Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


12 Eylül 2018

SPM’ye göre Haziran-2018’de işsizlik yeniden çift haneye yükselecek

TOBB ETÜ SPM: “HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK 0,3 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 10’A YÜKSELEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 17Eylül 2018-Pazartesi günü ilan edilecek Haziran-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Mayıs dönemine göre) 0,3 puan artarak yüzde 10 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Haziran-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puan yükselerek yüzde 12 olarak belirlenecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Mayıs döneminde gözlenen yukarı yönlü eğilimin Haziran döneminde de devam etmesini beklediklerini vurgulayarak; “Haziran döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 9; yatırım malları ithalatı yüzde 12, hammadde ithalatı ise yüzde 19 oranında azaldı. Üretimin ithal girdi bağımlılığı dikkate alındığında bu gelişmelerin üretimde bir yavaşlamanın sinyali olabileceği düşünülebilir. Zaten, yine aynı dönemde sanayi üretim endeksinin(SÜE) 13,7 puan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SÜE’nin ise 2,4 puan azaldığı görülüyor. Bu gelişmelerin Haziran dönemi işgücü verilerine de yansıması beklenmelidir.” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Eylül-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Haziran-2018 dönemine ait 17 Eylül'de ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

Mevsimsel etkilerin arındırıldığı işsizlik oranı da 0,3 puan artarak yüzde 13’e yaklaşır

SPM, 17 Eylül’de açıklanacak Haziran dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 12,8 seviyesine çıkacağını; istihdam oranının 0,1 puan artarak yüzde 48,2 olacağını, sanayi istihdamının da ufak bir artışla 5 milyon 731 bin kişi seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Neden yeniden çift haneli işsizliğe dönülebilir?

SPM, geçen ayki bültenlerinde işsizlik verilerinde düşüş beklediklerini belirttiklerini, ancak 15 Ağustos tarihinde açıklanan Mayıs 2018 döneminin, işsizlik oranlarının artmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. SPM bu çerçevede, genel işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 9,7 olarak açıklandığını, tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan artarak yüzde 11,6 olarak ilan edildiğini, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,3 puan artarak yüzde 12,5 seviyesine çıktığını kaydetti.Haziran 2018 dönemine ilişkin tahminlerinin ise işsizlik verilerindeki artışın devam etmesi yönünde olduğunu bildiren SPM, çalışmanın sonuç bölümünde şu görüşlere yer verdi:

“İşsizlik verilerinde Mayıs döneminde gözlediğimiz yukarı yönlü eğilimin Haziran döneminde de devam etmesi beklenmelidir. Haziran döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 9 azalırken; yatırım malları ithalatı yüzde 12, hammadde ithalatı ise yüzde 19 oranında azalmıştır. Üretimin ithal girdi bağımlılığı dikkate alındığında bu gelişmelerin üretimde bir yavaşlamanın sinyali olabileceği düşünülebilir. Zaten yine aynı dönemde sanayi üretim endeksinin(SÜE) 13,7 puan, mevsim ve takvim etkilerinde arındırılmış SÜE’nin ise 2,4 puan azaldığı görülmektedir. Bu gelişmelerin Haziran dönemi işgücü verilerine de yansıması beklenmelidir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

Ara ve yatırım malları kapasite kullanımı oranı yüzde 80’lerde...

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mayıs döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 77,9 seviyesinde seyrettiği anlatılan SPM çalışmasında, bu rakamın Nisan 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,6 puan yüksek olduğu belirtildi. Mayıs2018’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre sabit kalarak yüzde 80,9 düzeyinde seyrettiği, tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 74’ten yüzde 73,9’a indiği, ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 78,9’dan yüzde 80,2’ye çıktığı kaydedilerek “Ara ve yatırım malları KKO’larındaki azalma eğiliminin durulduğu görülürken, tüketim malları KKO’sundaki artma eğiliminin yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir.” denildi.

Mayıs-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM:İŞSİZLİKTEKİ AZALMA EĞİLİMİ, MAYIS 2018 DÖNEMİNDE YERİNİ ARTIŞA BIRAKTI

SPM’nin çalışmasında TÜİK’in Mayıs 2018 genel işsizlik oranını yüzde 9,7 olarak açıkladığı ve bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,5 puan düşükken, Nisan 2018 dönemi işsizlik oranından 0,1 puan yüksek olduğu ifade edildi. İşsiz sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında azaldığı kaydedilen çalışmada “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Nisan dönemine göre 0,2 puan artmış ve yüzde 11,6 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki azalma eğiliminin yerini artışa bıraktığı görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.” denildi.

SPM’nin Mayıs-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri şöyle:

İşgücü:Mayıs döneminde işgücü, Nisan dönemine göre yüzde 0,6 oranında artmış ve 32 milyon 274 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 561 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi seviyesine inmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,02 oranında bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne Katılım Oranı:Mayıs 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,3 olarak açıklanmıştır. Bu oran hem Nisan döneminden hem de geçen yılın aynı döneminden 0,3 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Nisan dönemine göre sabit kalarak yüzde 53 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,3 puan yüksektir.

İstihdam:Mayıs 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 17 bin kişi artarak 5 milyon 224 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 3 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Nisan dönemine göre 19 bin kişi artarak 5 milyon 669 bin seviyesine ulaşmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 270 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 14 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 283 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya