İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü, Şubat 2021

Dr.Pınar Kaynak, Aylin İngenç


10 Şubat 2021

- SPM’DEN PANDEMİ KOŞULLARINDAKİ İSTİHDAM GELİŞMELERİNİ ANLAMLI ÇERÇEVEYE OTURTABİLMEK İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMA DAHA

- SPM, BU AYDAN İTİBAREN ‘GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİK ORANI’NI HESAPLAYARAK AÇIKLAYACAK

- BUNA GÖRE KASIM 2020 DÖNEMİNDE YÜZDE 25,4 OLAN RESMİ GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANI, GENİŞ TANIMLI OLARAK HESAPLANDIĞINDA YÜZDE 40,5 OLDU

- AYNI DÖNEMDE GENÇ KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 49,8’E, GENÇ ERKEKLERDE YÜZDE 34,8’E YÜKSELDİ

İşgücü piyasaları göstergelerine dair isabetli tahminleri ile tanınan Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), pandemi koşullarındaki istihdam gelişmelerini anlamlı bir çerçeveye oturtabilmek için yeni bir çalışmaya daha imza attı. SPM, Şubat-2021’den itibaren her ay düzenli olarak ‘İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü‘ çalışmasını yayınlayacak.

SPM, bu çalışma kapsamında ‘geniş tanımlı genç işsizlik oranı’ ile ‘genç erkekler ve genç kadınlarda işsizlik oranları’nı ayrı ayrı hesaplayarak duyuracak. Ayrıca; genç nüfusun işgücü piyasalarındaki durumunu daha yakından izleyebilmek amacıyla “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)”a dair göstergeler de SPM’nin bu yeni çalışmasında düzenli olarak yer alacak.

Geleneksel tanımlı genç işsizliği yüzde 25,4 iken, geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 40,5 oldu

Bu çerçevede SPM Araştırmacıları Dr. Pınar KAYNAK ile Aylin İNGENÇ’ in yaptığı çalışmaya göre, Kasım-2020 döneminde TÜİK genç işsizlik oranını (15-24 yaş arası nüfustaki işsizlik) yüzde 25,4 olarak açıkladı. Pandemi koşullarının geleneksel istihdam verilerini anlamsız kılması sebebiyle bu oran, 2019 Kasım dönemindeki genç işsizlik oranından 0,9 puan daha yüksekti. Önceki yılın aynı döneminde genç işsizlik oranı yüzde 24,5 olarak açıklanmıştı. Bu açıklamaya karşın SPM araştırmacıları, pandemi koşullarını daha iyi yansıtabilen geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 40,5 olduğunu belirledi. Bu istihdam verisi, pandeminin yaşanmadığı önceki yılın aynı döneminde yüzde 31,5 idi. SPM, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranını hesaplarken ‘işsizim’ diyenlere ek olarak ‘ümidi kırılanlar ve herhangi başka bir sebepten dolayı iş aramaktan vazgeçtikleri için işgücünden çıkan kişileri’ de dikkate aldı.

Pandemiden sonra her iki genç kadından biri işsiz hale geldi

SPM’den Dr. KAYNAK ile İNGENÇ’in araştırmasına göre pandemi genç kadın istihdamını daha fazla olumsuz etkiledi. Buna göre genç kadınlarda Kasım-2020 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 49,8’e yükseldi. Önceki sene aynı dönemde bu oran yüzde 40,2 idi. Bu rakam pandemiden sonra her iki genç kadından birinin işsiz hale geldiğini gösterdi.

Genç erkeklerde ise geniş tanımlı işsizlik Kasım 2020 döneminde yüzde 34,8’e yükseldi. Pandeminin söz konusu olmadığı önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 26,3 idi. Bu veri ise pandemiden önce her 4 genç erkekten biri işsiz iken, pandemiyle birlikte her 3 genç erkekten birinin işsiz kalmaya başladığını gösterdi.

Kasım-2020 döneminde yüzde 27,1’lık NEET oranı ile OECD üçüncüsüyüz

‘İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü‘ çalışması kapsamında SPM’nin genç nüfusun işgücü piyasalarındaki durumunu daha yakından izleyebilmek için “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)”a dair göstergeleri de düzenli olarak hesaplayıp yayınlayacağını belirtmiştik.

Buna göre Kasım 2020 dönemi itibariyle “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)” bir önceki döneme göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 187 bin, NEET oranı ise yüzde 27,1 olarak açıklandı. Bu oranın Ekim dönemine göre 0,5 puan azalırken, yıllık olarak 1,9 puan arttığı görüldü. SPM çalışmasında Türkiye’nin halen, OECD ülkeleri içerisinde NEET oranı en yüksek üçüncü ülke olduğu vurgulandı.

SPM çalışmasında “NEET olan genç nüfusta en yüksek paya lise altı eğitimliler sahip olurken, onu mesleki veya teknik lise eğitimine sahip olanlar ve yüksek öğretim takip ediyor. Diğer yandan, çoğu eğitim grubunda son iki dönemdir NEET oranının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz.” bilgisi de paylaşıldı.

[ Notu İndir]