Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ağustos 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı


10 Ağustos 2017

SPM’ye göre işsizlik Mayıs-2017’de tek haneli rakamlar çizgisine yaklaşacak

SPM: "EKONOMİDE CANLANMA SÜRÜYOR, İŞSİZLİK MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 10,2’YE GERİLEYECEK"

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ağustos 2017-Salı günü ilan edilecek Mayıs-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Nisan dönemine göre) 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,2’ye gerileyeceğini ve tek haneli rakamlara yaklaşacağını tahmin etti. SPM’ye göre Mayıs-2017 döneminde tarım dışı işsizlik de 0,3 puan düşerek yüzde 12,1’e inecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlikte Nisan-2017 döneminde şiddetlenen azalma eğiliminin Mayıs döneminde ivmesini azaltarak devam etmesini beklediklerini ifade ederek “Mayıs döneminde ihracat yüzde 6 artarken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 14, ara malları ithalatı ise yüzde 21 oranında yükseldi. Bu gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin Mayıs dönemi işsizlik verilerine yansıması beklenmelidir.“ dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ağustos-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mayıs-2017 dönemine ait 15 Ağustos’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Ağustos’ta açıklanacak Mayıs dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 13,2 seviyesine ineceğini tahmin ederken, istihdam oranının 0,3 puan artarak yüzde 47,5 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalışla 5 milyon 269 bin kişi seviyesinde seyredeceğini öngördü.

İşsizlik oranı Nisan-2017 döneminde beklentimizden de daha fazla düştü

Geçen ay yayınlanan bültenlerinde, hem ekonomideki dönemsel canlanma hem de yürürlüğe giren istihdam teşviklerinin etkisiyle işsizlik verilerinde Nisan dönemi için ciddi oranda bir düşüş bekledikleri anımsatılan SPM çalışmasında; “17 Temmuz tarihinde açıklanan Nisan 2017 dönemi işsizlik verileri, beklentimizi de aşarak ciddi oranda düşmüş ve sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 12,4 oranlarına inmiştir. Buna paralel olarak istihdam oranı 1,1 puan artmış ve yüzde 47,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.” denildi.

Nisan döneminde şiddetlenen azalma eğiliminin Mayıs döneminde ivmesini azaltarak devam etmesini bekledikleri kaydedilen SPM çalışmasının sonuç kısmında “Mayıs döneminde ihracat yüzde 6 oranında artarken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 14, ara malları ithalatı ise yüzde 21 oranında artmıştır. Bu gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin Mayıs dönemi işsizlik verilerine yansıması beklenmelidir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranları artışa geçti

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) ise Nisan döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 1,4 puan artarak yüzde 78,4 seviyesine çıktığı ve bu rakamın Mart dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden de 1,7 puan yüksek olduğu bildirildi. Nisan 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının ise bir önceki aya göre 3,2 puan artarak yüzde 84,3 düzeyine çıktığı, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 71,9’dan yüzde 72,9’a; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 77,2’den yüzde 79’a çıktığı anlatıldı ve “Dolayısıyla, ara ve yatırım malları KKO’sundaki artış eğiliminin devam ettiği, tüketim malları KKO’sundaki azalma eğiliminin ise yerini artış eğilimine bıraktığı görülmektedir.” denildi.

Nisan-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: "NİSAN-2017’DE İŞSİZLİK, MART-2017’YE GÖRE 1,2 PUAN DÜŞEREK YÜZDE 10,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

SPM’nin çalışmasında TÜİK tarafından geçen ay açıklanan Nisan-2017 işsizlik verileri de tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi. İşsizlikte Mart dönemi itibarıyla belirginleşen azalma eğiliminin Nisan döneminde daha şiddetli bir ivmeyle sürdüğünün görüldüğü ifade edilerek; işsizlik oranının bir önceki döneme göre 1,2 puan, tarım dışı işsizliğin de 1,3 puan azaldığı ve sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 12,4’e düştüğü ifade edildi. Buna karşın yüzde 10,5’lik işsizlik oranının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artış anlamına geldiği de vurgulandı.

İşsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında bir artış oluştuğu anlatılan SPM çalışmasında “Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,4 puan artmış, Mart’a göre 1,3 puan azalmış ve yüzde 12,4 oranına inmiştir. Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Şubat dönemi itibarıyla kendini gösteren ve Mart döneminde belirginleşen düşüş eğiliminin, Nisan döneminde daha da güçlendiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir.” denildi.

SPM’nin Nisan-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

Nisan döneminde işgücü, Mart dönemine göre yüzde 1 oranında genişlemiş ve 31 milyon 444 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 982 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 21 bin kişi artarak 31 milyon 435 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Nisan 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mart dönemine göre 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Mart dönemine göre 0,1 puan azalmış ve yüzde 52,6 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,6 puan yüksektir.

Nisan 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 4 milyon 942 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 25 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Mart dönemine göre 26 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 37 bin kişilik bir düşüş, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 29 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 9 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Başkent

Gazete Gerçek

Dunya.com

Milliyet.com

Emlakeki.com

BursaHayat.com

Ulaştırma.com

HaberTarayıcı.com

FinansGündem.com

BorsaGündem.com

GazeteVatan.com

FinansCaddesi.com