Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


9 Mayıs 2018

SPM, Şubat-2018’de işsizliğin 0,2 puan azalışla yönünü aşağıya çevireceğini tahmin etti

SPM: ŞUBAT 2018’DE İHRACATTAKİ ARTIŞ VE İMALAT SANAYİSİNDEKİ CANLANMA SEBEBİYLE İŞSİZLİK YÜZDE 10,6’YA GERİLEYECEK

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mayıs 2018-Salı günü ilan edilecek Şubat-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Ocak dönemine göre) 0,2 puan azalarak yüzde 10,6 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’ye göre Şubat-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,1 puan düşerek yüzde 12,6 olarak gerçekleşecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Şubat döneminde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 6 artarken ithalatın yüzde 12 oranında azaldığını ifade ederek, bu gelişmelerin istihdamı canlandırıcı bir etkisi olmasını beklediklerini bildirdi. KAYNAK, imalat sanayisinde 2017’nin son çeyreğinde meydana gelen yüzde 1,3’lük büyümenin işgücü verilerine olumlu yansımalarının Şubat döneminde de devam edeceğini hatırlatarak, “İşsizlik verilerinde Ocak döneminde gözlediğimiz yukarı yönlü trendin, Şubat döneminde yerini azalma eğilimine bırakması beklenmelidir” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAKTÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Mayıs-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Şubat-2018 dönemine ait 15 Mayıs’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Mayıs’ta açıklanacak Şubat dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirerek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise sabit kalarak yüzde 11,7 seviyesinde kalacağını tahmin etti. SPM, bu gelişmelere paralel olarak istihdam oranının 0,1 puan artarak yüzde 46,5 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 579 bin kişi seviyesine çıkmasını beklediğini kaydetti.

Ocak-2018 döneminde iki önemli işsizlik verisinde 0,4’er puan artış yaşandı

Geçtiğimiz ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerinde artış beklediklerini anımsatan SPM, 16 Nisan tarihinde TÜİK’in açıkladığı Ocak 2018 dönemi işsizlik oranlarının beklentilerini de aşan bir düzeyde oluştuğunu belirtti. Hem genel hem de tarım dışı işsizlik oranlarının 0,4'er puan artarak sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 12,7 oranlarında seyrettiğini vurgulayan SPM, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise SPM’nin tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 11,7 olarak açıklandığını bildirdi.

Şubat 2018 dönemine ilişkin öngörülerinin ise işsizlik verilerinin yeniden düşüşe geçeceği yönünde olduğu ifade edilen SPM çalışmasının sonuç bölümünde şöyle denildi:

“İşsizlik verilerinde Ocak döneminde gözlediğimiz yukarı yönlü trendin Şubat döneminde yerini azalma eğilimine bırakması beklenmelidir. Şubat döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 6 artarken, ithalat yüzde 12 oranında azalmıştır. Bu gelişmelerin istihdamı canlandırıcı bir etkisi olması beklenmelidir. Diğer yandan imalat sanayinde 2017’nin son çeyreğinde meydana gelen yüzde 1,3’lük büyümenin işgücü verilerine olumlu yansımaları Şubat döneminde de devam edecektir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranları hafif geriledi

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ocak döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde seyrettiği kaydedilen SPM çalışmasında, bu rakamın Aralık 2017 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,8 puan düşük olduğu belirtildi. Çalışmada Ocak 2018’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 82,3 seviyesine indiği, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 75’ten yüzde 73,7’ye; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 80,3’ten yüzde 79,8’e gerilediği açıklanarak “Dolayısıyla tüketim ve yatırım malları KKO’larındaki azalma eğiliminin devam ettiği görülürken, ara malları KKO’sundaki artış eğiliminin yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ocak-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “OCAK-2018 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ORANLARINDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ”

TÜİK’in Ocak 2018 genel işsizlik oranını yüzde 10,8 olarak açıkladığı anımsatılan SPM çalışmasında, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 2,2 puan düşükken, Aralık 2017 dönemi işsizlik oranından 0,4 puan yüksek olduğu belirtildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında azaldığı, genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da Aralık dönemine göre 0,4 puan arttığı ve yüzde 12,7 seviyesinde seyrettiği kaydedilen çalışmada, “Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarındaki artış eğiliminin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranlarında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” görüşü açıklandı.

Ocak 2018 döneminde işgücü Aralık 2017’ye göre yarım puana yakın azaldı

SPM’nin Ocak-2018 dönemi işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

- Ocak döneminde işgücü, Aralık dönemine göre yüzde 0,4 oranında daralmış ve 31 milyon 438 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 780 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 21 bin kişi artarak 32 milyon 100 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Ocak 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Aralık 2017 dönemine göre 0,3 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı, Aralık dönemi ile aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artmış ve yüzde 53,2 olarak açıklanmıştır.

- Ocak 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 52 bin kişi artarak 5 milyon 166 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Aralık dönemine göre 53 bin kişi artmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 260 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 34 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 293 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya