Direktör Yardımcımız, Küresel Mülteci Forumu Hazırlık Toplantısına SPM adına ev sahipliği yaptı.

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan, 17- 18 Aralık 2019 tarihinde Cenevre’de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’na hazırlık amacıyla 11 Kasım 2019 tarihinde, İGAM, OXFAM ve Hayata Destek Derneği ile ortaklaşa Küresel Mülteci Forumu Ulusal Hazırlık Çalıştayı’nı düzenledi.

Kamu kurumlarından, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler gibi sığınmacılar alanında çalışan çeşitli paydaşların katılım sağladığı çalıştayda, mevcut çalışmaların etkinliği değerlendirildi ve mülteci çalışmalarının güçlendirilmesi için taahhütler ortaya koyuldu. Çalıştaydan bir grup katılımcı, OXFAM ile birlikte Küresel Mülteci Forumuna katılacak ve tüm paydaşların değerlendirmelerini ve taahhütlerini uluslararası toplumun dikkatine sunacak.