önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı beklentisini koruduğunu bildirdi. [Devamı] [İndir]
Araştırma Notu: "Sanayide Çalışmaya Olan İlgisizliğin Sebebi Düşük Kazançlar mı?"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz tarafından hazırlanan “Sanayide Çalışmaya Olan İlgisizliğin Sebebi Düşük Kazançlar mı?” başlıklı araştırma notu 18 Mayıs 2012 tarihinde yayınlandı. Bu çalışmada işsizlerin sanayi sektöründeki işlere olan ilgisizlikleri ile sanayide çalıştıklarında elde edebilecekleri beklenen kazanç arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve sanayide çalışmanın maddi getirisinde yıllar içinde gözlenen göreli düşüşün, işsizlerin sanayide boş olan pozisyonlara ilgi göstermemesinin nedenlerinden biri olup olmadığı sorusu ele alınmıştır. [Devamı] [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TÜİK’in açıkladığı yüzde 10.4’lük Şubat 2012 işsizlik rakamını kapasite kullanımı açısından yorumladı. SPM, kapasite kullanımı oranı ile işsizlik oranı arasındaki makasın açıldığına dikkat çekerek, bunu dönemsel yavaşlamanın işareti olarak gördüklerini bildirdi. [Devamı] [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), imalat sanayi ve alt sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarının azalmasının dönemsel bir yavaşlamayı göstermesine rağmen eğilimin artış yönünde olduğunu belirterek; işsizlikteki azalma eğilimiyle beraber değerlendirildiğinde bu durumun 2012’nin ikinci çeyreğinden itibaren sanayide olası bir genişlemeye işaret ettiğini bildirdi. [Devamı] [İndir]
"UMEM/Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni", Mart 2012
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bülteni yayınlandı. Bülten UMEM kapsamında açılan kurslar ve kursiyerlerle ilgili çeşitli özet bilgileri içeriyor. Bu bültenden itibaren her üç ayda bir yayınlanacak UMEM Beceri'10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri sayesinde, UMEM Beceri’10 Bilgi Sistemi üzerinden elde edilecek veriler güncellenecek ve daha önceki bilgiler ile karşılaştırmalar yapılacaktır. [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mart 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Aralık 2011'de işsizlik oranın %9,8'e yükselmesinde sanayi sektöründeki bir kaç aylık artış eğiliminin yavaşlamasının önemli rol oynadığını bildirdi. [Devamı] [İndir]
Politika Notu: "Beceri’10 Projesi’ne Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz tarafından hazırlanan “UMEM Beceri’10 Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?” başlıklı politika notu yayınlandı. Projenin eğitim kapasitesi daha yüksek olmasına karşın, birçok ilde işverenlerin talep ettiği elemanları yetiştirebilecek nitelikte çok sayıda kurs, kursiyer başvurularının yetersiz kalması nedeniyle açılamadı. Bu çalışma ile projeye ilgi gösteren ancak eğitim sürecini sonlandırmayan işsizlerin, süreçten kopmalarının en sık yaşandığı aşamalar, yapılan anketler yoluyla belirlendi ve işsizlerin sistemi terk etme nedenleri araştırıldı. [Devamı] [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), bir önceki ayda olduğu gibi Kasım ayında da yüzde 9.1 olarak belirlenen işsizlik oranında, hizmetler sektörünün sanayi sektörüne kıyasla daha fazla istihdam yaratmasının önemli rol oynadığını bildirdi. [Devamı] [İndir]
Politika Notu: "Kursiyerlerin Gözünden UMEM Beceri'10 Kursları"
TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), kursiyerlerin gözünden kursları değerlendirdi. UMEM Beceri'10 Kurslarına katılan kursiyerler ile yapılan anket verilerine dayanarak kursiyerlerin kurslardan ne derece memnun oldukları iller ve kurslar bazında incelendi ve raporlandı. Sonuçlar farklı illerde gözlenen çeşitli sorun kaynaklarını tespit ederken, kursların yerelde takibi ve performans değerlendirmeleri açısından kursiyer anket çalışmalarının ne kadar yararlı olduğunu da ortaya koyuyor. [Devamı] [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2012"
TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), imalat sanayindeki kapasite kullanım oranları ile azalma eğilimini sürdüren işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre, imalat sanayi genelinde ve yatırım malları imalatı dışındaki alt sektörlerde artan kapasite kullanım oranları, sanayideki toparlanmanın sürdüğüne işaret etmektedir. [Devamı] [İndir]
Bilgi Notu: "Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2011"

TÜİK, Eylül 2011 işsizlik oranını %8.8 olarak açıklamıştır. Son yılların en düşük seviyesine gerileyen işsizlik rakamının ardında, azalan işsiz sayısı ile sanayi sektöründe artan istihdam bulunmaktadır. İmalat sanayi genelinde ve alt sektörlerinde artan kapasite kullanım oranları, sanayi genelindeki bir toparlanmaya işaret etmektedir. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "İşsizler Umem Beceri'10 Kurslarını Neden Tercih Ediyor?"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından Temmuz 2010 tarihinde başlatılan UMEM Beceri’10 projesi, işverenlere nitelikli eleman, işsizlere ise meslek ve iş kazandırmaya devam ediyor. Kamu-özel sektör-üniversite ortaklığına Türkiye’den güzel bir örnek olan projenin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çeşitli araştırma ve işgücü analizleri ise TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM) tarafından gerçekleştiriliyor. [Devamı] [İndir]

Politika Notu: "İstihdamda Arz-Talep Dengesizliği"

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), işsizlerin çok fazla rağbet etmediği meslek edindirme kurslarına ilgilerinin nasıl artırılabileceğini araştırdı. Araştırmada iş arayanlar (arz) ile işçi arayanlar (talep) arasındaki uyumsuzluğun; işsizlerin, kent ve meslek tercihlerinin değişmesi durumunda giderilip giderilemeyeceği 3 farklı senaryo kullanılarak ele alındı. Buna göre firmaların çalışanlara konaklama imkanı yaratması durumunda, işgücünün mekana bağımlılığının azalacağı ve işsizin çalıştığı kenti değiştirerek istihdamın arttırılabileceği belirlendi. Ayrıca işsizleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu mesleklere özendirmenin, meslek edindirme kurslarının başarısını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna da varıldı. [Devamı] [İndir]

Araştırma Notu: "UMEM Projesi Firma Stajyer Taleplerinin Değerlendirmesi"

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi “UMEM Beceri’10 Projesi’nde İl Bazında Firmalardan Toplanan Stajyer Talepleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı araştırma notunu yayınlandı. Çalışmaya göre; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, ve Bursa gibi büyük illerde firmaların ihtiyaç duydukları meslek sahibi eleman taleplerinin karşılanmasında zorluk çekiliyor. [Devamı] [İndir]