Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Temmuz 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


9 Temmuz 2018

SPM’ye göre ekonomide canlanma sürüyor ve işsizlik yüzde 10’un altına inebilir.

TOBB ETÜ SPM: “NİSAN 2018 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK 1 PUANLIK AZALIŞLA YÜZDE 9,1’E DÜŞEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Temmuz 2018-Pazartesi günü ilan edilecek Nisan-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Mart dönemine göre) 1 puan azalarak yüzde 9,1 oranına yani tek haneye ineceğini tahmin etti. SPM’ye göre Nisan-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,9 puanlık düşüşle yüzde 11’e gerileyecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Mart döneminde gözledikleri aşağı yönlü trendin Nisan döneminde artarak devam etmesini beklediklerini ifade ederek “Mart döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 18; yatırım malları ithalatı yüzde 10, hammadde ithalatı yüzde 12 oranında yükseldi. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 15,2 puan, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise 0,2 puan arttığı görüldü. Doğal olarak Mart ayında olumlu yönde değişen bu göstergelerin Nisan döneminde işgücü piyasasına yansımaları da olumlu yönde olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Temmuz-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Nisan-2018 dönemine ait 16 Temmuzda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 16 Temmuz’da açıklanacak Nisan dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ettiğini, bu gelişmelere paralel olarak istihdam oranının 0,9 puan artarak yüzde 48 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalışla 5 milyon 599 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

Mart 2018 dönemi işsizlik oranı beklentimize uygun olarak azaldı

Geçtiğimiz ay işsizlik verilerinde düşüş beklediklerini belirttiklerini anımsatan SPM, 18 Haziran tarihinde açıklanan Mart 2018 dönemi işsizlik oranlarının buna uygun biçimde azaldığını bildirdi. SPM genel işsizlik oranının 0,5 puan, tarım dışı işsizlik oranının ise 0,6 puan azalarak sırasıyla yüzde 10,1 ve yüzde 11,9 oranlarında seyrettiğini ve mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,1 puan artarak yüzde 11,7 olduğunu vurguladı.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise Nisan 2018 dönemine ait şu öngörüde bulunuldu:

“İşsizlik verilerinde Mart döneminde gözlediğimiz aşağı yönlü trendin Nisan döneminde artarak devam etmesi beklenmelidir. Mart döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 18 artarken, yatırım malları ithalatı yüzde 10, hammadde ithalatı yüzde 12 oranında artmıştır. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 15,2 puan, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise 0,2 puan arttığı görülmektedir. Doğal olarak Mart ayında olumlu yönde değişen bu göstergelerin Nisan döneminde işgücü piyasasına yansımaları da olumlu yönde olacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.” Sanayi istihdamının Mart dönemi değerine ilişkin tahmin ettikleri rakamın 5 milyon 675 bin kişi iken, gerçekleşmenin 5 milyon 618 bin kişi olduğu ifade edilen SPM çalışmasında “Tahminlerimize göre Nisan döneminde bu sayının 5 milyon 599 bin kişi seviyesine inmesi beklenmelidir” denildi.

Kapasite kullanım oranı Şubat ve Mart 2018’de yüzde 77,8 oldu

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mart döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde seyrettiği belirtilerek, bu rakamın Şubat 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesi ile bire bir aynı olduğu kaydedildi. Mart 2018’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 83,8 seviyesine çıktığı, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,4’ten yüzde 73,2’ye çıktığı, ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 80,6’dan yüzde 80’e indiği anlatılarak “Dolayısıyla, tüketim ve yatırım malları KKO’larındaki azalma eğiliminin yerini artma eğilimine bıraktığı görülürken, tersine ara malları KKO’sundaki artış eğiliminin yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mart-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “MART 2018 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ORANLARINDAKİ AZALMA EĞİLİMİ GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ”

SPM’nin çalışmasında TÜİK’in Mart 2018 genel işsizlik oranını yüzde 10,1 olarak açıkladığı ve bu verinin bir önceki yılın aynı döneminden 1,6 puan, Şubat 2018 dönemi işsizlik oranından 0,5 puan düşük olduğu bildirildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında azaldığı vurgulanan çalışmada, “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Şubat dönemine göre 0,6 puan azalmış ve yüzde 11,9 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki azalma eğiliminin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

Mart 2018 döneminde işgücü 31,7 milyon kişiye çıktı

SPM’nin Mart-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri şöyle:

- Mart döneminde işgücü, Şubat dönemine göre yüzde 0,6 oranında artmış ve 31 milyon 709 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,9 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 578 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 38 bin kişi azalarak 32 milyon 51 bin kişi seviyesine inmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,9 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Mart 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran hem Şubat döneminden hem de geçen yılın aynı döneminden 0,2 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Şubat dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak açıklanmıştır. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,3 puan yüksektir.

- Mart 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalarak 5 milyon 186 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 13 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Şubat dönemine göre 9 bin kişi azalmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 246 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 26 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 272 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya (17 Temmuz 2018)

Dünya (9 Temmuz 2018)