SPM, 2018 yılında da seminerlerine devam ediyor!

İlk seminerde Dr. Serap Karabacak ağırlandı.

Bu senenin ilk semineri 16 Mart tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden Dr. Serap Karabacak tarafından "Hayat Boyu Öğrenmede Mesleki Eğitim Yeri" konusu ile verildi.

Seminerde önemi günden güne artan mesleki eğitimin profesyonel hayattaki yerine, ülkemizde mesleki eğitimin durumuna, çıraklık sistemine ve çıraklık sistemi ile ilgili problemlere ve çözümlere yer verildi.

İkinci seminerde Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak ağırlandı.

30 Mayıs tarihinde 2018 yılının ikinci semineri olarak düzenlenen seminerde Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak "Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan-İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi" başlıklı sunumlarını yaptılar.

13 yıl boyunca yaptıkları anketler ve topladıkları veriler ile çalışmalarını yönlendiren akademisyenler, Türkiye'deki İngilizce ve Türkçe iktisat bölümlerini karşılaştırarak bölüm dilinin mesleki hayata etkisi ile ilgili sonuçlarını paylaştılar.


İlgili Seminerler:

Dr. Serap Karabacak

Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan & Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak