Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2019

Pınar Kaynak, Araştırmacı


10 Ocak 2019

SPM’ye göre Ekim-2018 döneminde işsizlik oranı yatay seyredecek

SPM: “EKONOMİDE DURGUNLUK İŞARETLERİ VAR; YÜZDE 11,4’LÜK İŞSİZLİK ORANI EKİM-2018 DÖNEMİNDE DE DEĞİŞMEYECEK"

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15Ocak 2019-Salı günü ilan edilecek Ekim-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Eylül dönemine göre) aynı kalarak yüzde 11,4 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Ekim-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 13,6 olarak belirlenecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Eylül döneminde ihracatta bir önceki döneme göre yüzde 17 oranında artış görülürken, Ekim döneminde bu artışın yüzde 9 olarak gerçekleştiğini ve bunun ciddi bir düşüş anlamına geldiğini ifade etti. KAYNAK, yatırım malları ithalatı sadece yüzde 1 oranında artarken hammadde ithalatınınyüzde 1 azaldığını, yine aynı dönemde takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin (SÜE) 2,2 puan düştüğünü vurgulayarak “Tüm bu gelişmeler ekonomide durgunluğun işareti olarak kabul edilebilir ve Ekim dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” diye konuştu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ocak-2019 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ekim-2018 dönemine ait 15Ocak’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Ocak’ta açıklanacak Ekim 2018 dönemi işsizlik verilerinde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 13,6; istihdam oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 696 bin kişi seviyesine inmesini beklediklerini bildirdi.

Sanayi istihdamı 5,7 milyon kişinin bir miktar altına geriledi

SPM çalışmasında,geçtiğimiz ay yayımladıkları bültende; işsizlik verilerindeki artışın son bulması beklentisini açıkladıklarını ancak 17 Aralık tarihinde ilan edilen Eylül 2018 dönemi işsizlik oranının beklentilerinin aksine artışın sürdüğünü gösterdiği ifade edildi. Hem genel, hem de tarım dışı işsizlik oranlarının 0,3 puan artarak sırasıyla yüzde 11,4 ve yüzde 13,5 olarak hesaplandığı bildirilen SPM çalışmasında, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 13,3 oranında gerçekleştiği ifade edildi. SPM, sanayi istihdamındaise Eylül dönemi değerine ilişkin tahmin edilen rakam 5 milyon 719 bin kişi iken gerçekleşmenin 5 milyon 698 bin kişi olduğunu anlatarak, Ekim döneminde bu sayının 5 milyon 696 bin kişi seviyesinde seyredeceği beklentisini dile getirdi.

Belirleyen temel ögelere göre işsizlik tahmininde ulaşılan sonuç ne?

Çalışmanın sonuç bölümünde ise Ekim-2018 döneminde işsizlik verilerindeki artışın, azalarak da olsa devam etmesi beklentisi vurgulanarak “Eylül döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 17 oranında artarken Ekim döneminde yüzde 9 oranında artmıştır. Dolayısıyla ihracat artışında ciddi bir düşüş söz konusudur. Diğer yandan, yatırım malları ithalatı sadece yüzde 1 oranında artarken, hammadde ithalatı yüzde 1 oranında azalmıştır. Yine aynı dönemde takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi (SÜE) 2,2 puan azalmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonomide durgunluğun işareti olarak kabul edilebilir ve Ekim dönemi işgücü piyasalarına yansıması şaşırtıcı olmayacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” denildi.

Kapasite kullanım oranlarında seyir “aşağı yönlü”

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Eylül döneminde geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine düştüğü belirtilen çalışmada, bu rakamın Ağustos 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden de 1,6 puan düşük olduğu bildirildi. Eylül 2018’de tüketim malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 72,4 düzeyinde seyrettiği, yine aynı dönemde ara malları imalatındaki KKO’nun yüzde 79,7’den yüzde 77,7’ye; yatırım malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 78,9’dan yüzde 76,4’e indiği anlatılan çalışmada “Dolayısıyla, tüketim ve yatırım malları KKO’larının yeniden düşüşe geçtiği; ara malları KKO’sundaki azalma eğiliminin ise devam ettiği görülmektedir” denildi.

Eylül-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “Eylül 2018 Döneminde İşsiz Sayısı Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 9,7 Arttı”

SPM çalışmasındaTÜİK’in Eylül 2018 genel işsizlik oranını yüzde 11,4 olarak açıkladığı ve bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,8 puan, Ağustos 2018 dönemi işsizlik oranından ise 0,3 puan yüksek olduğu vurgulanarak, işsiz sayısının da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 oranında arttığı ifade edildi.Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da Ağustos dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 13,5 seviyesine çıktığı anlatılan çalışmada “Bu oran bir önceki yılın aynı döneminden 0,7 puan yüksektir. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Bu oranlar son bir buçuk yılın en yüksek oranlarıdır. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü rakamı 34 bin kişi azaldı

SPM’ninEylül-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri şöyle:

İşgücü: Eylül döneminde işgücü, Ağustos dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 32 milyon 813 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,9 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 598 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 32 milyon 474 bin kişi seviyesine inmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,9 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne Katılım Oranı:Eylül 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 54 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ağustos döneminden 0,3 puan düşük olmakla beraber geçen yılın aynı döneminden 0,4 puan yüksektir. Diğer yandan, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı da Ağustos dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 53,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,4 puan yüksektir.

İstihdam:Eylül 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 16 bin kişi azalarak 5 milyon 235 bin seviyesinde seyrederken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde de toplam istihdam 16 bin kişi azalmıştır. Bunlara paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Ağustos dönemine göre 32 bin kişi azalarak 5 milyon 698 bin kişi seviyesine inmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 246 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 32 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 277 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya