SPM Seminer: Avrupa Birliğinin Cinsiyet Eşitliği İlkesi ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Zeynep GÜNDER "Avrupa Birliğinin Cinsiyet Eşitliği İlkesi ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği" konulu çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

Avrupa Birliği, sadece ekonomik bir topluluk olma hedefini geride bırakmış, insan haklarını koruyan ve yücelten değerleriyle yeni bir anlayışı benimsemiştir. Bu nedenle Birliğin cinsiyet eşitliğini sağlama görevinin, artık işleyen bir piyasa ekonomisinin gereği olarak değil insanlık hakkı çerçevesinde okunması gerekmekte olup, toplumsal alanın tamamına yaygınlaştırılmasının amaçlandığı görülebilir. Bu çerçevede, “Avrupa Birliğinin Cinsiyet Eşitliği İlkesi ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Geleceği” Seminerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun cinsiyete dayalı uygulama farklılıklarına odaklanılmıştır. Düzenleme farklılıklarını içeren tespitler değerlendirildiğinde üç kategoriye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bunlar; doğrudan veya dolaylı ayrımcılığa neden olduğu gerekçesiyle gözden geçirilmesi gereken düzenlemeler, istisna hükümleri çerçevesinde ayrımcılık olarak nitelendirilmeyen düzenlemeler, farklılığa neden olan ancak değiştirilmesi halinde sosyal güvenlik sisteminin mali dengesini ciddi bir biçimde etkileyebileceğinden ayrımcılık olarak nitelendirilmeyen düzenlemelerdir. Sonuç olarak çalışmayla ortaya konan önerilerin, sistemin mali sürdürülebilirliğine olan etkileri ile toplum yapısına uygunluğu göz önünde tutularak, katmanlı bir yapıda hayata geçirebileceği değerlendirilmiştir.