Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ağustos 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


8 Ağustos 2018

SPM’ye göre Mayıs-2018’de işsizlikte küçük bir azalış daha görülebilir.

TOBB ETÜ SPM: “MAYIS 2018 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK 0,1 PUAN DAHA AZALIŞLA YÜZDE 9,5’E DÜŞEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ağustos 2018-Çarşamba günü ilan edilecek Mayıs-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Nisan dönemine göre) 0,1 puan azalarak yüzde 9,5 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Mayıs-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 11,4 ile sabit kalacak.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Nisan döneminde gözlenen aşağı yönlü trendin Mayıs döneminde azalarak devam etmesini beklediklerini ifade ederek, “Nisan döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 11, yatırım malları ve hammadde ithalatı yüzde 3 oranında azaldı. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 5,5 puan azaldığı görüldü. Dolayısıyla bu gelişmeler Mayıs dönemi işsizlik/istihdam verilerine yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ağustos-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mayıs-2018 dönemine ait 15 Ağustos’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlikte 0,4 puan artış tahmini

SPM, 15 Ağustos’ta açıklanacak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,4 puan artarak yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşeceğini; istihdam oranının 0,4 puan yükselerek yüzde 48,3 düzeyinde, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 660 bin kişi seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Nisan 2018 döneminde işsizlik beklentimizden daha az geriledi

Geçen ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerinde düşüş bekledikleri tahminine yer verdiklerini anımsatan SPM, 16 Temmuz tarihinde açıklanan Nisan 2018 dönemi işsizlik oranlarının buna paralel olmakla birlikte, beklentilerinin altında azaldığını kaydetti. Hem genel işsizlik, hem de tarım dışı işsizlik oranlarının 0,5 puan düştüğü ve sırasıyla yüzde 9,6 ve yüzde 11,4 oranlarında seyrettiğine dikkat çeken SPM, “Diğer yandan, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 12,2 olarak açıklanmıştır. Sanayi istihdamında ise Nisan dönemi değerine ilişkin tahmin ettiğimiz rakam 5 milyon 599 bin kişi iken, gerçekleşme 5 milyon 650 bin kişi olmuştur. Tahminlerimize göre Mayıs döneminde bu sayının 5 milyon 660 bin kişi seviyesinde seyretmesi beklenmelidir” denildi.

SPM çalışmasının sonuç bölümünde ise Mayıs-2018 işsizlik verileriyle ilgili şu tahminde bulunuldu:

“İşsizlik verilerinde Nisan döneminde gözlediğimiz aşağı yönlü trendin Mayıs döneminde azalarak devam etmesi beklenmelidir. Nisan döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 11 azalırken, yatırım malları ve hammadde ithalatı yüzde 3 oranında azalmıştır. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 5,5 puan azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu gelişmeler Mayıs dönemi işsizlik/istihdam verilerine yansıyacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Nisan 2018’de imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) ise Nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde seyrettiği ifade edilen SPM çalışmasında, bu rakamın Mart 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,5 puan düşük olduğu vurgulandı.

Nisan 2018’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak yüzde 80,9 seviyesine indiği, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 73,2’den yüzde 74’e çıktığı; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 80’den yüzde 78,9’a indiği anlatılan SPM çalışmasında “Dolayısıyla, yatırım malları KKO’sundaki artma eğiliminin yerini azalma eğilimine bıraktığı görülürken, ara malları KKO’sundaki azalma eğiliminin ve tüketim malları KKO’sundaki artma eğiliminin devam ettiği görülmektedir” denildi.

Nisan-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “İŞSİZ SAYISI GEÇEN YILIN NİSAN DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 6,1 AZALDI”

SPM’nin çalışmasında TÜİK’in Nisan 2018 genel işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıkladığı belirtilerek, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,9 puan, Mart 2018 dönemi işsizlik oranından 0,5 puan düşük olduğu kaydedildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında azaldığını kaydeden SPM, “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Mart dönemine göre 0,5 puan azalmış ve yüzde 11,4 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki azalma eğiliminin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir” denildi.

Nisan 2018 döneminde işgücüne katılım oranı yüzde 53 oldu

SPM’nin Nisan-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri şöyle:

- Nisan döneminde işgücü, Mart dönemine göre yüzde 1,2 oranında artmış ve 32 milyon 95 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 651 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 70 bin kişi artarak 32 milyon 109 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,2 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Nisan 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mart döneminden 0,6 puan, geçen yılın aynı döneminden ise 0,3 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Mart dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,4 puan yüksektir.

- Nisan 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 21 bin kişi artarak 5 milyon 207 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 11 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Mart dönemine göre 32 bin kişi artmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 265 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 12 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 278 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya