Politika Notu: "UMEM Beceri’10 Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?"

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü
Damla Marangoz, Araştırmacı

28 Şubat 2012

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz tarafından hazırlanan “UMEM Beceri’10 Projesine Kaydolanlar Neden Sonuna Dek Kalmıyorlar?” başlıklı politika notu yayınlandı. Projenin eğitim kapasitesi daha yüksek olmasına karşın, birçok ilde işverenlerin talep ettiği elemanları yetiştirebilecek nitelikte çok sayıda kurs, kursiyer başvurularının yetersiz kalması nedeniyle açılamadı. Bu çalışma ile projeye ilgi gösteren ancak eğitim sürecini sonlandırmayan işsizlerin, süreçten kopmalarının en sık yaşandığı aşamalar, yapılan anketler yoluyla belirlendi ve işsizlerin sistemi terk etme nedenleri araştırıldı.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 kurslarına ön kayıt yaptıran ancak sonrasında sistemden çıkan 1086 kişi ile telefonda yapılan ankette, işsizlerin meslek kurslarına bakış açıları ile ilgili önemli bilgiler toplandı. Kursa devam edilen her gün için 15 TL harcırah alınan ve kurs sonunda istihdam garantisi bulunan UMEM Beceri’10 Projesine ön kayıt yaptırıp daha sonra herhangi bir kursa kayıt olmayan her on kişiden birinin “vakti olmadığı” gerekçesini sunması ilginç bir bulgu olarak ortaya çıktı.

UMEM Beceri’10 Projesinde kapasite fazlalığı yaşanırken, işsizlerin kendileri açısından her yönden avantajlı gözüken kurslara katılmaya isteksiz olmalarının sebebini tam olarak açıklayabilmek oldukça zor. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, sisteme ön kayıt yaptırıp daha sonra herhangi bir kursa kayıt olmayan her on kişiden birinin vakti olmadığı gerekçesini sunması ilginç bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kişilerin önemli bir kısmı İş-Kur kayıtlarında işsiz olarak gözüktükleri halde, kayıtsız çalışanlar olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bir kursa başladıktan sonra kursu bırakanların neden sorusuna cevap olarak “vaktim yok” gerekçesini kullanmadıkları görülmüştür. Bu da, bir kez kurslara başlayanların, projenin önemini kavradığını göstermektedir.

Yüksek eğitime sahip işsizlerin kurslara kayıt yaptırmamalarının, beklentilerinin daha yüksek olmasına bağlı olabileceği ortaya çıktı. Kursa başladıktan sonraki devam durumunun eğitime paralel olarak artması ise, eğitimli kişilerin fırsatları değerlendirme konusunda daha başarılı olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, bilimsel yöntemlerle kişilerin mesleki yönelimleri belirlenir ve bu yönelimlere göre kurslara yönlendirilirse kursların kendilerine uygun olmadığı gerekçesiyle kurslardan ayrılma oranlarının azalacağı belirtildi.

Çalışmada, kursu yarıda bırakan kadınların kursu bırakmalarında ulaşım veya kursların geç saatte olmasının önemli birer etken olduğu kaydedilerek, “Kursların saatleri ve verildiği mekânlar hakkında kursiyerlere en başta daha geniş bilgi verilmesinin, kursu yarıda bırakmayı azaltacağı öngörülmektedir” görüşü dile getirildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Hürriyet Gazetesi

Akşam Gazetesi

Milliyet Gazetesi

Posta Gazetesi

Sözcü Gazetesi

Dünya Gazetesi

Günboyu Gazetesi

Haber7.com

Haberx.com

Konsensushaber.com

Netteyim.net

HalkinHabercisi.com


Not: TEPAV Analisti Esen Çağlar'ın kadınların çalışmaması ile metro sistemlerinin ülkemizin kentlerindeki yetersizliği arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu ileri süren köşe yazısı için tıklayınız.