Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


10 Ocak 2018

SPM’ne göre, Ekim-2017 döneminde işsizlik oranı artış veya azalış göstermeyecek

SPM: “İŞSİZLİK DURAĞANLAŞTI, EKİM 2017’DE YÜZDE 10,6 İLE SABİT KALABİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ocak 2018-pazartesi günü ilan edilecek Ekim-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Eylül dönemine göre) sabit kalarak yüzde 10,6 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. Ancak SPM’ne göre Ekim-2017 döneminde tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 12,6’ya gerileyecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Eylül-2017 döneminde gözlenen durağanlığın devam etmesini beklediklerini ifade ederek, “Eylül döneminde ihracat yüzde 11 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı yüzde 5 oranında düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Eylül dönemi itibariyle 0,8 puan arttı. Bu göstergelerin Ekim dönemi işsizlik verilerinin kabaca sabit kalmasını ima ettiğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’nca açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ocak-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ekim-2017 dönemine ait 15 Ocak’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Ocak’ta açıklanacak Ekim dönemi tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan azalarak yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 puan azalarak yüzde 12,4’e ineceğini tahmin etti. İstihdam oranının 0,4 puan azalarak yüzde 47,5 düzeyinde gerçekleşeceğini bildiren SPM, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 438 bin kişiye çıkmasını bekliyor.

İşsizlik oranının Eylül 2017’de frenlediği ve durağanlaştığı görüldü

Geçen ayki bültende işsizlik verilerinde azalma bekledikleri anımsatılan SPM çalışmasında; 15 Aralık tarihinde açıklanan Eylül 2017 dönemi işsizlik oranlarının -beklentileriyle bire bir örtüşmemekle beraber- frenlediği ve hem genel hem de tarım dışı işsizlik oranının sabit kalarak sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzde 12,8 olarak açıklandığı bildirildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde Ekim-2017 dönemi işsizlik tahminine yönelik olarak ise şöyle denildi:

“İşsizlik verilerinde Eylül döneminde gözlediğimiz durağanlığın devam etmesi beklenmelidir. Eylül döneminde ihracat yüzde 11 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı yüzde 5 oranında azalmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Eylül dönemi itibariyle 0,8 puan artmıştır. Bu göstergelerin Ekim dönemi işsizlik verilerinin kabaca sabit kalmasını ima ettiğini düşünüyoruz. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Kapasite kullanım oranı Eylül 2017’de artışa geçti

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Eylül döneminde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 79 seviyesine çıktığı belirtilen çalışmada, bu rakamın Ağustos dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,2 puan yüksek olduğu vurgulandı.

Eylül 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 82,7 düzeyine indiği, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nın yüzde 73,3’ten yüzde 75’e çıktığı, ara malları imalatındaki KKO’nın ise yüzde 79,9’dan yüzde 79,4’e indiği anlatılan çalışmada “Dolayısıyla, tüketim malları KKO’ndaki artışın, yatırım malları KKO’ndaki azalmanın devam ettiği görülürken, ara malları KKO’ndaki artış eğiliminin yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Eylül-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

“İŞSİZLİKTE DURAĞANLIK YAŞANIYOR AMA UZUN VADELİ BAKILDIĞINDA 2012 SONUNDAN BERİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ KORUYOR”

SPM çalışmasında TÜİK’nun Eylül 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladığı ifade edilerek, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,7 puan düşük; Ağustos dönemi işsizlik oranıyla aynı olduğu kaydedildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldığı, genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da Ağustos dönemine göre sabit kaldığı ve yüzde 12,8 oranında seyrettiği bildirildi. Bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan düşük olduğu ve dolayısıyla işsizlik oranlarında durağanlık görüldüğü anlatıldı. Ancak SPM, uzun vadeli bakıldığında genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranının ‘Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimini sürdürdüğünü’ tekrar vurguladı.

İşgücüne katılım oranında son 1 yılda 1 puana yakın (0,8 puan) artış var

SPM’nin Eylül-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

* Eylül döneminde işgücü, Ağustos dönemine göre yüzde 0,1 oranında daralmış ve 32 milyon 215 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 128 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 145 bin kişi artarak 31 milyon 899 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

* Eylül 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,6 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ağustos dönemine göre 0,1 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı, Ağustos dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 53,1 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,9 puan yüksektir.

* Eylül 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 9 bin kişi azalarak 4 milyon 989 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 7 bin kişi azalmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Ağustos döneminegöre 16 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 98 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 63 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 161 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Başkent Gazetesi

Habertürk

Yeni Şafak