SPM Seminer: Yerli Yeşil Yenilikçi Üretim Ekonomisinin Mesleki ve Teknik Eğitim ile Tasarımı

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu "Yerli Yeşil Yenilikçi Üretim Ekonomisinin Mesleki ve Teknik Eğitim ile Tasarımı" konulu çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

Türkiye’nin yerli üretim yetenek ve kapasitesi, ürünlerin yerlilik oranı üzerinden, kısıtlı ve sığ bir şekilde değerlendirilmektedir. Bir ürünün yüzde yüz yerli olmasını beklemek ne iktisadi olarak akılcı ne de mümkündür. Yerli üretim yetenek ve kapasitesi, beşeri sermaye birikiminden ulusal teknolojik çabaya kadar değişen geniş bir aralıkta çevreyi öncelikleri arasına alan, yerliliği yenilikçi-rekabetçi bir biçimde arttırmayı amaçlayan, etkin, esnek ve sürdürülebilir bir politika gerektirmektedir. Yerli üretim, büyük resimle birlikte değerlendirildiğinde mesleki ve teknik eğitimi de içeren, önceleyen ve önemseyen bir politika bütününü zorunlu kılmaktadır. Toplumsal algısı olumsuz olmasına karşın yenilikçi, dinamik ve yerli üretim için önemli bir uygulamalı eğitim alanı olan meslek liseleri, bahsedilen politika bütünü arasında yer almalıdır. Bu tespitten yola çıkarak Yerli Yeşil Yeni Platformu - Eğitim Çalışma Grubu tarafından geliştirilen “Mesleki ve Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık Projesi” toplumsal algının çeşitli katmanlarda tespit edilmesini ve bu algının iyileştirilmesinin kısa ve orta vadede iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, yerli üretim yetenek ve kapasitesinin gelişimi için önemini vurgulamaktadır. Pilot olarak TR33 Bölgesi içinde Afyonkarahisar ve Manisa’da uygulanan bu çalışma ortaokul düzeyinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin; meslek lisesi düzeyinde ise öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitime ilişkin farkındalık, algı, bilgi ve beklentilerini ölçmektedir. Katmanlı olarak farklı ve dikkat çekici sonuçlar elde edilmesine karşın ortaya çıkan sonuç bir anlamda malumu ilam etmektedir. Özetle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda da altı çizilen toplumsal algının iyileştirilmesi gerektiğine yönelik hedefin ne şekilde gerçekleştirilebileceğine ilişkin alternatif bir bakış açısı ve bir dizi öneri sunulmaktadır.