Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


12 Kasım 2018

SPM, Ekonomik Üretime Ait Verilerdeki Yüksek Oranlı Gerilemelere Dikkat Çekti

TOBB ETÜ SPM: “TEMEL GÖSTERGELERİN ÇİFT HANELİ GERİLEMESİ DURGUNLUK İŞARETİ; İŞSİZLİK AĞUSTOS-2018’DE YÜZDE 11 OLABİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Kasım 2018-Perşembe günü ilan edilecek Ağustos-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Temmuz dönemine göre) 0,2 puan yükselerek yüzde 11 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Ağustos-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 13 olarak belirlenecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Temmuz döneminde gözlenen yukarı yönlü eğilimin Ağustos döneminde de devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, “Ağustos döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 12 azalırken; yatırım malları ithalatı yüzde 34, hammadde ithalatı ise yüzde 24 oranında azalmıştır. Yine aynı dönemde sanayi üretim endeksi (SÜE) 20,1 puan, mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış SÜE ise 1,6 puan azalmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonomide bir durgunluğun işareti olarak kabul edilebilir ve Ağustos dönemi işgücü piyasasına da yansıması beklenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Kasım-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ağustos-2018 dönemine ait 15 Kasımda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Kasım’da açıklanacak Ağustos dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik ve istihdam oranlarının ise sabit kalarak sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 48,2 oranlarında seyredeceğini tahmin ederek, sanayi istihdamının ufak bir artışla 5 milyon 708 bin kişi seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Geçen ay yayımladıkları bültende işsizlik verilerinde artış bekledikleri yönündeki tahmini ve 15 Ekim tarihinde ilan edilen Temmuz 2018 dönemi işsizlik oranının beklentilerini aştığı ifade edilen SPM çalışmasında “Genel işsizlik oranı 0,6 puan, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,8 puan artarak sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 12,9 olarak açıklanmıştır. Benzer şekilde, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da tahminimizin üstünde artarak yüzde 13 düzeyinde seyretmiştir” denildi.

Temel göstergelerdeki çift haneli gerilemeleri durgunluk işareti kabul edebiliriz

Ağustos 2018 dönemine ilişkin tahminlerinin ise işsizlik verilerindeki artışın, şiddetini azaltarak da olsa devam etmesi yönünde olduğuna dikkat çekilen SPM çalışmasının sonuç bölümünde şu ayrıntılara yer verildi: “İşsizlik verilerinde Temmuz döneminde gözlediğimiz yukarı yönlü eğilimin Ağustos döneminde de devam etmesi beklenmelidir. Ağustos döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 12 azalırken; yatırım malları ithalatı yüzde 34, hammadde ithalatı ise yüzde 24 oranında azalmıştır. Yine aynı dönemde sanayi üretim endeksi (SÜE) 20,1 puan, mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış SÜE ise 1,6 puan azalmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonomide bir durgunluğun işareti olarak kabul edilebilir ve Ağustos dönemi işgücü piyasasına da yansıması beklenmelidir.”

Temmuzda kapasite kullanım oranlarının tümünde oklar, aşağı yönü gösterdi

Çalışmada, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesine düştüğü ve bu rakamın Haziran 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 1,2 puan düşük olduğu kaydedildi. Temmuz 2018’de tüketim malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 73 düzeyine indiği, yine aynı dönemde ara malları imalatındaki KKO’nun yüzde 80’den yüzde 78,8’e; yatırım malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 79,7’den yüzde 78,6’ya gerilediği ifade edilerek “Dolayısıyla, tüketim, ara ve yatırım malları KKO’larının hepsinde azalma eğiliminin devam ettiği görülmektedir” görüşü bildirildi.

Temmuz-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “İşsizlik, Temmuz 2018 Döneminde Haziran 2018 Dönemine Göre 0,6 Puan Arttı”

SPM çalışmasında TÜİK’in Temmuz 2018 genel işsizlik oranını yüzde 10,8 olarak açıkladığı anımsatılarak, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,1 puan, Haziran 2018 dönemi işsizlik oranından ise 0,6 puan yüksek olduğu vurgulandı ve işsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında arttığı belirtildi. Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da 0,8 puan arttığı ve yüzde 12,9 seviyesinde seyrettiği anlatılan çalışmada, “Bu oran bir önceki yılın aynı döneminden 0,1 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin daha da güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

Temmuz 2018’de işgücü 32,8 milyon kişiye, işgücüne katılım oranı yüzde 54’e çıktı

İşgücü: Temmuz döneminde işgücü, Haziran dönemine göre yüzde 0,5 oranında artarak 32 milyon 796 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık yüzde 2 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 596 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 47 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi seviyesine yükselmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,9 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne Katılım Oranı: Temmuz 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 54 olarak açıklanmıştır. Bu oran Haziran döneminden 0,2 puan, geçen yılın aynı döneminden ise 0,3 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Haziran dönemine göre aynı kalarak yüzde 53,2 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,3 puan yüksektir.

İstihdam: Temmuz 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 33 bin kişi azalarak 5 milyon 250 bin seviyesinde seyrederken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam değişmemiştir. Bunlara paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Haziran dönemine göre 34 bin kişi azalarak 5 milyon 703 bin seviyesine ulaşmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 319 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 21 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 340 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Korkusuz

Sözcü