Direktörümüz EconTR 2019'da İşgücü Piyasalarının bugünü ve geleceğini değerlendirdi.

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan “Dördüncü Sanayi Devriminin İşgücü Piyasalarına Etkileri” konulu konferansı ile sanayi devrimi, sanayi devriminin etkileri, endüstri 4.0 konuları hakkında EconTR 2019 Uluslararası İktisat Kongresi’nde önemli bilgiler verdi.

Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü ve Dünya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (WERI) Ekonomi Edebiyatı Dergisi'nin ortaklaşa düzenlediği bir Uluslararası Ekonomi Konferansı’dır. Ekonomi, finans ve girişimcilik alanındaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır. Konferans, fikir alışverişinde bulunmak, teorik ve uygulamalı araştırmalardaki son sonuçları tartışmak ve gelecekteki ortak işbirlikleri için bir araştırma ağı oluşturmak için düzenlenmiştir.