Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mart 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


9 Mart 2018

SPM’nin tahminine göre Aralık 2017 dönemi işsizlik oranı 0,2 puan artabilir

SPM: “KASIM VE ARALIK DÖNEMLERİNDEKİ GÖSTERGELER DÜŞÜŞTE, İŞSİZLİK GECİKMELİ DE OLSA ARTIŞA GEÇEREK YÜZDE 10,5’E YÜKSELEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mart 2018-Perşembe günü ilan edilecek Aralık-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Kasım dönemine göre) 0,2 puan artarak yüzde 10,5 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’ye göre Aralık-2017 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,2 puan artarak 12,4’e yükselecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Kasım döneminde gözledikleri aşağı yönlü trendin, yerini yeniden artış eğilimine bırakmasını beklediklerini, çünkü Kasım döneminde yatırım malları ithalatının yüzde 8, hammadde ithalatının yüzde 2 oranında azaldığını, Aralık döneminde ise ihracatın yüzde 2,4 oranında düştüğünü ifade etti. KAYNAK, sanayi üretim endeksinin de Kasım dönemi itibariyle 0,8 puan azaldığını vurgulayarak “Bu göstergelerin Aralık dönemi işsizlik verilerine bir dönem gecikmeyle de olsa yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Mart-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Aralık-2017 dönemine ait 15 Martta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Mart’ta açıklanacak Aralık dönemi tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan artarak yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirerek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 11,9 seviyesine ineceğini, istihdam oranının 0,5 puan azalarak yüzde 46,8 olacağını, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 453 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

İthalat, ihracat, sanayi üretimindeki düşüşlerin işsizliğe bir dönem gecikmeli yansıyıp 0,2 puan artırmasını bekliyoruz

Geçtiğimiz ay yayınlanan bültenlerinde işsizlik verilerinde artış beklemelerine rağmen, 15 Şubat tarihinde açıklanan Kasım 2017 dönemi işsizlik oranlarının beklentilerinin tersine durağan seyrettiğinin görüldüğünü anımsatan SPM, Aralık 2017 tahminine yer verdiği çalışmanın sonuç bölümünde şu değerlendirmede bulundu:

“İşsizlik verilerinde Kasım döneminde gözlediğimiz aşağı yönlü trendin yerini yeniden artış eğilimine bırakması beklenmelidir. Kasım döneminde yatırım malları ithalatı yüzde 8, hammadde ithalatı yüzde 2 oranında azalmıştır. Diğer yandan Aralık döneminde ihracat yüzde 2,4 oranında düşmüştür. Sanayi üretim endeksi ise Kasım dönemi itibariyle 0,8 puan azalmıştır. Bu göstergelerin Aralık dönemi işsizlik verilerine 1 dönem gecikmeyle de olsa yansıyacağını düşünüyoruz. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

Kapasite kullanım oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 puan yukarıda

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Kasım döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak yüzde 79,9 seviyesine çıktığını ve bu rakamın Ekim dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,2 puan yüksek olduğu ifade edilen SPM çalışmasında şu görüşlere yer verildi:

“Kasım 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 84,3 düzeyine çıkmıştır. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 76,1’den yüzde 75,6’ya inerken; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 79,8’den yüzde 80,2’ye çıkmıştır. Dolayısıyla, bütün yatırım ve ara malları KKO’larındaki artışın devam ettiği görülürken, tüketim malları KKO’sunun azalma eğilimine geçtiği görülmektedir.”

Kasım-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “KASIM 2017 DÖNEMİNDE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI GEÇEN YILA GÖRE 2,1 PUAN DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ VE İŞSİZLİK FRENLENDİ”

SPM çalışmasında TÜİK’in Kasım 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,3 olarak açıkladığı ve bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 1,8 puan düşükken, Ekim dönemi işsizlik oranı ile aynı olduğu ifade edilerek, işsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azaldığı kaydedildi. Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da Ekim dönemine göre azaldığı ve yüzde 12,2 oranında seyrettiği ifade edilen çalışmada “Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarında yeniden bir frenleme olduğu görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranlarında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

Kasım 2017 döneminde işgücüne katılım, bir önceki döneme göre biraz azalsa da yüzde 52,8 olarak gerçekleşti

SPM’nin Kasım-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

- Kasım döneminde işgücü, Ekim dönemine göre yüzde 0,4 oranında daralmış ve 31 milyon 790 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 9 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 30 bin kişi artarak 32 milyon 23 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Kasım 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,8 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ekim dönemine göre 0,3 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı, Ekim dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 53,2 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,7 puan yüksektir.

- Kasım 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 16 bin kişi artarak 5 milyon 71 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 16 bin kişi azalmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamında Ekim dönemine göre sabit kalmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 127 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 27 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 154 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Cumhuriyet

Korkusuz

Habertürk

Sözcü

Yeni Şafak (9 Mart 2018)

Yeni Şafak (10 Mart 2018)

Piyasa Ekranı - NTV