SPM Seminer: Hayat Boyu Öğrenmede Mesleki Eğitimin Yeri

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden Dr. Serap Karabacak "Hayat Boyu Öğrenmede Mesleki Eğitimin Yeri" başlıklı çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

Mesleki eğitimin, hayat boyu öğrenme konsepti içinde değişen dünya konjonktürüyle de ilintili olarak önemi günden güne artmaktadır. Ülkemizde, iş gücü piyasasının genel durumu, sektörlerin beklentileri ve istihdam dinamiklerinin gereklilikleri doğrultusunda farklı alan ve dallarda mesleki eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin içerikleri, süreleri gibi bileşenler bilginin, üretimin hızla değişmesi sebebiyle sık sık güncellenmek durumundadır. Hızlı değişim son yıllarda mesleki eğitim dallarından biri olarak özellikle çıraklık sisteminde bazı değişiklikleri kaçınılmaz hale getirmiştir. Çıraklık sistemindeki sorunlar, güncellemeyi gerekli kılan durumlar, yapılan değişiklikler ve çıraklık sisteminin ülkemizdeki son durumu üzerinde durulacak konular arasındadır.

Sunuma ulaşmak için [tıklayınız]