Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2019

Pınar Kaynak, Araştırmacı


10 Nisan 2019

-SPM: OCAK 2019 DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANI, 1,1 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 14,6 OLARAK GERÇEKLEŞEBİLİR - “SPM’ye göre Ocak-2019 döneminde tarım dışı işsizlik yüzde 16,7’ye yükselebilir ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 15 Nisan 2019-Pazartesi günü ilan edilecek Ocak-2019 dönemi işsizlik oranının, (2018-Aralık dönemine göre) 1,1 puan artarak yüzde 14,6 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Ocak-2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 1,1 puan artarak, yüzde 16,7 olarak belirlenebilir.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Ocak döneminde işsizlik verilerindeki artışın devam etmesini beklediklerini, çünkü ihracatın Aralık 2018 dönemine göre yüzde 4,5 oranında; yatırım malları ithalatının ise yüzde 36 oranında azaldığını vurguladı. KAYNAK, 2018 yılının 3. çeyreğinde gayrisafi sabit sermaye oluşumunun (kamu ve özel sektör yatırımları) yüzde 4 azaldığını anımsatarak, “Ocak 2019 döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise (SÜE) 0,6 puanlık bir azalma görüldü. Tüm bu gelişmelerin Ocak dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Nisan-2019 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ocak-2019 dönemine ait 15 Nisan’da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Nisan’da açıklanacak Ocak-2019 dönemi işsizlik verilerinde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan artarak yüzde 15; istihdam oranının ise 0,7 puan azalarak yüzde 44,7 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediğini bildirerek, sanayi istihdamındaki daralmanın süreceğini ve bu verinin 5 milyon 474 bin kişiden 5 milyon 416 bin kişiye ineceğini öngördü. Sanayi istihdamı, Kasım-2018 döneminde 5 milyon 656 bin kişiydi.

İşsizlikteki artış ‘şiddetle’ devam edecek

SPM, geçtiğimiz ay yayımlanan bültende işsizlikteki artışın devam etmesi beklentisini paylaştıklarını ve 15 Mart tarihinde açıklanan Aralık 2018 dönemi işsizlik verilerinin buna paralel olduğunu, ancak artışın tahminlerini aştığını kaydetti. Genel işsizlik oranının yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranının yüzde 15,6, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise yine beklentilerine paralel şekilde yüzde 14,9 seviyesinde seyrettiğini ifade eden SPM, “Ocak 2019 dönemine ilişkin tahminlerimiz, işsizlik verilerindeki artışın aynı şiddetle devam etmesi yönündedir” değerlendirmesinde bulundu. Çalışmada sanayi istihdamının Aralık 2018 döneminde, bir önceki döneme kıyasla 182 bin kişi azalıp 5 milyon 474 bin kişi olarak gerçekleştiği ifade edilerek, “Tahminlerimize göre Ocak döneminde bu sayının 5 milyon 416 bin kişi seviyesinde seyretmesi beklenmelidir” denildi.

İlgili göstergelerdeki düşüş sürüyor, işsizlik yüzde 14,6 olarak gerçekleşebilir

Çalışmanın sonuç bölümünde ise yüzde 14,6’lık Ocak 2019 dönemi işsizlik tahminine yönelik şu görüşlere yer verildi: “Ocak döneminde işsizlik verilerindeki artışın devam etmesi beklenmelidir. 2018 yılının 3. çeyreğinde gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4 küçülmüştür. Diğer yandan yine aynı dönemde ihracat, Aralık 2018 dönemine göre yüzde 4,5 oranında; yatırım malları ithalatı ise yüzde 36 oranında azalmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise (SÜE) 0,6 puanlık bir azalma görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin Ocak dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Kapasite kullanım oranları ne diyor?

SPM çalışmasında TÜİK’in Aralık 2018 genel işsizlik oranını yüzde 13,5 olarak açıkladığı bildirilerek, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 3,1 puan, Kasım 2018 dönemi işsizlik oranından ise 1,2 puan yüksek olduğu kaydedildi. İşsiz sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 oranında arttığı (3 milyon 291 binden 4 milyon 302 bine çıktı) vurgulanan SPM çalışmasında, “Benzer olarak tarım dışı işsizlik oranı da Kasım dönemine göre 1,3 puan artmış ve yüzde 15,6 seviyesine çıkmıştır. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminden 3,3 puan yüksektir. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Bu oranlar son sekiz yılın en yüksek oranlarıdır. Genel işsizlik oranı ile tarım dışı işsizlik oranındaki Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

İmalat sektörü istihdamı bir önceki döneme göre 173 binlik azalmayla 5 milyon 57 bine geriledi

SPM’nin Aralık-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri ise şöyle:

İşgücü: Aralık döneminde işgücü, Kasım dönemine göre yüzde 1 oranında azalarak 31 milyon 957 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 378 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 121 bin kişi azalarak 32 milyon 368 bin kişi seviyesine inmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,95 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne Katılım Oranı:Aralık 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Kasım döneminden 0,6 puan düşük olmakla beraber geçen yılın aynı dönemini ile aynıdır. Diğer yandan, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı Kasım dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 53,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,1 puan düşüktür.

İstihdam:Aralık 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 173 bin kişi azalarak 5 milyon 57 bin seviyesine inerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde de toplam istihdam 9 bin kişi azalmıştır. Bunlara paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Kasım dönemine göre 182 bin kişi azalarak 5 milyon 474 bin kişi seviyesine inmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründeki 57 bin kişilik azalma ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 17 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 40 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

DünyaGazetesi