Politika Notu: "Kursiyerlerin Gözünden UMEM Beceri'10 Kursları"

Yrd. Doç. Dr. Talha Yalta, Direktör Yardımcısı
Nazan Solak, Yardımcı Araştırmacı

30 Ocak 2012

TOBB ETÜ SPM, "Kursiyerlerin Gözünden UMEM Beceri'10 Kursları" başlıklı politika notunu yayınladı. Çalışmaya göre; kursların yerelde takibi ve performans değerlendirmeleri açısından gelecekte bu çalışmadakine benzer bir anketin seksen bir ildeki tüm kursiyerlere zorunlu olarak uygulamasının, ayrıca firmalarda pratik eğitim yapan kursiyerlere de bir anket yapılmasının son derece yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Nisan 2011 tarihinde on sekiz ilden toplam 1.015 UMEM Beceri’10 kursiyerine eğitim değerlendirme anketi yapıldı. Bu ankette kurs alınan mekânın fiziksel özellikleri, kullanılan makine ve teçhizatlar, eğitmenler ve derslerin işlenme biçimine yönelik sorular soruldu. Bu politika notunda söz konusu anket verilerine dayanarak kursiyerlerin UMEM Beceri’10 kurslarından ne derece memnun oldukları iller ve kurslar bazında inceliyor ve raporlanıyor. Sonuçlar farklı illerde gözlenen çeşitli sorun kaynaklarını tespit ederken, kursların yerelde takibi ve performans değerlendirmeleri açısından kursiyer anket çalışmalarının ne kadar yararlı olduğunu da ortaya koyuyor.

[İndir]