Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2019

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Haziran 2019

- SPM: “EKONOMİDE KIPIRDANMA İŞARETLERİ VAR; MART 2019 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK YÜZDE 13,9 OLARAK GERÇEKLEŞEBİLİR” - “SPM’ye göre Mart-2019 döneminde işsizlik oranı 0,8 puan azalacak”

İşgücü piyasaları göstergelerine dair isabetli tahminleri ile tanınan Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 17 Haziran 2019-Pazartesi günü ilan edilecek Mart-2019 dönemi işsizlik oranının (2019-Şubat dönemine göre) 0,8 puan azalarak yüzde 13,9 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Mart-2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,8 puan azalarak yüzde 16,1 olarak belirlenebilir.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Mart 2019 döneminde işsizlik verilerindeki artışın frenlenmesini beklediklerini, çünkü bu dönemde ihracatın Şubat dönemine göre yüzde 14 oranında, ham madde ithalatının ise yüzde 17 oranında arttığını bildirdi. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin (SÜE) bir önceki döneme göre 1,5 puan yükseldiğini ifade eden KAYNAK, “Tüm bu veriler ekonomide yeniden bir kıpırdanmanın habercisi sayılabilir ve Mart dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde araştırmacı Pınar KAYNAK’ca yapılan tahminler; TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarını kapsıyor. Tahminler, bu göstergelerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirildi. SPM, Haziran-2019 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mart-2019 dönemine ait 17 Haziranda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 17 Haziran’da açıklanacak Mart dönemi verilerle işsizlikteki artışın son bulup azalmaya başlayacağını; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan azalarak yüzde 15,7’ye ineceğini, istihdam oranının ise yüzde 45,6 düzeyini göreceğini tahmin etti ve bunlara ek olarak sanayi istihdamının ufak bir artışla 5 milyon 442 bin kişi seviyesine çıkacağını öngördü.

SPM: Mart döneminde de sanayi istihdamında sınırlı bir artış bekliyoruz

SPM, geçtiğimiz ay yayımlanan bültende işsizlik verilerindeki artışın devam etmesi beklentisini bildirdiğini, 15 Mayıs tarihinde açıklanan Şubat 2019 dönemi işsizlik verilerinin de bu öngörülerine paralel olarak artış yönünde seyrettiğini vurguladı. Tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 16,9 olarak ilan edildiğini; MEA tarım dışı işsizlik oranının ise kendi tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 15,8 olarak açıklandığını belirten SPM, “Genel işsizlik oranı ise yine yatay seyrederek yüzde 14,7 olarak kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Sanayi istihdamının Şubat dönemi değerine ilişkin tahmin ettikleri rakam 5 milyon 360 bin kişi iken, gerçekleşmenin 5 milyon 388 bin kişi olduğunu ifade eden SPM “Tahminlerimize göre, Mart döneminde bu sayının 5 milyon 442 bin kişi seviyesinde seyretmesi beklenmelidir” denildi.

Ekonomide kıpırdanma var, işsizlik oranı yüzde 14’ün altına inebilir

Çalışmanın sonuç bölümünde ise yüzde 13,9’a gerilemesi öngörülen Mart 2019 dönemi işsizlik verisine yönelik şu görüşlere yer verildi: “Mart döneminde işsizlik verilerindeki artışın frenlemesi beklenmelidir. Mart döneminde ihracat Şubat dönemine göre yüzde 14 oranında, ham madde ithalatı ise yüzde 17 oranında artmıştır. Diğer yandan, sanayi üretim endeksi (SÜE) bir önceki döneme göre 1,5 puan artmıştır. Tüm bu veriler ekonomide yeniden bir kıpırdanmanın habercisi sayılabilir ve Mart dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarında durum ne?

Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Şubat döneminde geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde seyrettiği ve bu rakamın Ocak 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,4 puan düşük olduğu ifade edildi.

İmalat sanayinin üç alt ana dalı olan tüketim malları, ara mallar ve yatırım malları imalatları için kapasite kullanım oranları hakkında da bilgi verilen çalışmada; “Şubat 2019’da tüketim malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 72,6 düzeyinde seyretmiştir. Yine aynı dönemde ara malları imalatındaki KKO yüzde 73,8’den yüzde 73,2’ye; yatırım malları imalatındaki KKO ise yüzde 74,5’ten yüzde 73,3’e inmiştir. Dolayısıyla ara malları KKO’sunun azalmaya devam ettiği görülürken; yatırım malları KKO’sunun artıştan azalma, tam tersine tüketim malları KKO’sunun ise düşüş eğiliminden artış eğilimine geçtiği görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Şubat-2019 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: OCAK VE ŞUBAT 2019 DÖNEMLERİNDEKİ YÜZDE 14,7’LİK İŞSİZLİK ORANI SON 8 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI”

SPM çalışmasında işsizliğin 2019 yılına hızlı bir giriş yaptığı, TÜİK’in Şubat 2019 işsizlik oranını yüzde 14,7 olarak açıkladığı ifade edilerek, bu oranın Ocak dönemiyle birlikte son 8 yılın en yüksek rakamı olduğu ve 2008-2009 Finansal Krizi sonrası rekor seviyeyi gören Şubat dönemi işsizlik oranına (yüzde 14,8) çok yakın olduğu tespiti yapıldı.

Şubat 2019 genel işsizlik oranının (yüzde 14,7) bir önceki yılın aynı döneminden 4,1 puan yüksekken, Ocak dönemi işsizlik oranı ile aynı olduğu vurgulanan SPM çalışmasında “İşsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında artmıştır. Tarım dışı işsizlik oranı ise Ocak dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 16,9 seviyesine çıkmıştır. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminden 4,4 puan yüksektir. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir. İşsizlik oranı halen son sekiz yılın rekor statüsünü korumaktadır. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

SPM’nin Şubat-2019 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri ise şöyle:

İşgücü: Şubat döneminde işgücü, Ocak dönemine göre yüzde 0,8 oranında artarak 32 milyon 84 bin kişi düzeyine çıkmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 564 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 181 bin kişi artarak 32 milyon 502 bin kişi düzeyine yükselmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne Katılım Oranı: Şubat 2019 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,5 olarak açıklanmıştır. Bu oran hem Ocak 2018 döneminden, hem de geçtiğimiz yılın aynı döneminden 0,3 puan yüksektir. Diğer yandan, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı Ocak dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden de 0,1 puan yüksektir.

İstihdam: TÜİK Şubat 2019 istihdam oranını yüzde 44,8 olarak açıklamıştır. Bu oran geçen dönemden 0,3 puan yüksek olmakla beraber, geçtiğimiz yılın aynı döneminden 1,8 puan düşüktür. Diğer yandan, imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 4 bin kişi artarak 5 milyon 2 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde de toplam istihdam 8 bin kişi azalmıştır. Bunlara paralel olarak, sanayi sektörü istihdamı Ocak dönemine göre 4 bin kişi azalarak 5 milyon 388 bin kişi seviyesine inmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründeki 207 bin kişilik; ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 33 bin kişilik azalmaya mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 239 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Sözcü