İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü, Mayıs 2021

Dr.Pınar Kaynak, Aylin İngenç


19 Mayıs 2021

- SPM: “PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHA ANLAMLI BİR GÖSTERGE HALİNE GELEN GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİK ORANINI BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 36,5 OLARAK HESAPLADIK”

- “GENİŞ TANIMLI GENÇ İŞSİZLİĞİ ORANI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 1,1 PUAN ARTTI”

-“GENÇ KADINLARDA PANDEMİ ÖNCESİ YIL 2019’DA YÜZDE 37,7 OLAN GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI; 8,5 PUAN ARTIŞLA PANDEMİ YILI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 46,2’YE ÇIKTI”

- NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN (NEET) GENÇ NÜFUSUN ORANI 2021 İLK ÇEYREĞİNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 2,0 PUAN AZALDI

İşgücü piyasaları göstergelerine dair isabetli tahminleri ile tanınan Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), “İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü” başlıklı yeni çalışmasının sonuçlarını açıkladı. SPM, pandemi döneminde daha anlamlı bir gösterge haline gelen geniş tanımlı işsizlik oranının, bu yılın ilk çeyreğinde gençlerde yüzde 36,5 olarak gerçekleştiğini hesapladı. Bu oran, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 35,4 olarak belirlenmişti. Böylece genç nüfusta ‘ümidi kırılanlar’ ve ‘herhangi başka bir sebepten dolayı iş aramaktan vazgeçtikleri için işgücünden çıkan’ kişilerin de eklendiği geniş tanımlı işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,1 puan artmış oldu.

Genç nüfus işsizliği, genel işsizliğin çok daha üstünde seyrediyor

SPM Araştırmacıları Dr. Pınar KAYNAK ile Aylin İNGENÇ’in yaptığı çalışmada, TÜİK’in 2021 yılı birinci çeyreğinde genç işsizlik oranını yüzde 25,3 olarak açıkladığı anımsatılarak, bu oranın 2020 yılı dördüncü çeyreğine göre 0,2 puan, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan arttığı kaydedildi. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş arası nüfustaki genç işsizliği oranının tipik olarak genel işsizlik oranıyla aynı yönde hareket ettiği anlatılan çalışmada, ancak bu oranın Türkiye’deki çalışabilir nüfus (15-64 yaş) işsizlik ortalamasının çok daha üstünde seyrettiği vurgulandı ve “Açıklanan son veriye göre her dört gençten birisi işsizdir” denildi.

Pandeminin genç kadın nüfus işsizliği üzerindeki etkisi daha yüksek hesaplandı

Genç kadın ve genç erkek nüfustaki işsizlik oranına ilişkin analizlere de yer verilen SPM’nin “İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü” çalışmasında; genç erkeklerde geniş tanımlı işsizlik oranının 2021’in birinci çeyreğinde yüzde 30,8 düzeyinde seyrettiği bildirilerek, bu oranın dar kapsamlı işsizlik oranının 8,3 puan üstünde olduğu kaydedildi. Genç kadınlarda ise geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 46,2 seviyesine ulaştığına dikkat çekilen çalışmada, “Bu da neredeyse her iki genç kadından birisinin fiilen ‘işsiz’ olduğunu gösteriyor” denildi.

Çalışmaya göre; gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı pandemi öncesi dönemi simgeleyen 2019’un ilk çeyreğinde kadınlarda yüzde 37,7 iken, pandemi yılı olan 2021’in ilk çeyreğinde 8,5 puan artışla yüzde 46,2’ye yükseldi. Genç erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 29,1 ve 1,7 puan artışla yüzde 30,8 olarak hesaplandı. Bu durumda pandeminin genç kadın nüfus üzerinde ümitsizlik ve herhangi bir sebepten dolayı iş aramaktan vazgeçme yönündeki etkisi daha büyük oldu.

2021 ilk çeyreğinde NEET oranı, geçen yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 24,7 olarak belirlendi

‘İşgücü Piyasalarında Genç Nüfusun Görünümü‘ çalışması kapsamında SPM; genç nüfusun işgücü piyasalarındaki durumunu daha yakından izleyebilmek için “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfus (NEET)”a dair göstergeleri de hesapladı.

Buna göre 2021 yılı ilk çeyreği itibariyle NEET, bir önceki çeyreğe göre 296 bin kişi azalarak 2 milyon 922 bin olarak hesaplanırken, NEET oranı yüzde 24,7 olarak belirlendi. Bu oranın geçtiğimiz çeyreğe göre 2,7 puan azaldığı anlatılan SPM çalışmasında, “NEET oranının, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan, Türkiye halen OECD ülkeleri içerisinde NEET oranı en yüksek üçüncü ülkedir” denildi.

SPM çalışmasında “NEET olan genç nüfusta en yüksek paya lise altı eğitimliler sahip olurken, onu mesleki veya teknik lise eğitimine sahip olanlar ve lise eğitimliler takip ediyor. Diğer yandan, çoğu eğitim grubunda 2020’nin III. çeyreğinden beri NEET oranının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz” analizi yapıldı.

[ Notu İndir]