Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


9 Şubat 2018

SPM’ye göre Kasım-2017 döneminde işsizlik yeniden artışa geçebilir

SPM: ETKİLEYECEK 3 GÖSTERGE GERİLEDİĞİ İÇİN, KASIM 2017 DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİN 0,2 PUAN ARTARAK YÜZDE 10,5 OLMASINI BEKLİYORUZ

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Şubat 2018-Perşembe günü ilan edilecek Kasım-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Ekim dönemine göre) 0,2 puan artarak yüzde 10,5 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti.SPM’ye göre Kasım-2017 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,2 puan artarak 12,5’e yükselecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Kasım 2017 döneminde yatırım malları ithalatınınyüzde 8, hammadde ithalatının yüzde 2 oranında azaldığını ifade ederek, “Sanayi üretim endeksi ise Kasım dönemi itibariyle 0,8 puan azalmıştır. Bu göstergelerin Kasım dönemi işsizlik verilerini yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Şubat-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Kasım-2017 dönemine ait 15 Şubatta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Şubat’ta açıklanacak Kasım dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirerek; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 12,1 seviyesine ineceğini tahmin etti. İstihdam oranının 0,6 puan azalarak yüzde 47 düzeyinde gerçekleşeceğini öngören SPM, sanayi istihdamının ise ufak bir düşüşle 5 milyon 466 bin kişi seviyesine inmesini beklediğini belirtti.

İşsizlik verilerinde Ekim 2017 dönemindeki düşüş, beklentileri aştı

Geçtiğimiz ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerinde frenleme beklediklerini anımsatan SPM, 15 Ocak tarihinde açıklanan Ekim-2017 dönemi işsizlik oranlarının beklentilerini de aşarak ciddi oranda azaldığını; genel ve tarım dışı işsizlik oranlarının sırasıyla 0,3 ve 0,5 puan gerileyerek yüzde 10,3 ve yüzde 12,3 seviyelerine indiğini vurguladı.

İşsizlik verilerinde Ekim döneminde gözledikleri aşağı yönlü trendin yerini,Kasım-2017 döneminde yeniden artış eğilimine bırakması yönündeki beklentileri ifade edilen SPM çalışmasının sonuç bölümünde şöyle denildi:

“Kasım döneminde yatırım malları ithalatı yüzde 8, hammadde ithalatı yüzde 2 oranında azalmıştır. Sanayi üretim endeksi ise Kasım dönemi itibariyle 0,8 puan azalmıştır. Bu göstergelerin Kasım dönemi işsizlik verilerini yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyoruz. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir. “

Tüm kapasite kullanım oranı göstergeleri Ekim 2017’de artışa geçti

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 79,7 seviyesine çıktığına dikkat çekilen çalışmada, bu rakamın Eylül dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,7 puan yüksek olduğu bildirildi. Çalışmada imalat sanayinin üç alt ana dalı olan tüketim malları, ara malları ve yatırım malları imalatları için kapasite kullanım oranlarındaki gelişmeler ise şöyle sıralandı:

“Ekim 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 83,7 düzeyine çıkmıştır. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 75’ten yüzde 76,1’e; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 79,4’ten yüzde 79,8’e çıkmıştır. Dolayısıyla, bütün KKO’larda artış eğilimi gözlemlenmektedir.”

Ekim-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: EKİM 2017’DE İŞSİZ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 10 AZALDI

SPM çalışmasında TÜİK’in Ekim 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,3 olarak açıkladığı anımsatılarak, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 1,5 puan, Eylül dönemi işsizlik oranından 0,3 puan düşük olduğu kaydedildi.

İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 oranında azaldığına vurgu yapılan çalışmada, “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Eylül dönemine göre azalmış ve yüzde 12,3 oranında seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarında yeniden bir azalma olduğu görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir” denildi.

Ekim 2017 itibarıyla son 1 yılda işgücüne 1 milyon 18 bin kişi katıldı

SPM’nin Ekim-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

* Ekim döneminde işgücü, Eylül dönemine göre yüzde 0,9 oranında daralmış ve 31 milyon 932 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 18 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 24 bin kişi artarak 31 milyon 896 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

* Ekim 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Eylül dönemine göre 0,5 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı,Eylül dönemine göre 0,1 puan azalmış ve yüzde 53 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,7 puan yüksektir.

* Ekim 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 5 milyon 55 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 17 bin kişi azalmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Eylül döneminegöre 49 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 148 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 41 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 188 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Cumhuriyet

Korkusuz

Karadeniz

Hürriyet