Sayan "Turkey Effective Skills Development" toplantısında çıraklık eğitimini değerlendirdi

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan Turkey Effective Skills Development “Key to Productivity, Innovation and Inclusive Growth” başlıklı sunumunda Türkiye için etkili büyümenin yapı taşlarına değinerek üretim, inovasyon ve kapsayıcı büyüme kavramlarının üzerinde durdu.

Ulusal rekabet gücünün yalnızca fiziksel sermaye tarafından belirlenmediğini ifade eden Sayan, üretkenliğin ve verimliliğin merkezinde artık insan kaynaklarının kalitesi de yer alıyor bu sebeple özellikle genç işgücünün sürekli değişim içinde olan iş dünyasının gerektirdiği bilgi, beceri ve niteliksel kazanımları elde etmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

Özellikle Türkiye gibi ekonomide orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir ülkenin eğitim alanında ciddi düzenlemelere muhtaç olduğunu ve burada eğitim kurumları ile iş dünyası arasında ki uyumu güçlendirmemizin önemli bir eşik olacağını ifade ediyor. Sayan özellikle piyasa şartlarının gerekliliklerinin oluşturduğu talebin eğitime de yansımasının önemine değindi.

Sayan: “Şirketlerin, sektörel iş konseylerinin, ticaret odalarının ve benzer kuruluşların işbirliğini sağlayamadığımız takdirde artan nüfus ile beraber sorun her geçen gün katlanacaktır.” diyerek çözüm için yol haritası hakkında ipucu veriyor. Sorunların üzerine gidilmediği takdirde ise sonucun her geçen gün çok daha kötü olacağını iddia eden Sayan, genç işsizlik, kadınların eksik istihdamı ve ekonomik olarak dezavantajlı olan ötekileştirilmiş gruplar için konunun ne kadar önemli olduğunu da cümlelerine ekliyor.