Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Aralık 2017

SPM’ne Göre Eylül-2017 Döneminde İşsizlikte 0,1 Puan Azalma Olabilir

SPM: “İSTİHDAM TEŞVİKLERİ, İHRACATTA VE SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ SEBEBİYLE İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ SÜREBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Aralık 2017-Cuma günü ilan edilecek Eylül-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Ağustos dönemine göre) 0,1 puanlık azalışla yüzde 10,5’e gerileyeceğini tahmin etti. SPM’ne göre Eylül-2017 döneminde tarım dışı işsizlik de 0,1 puan azalarak yüzde 12,7’ye inecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Ağustos döneminde görülen ve temel olarak istihdam teşviklerine bağlı olduğunu düşündükleri işsizlikteki azalma eğiliminin Eylül döneminde de devam etmesini beklediklerini bildirdi. KAYNAK, Ağustos döneminde ihracat yüzde 5 oranında artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin aynı dönemde sabit kaldığını, izleyen Eylül dönemi itibariyle ise 0,8 puan arttığını kaydederek, bu gelişmelerin Eylül dönemi işsizlik verilerine yansımasını beklediklerini vurguladı.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’nca açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Aralık-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Eylül-2017 dönemine ait 15 Aralıkta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Aralık’ta açıklanacak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,1 puan azalarak yüzde 12,7 seviyesine ineceğini tahmin ederken, istihdam oranının 0,2 puan azalarak yüzde 47,8 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 452 bin kişi seviyesine çıkmasını bekliyor.

Ağustos 2017 döneminde beklentinin tersine gelişme yaşanmasının sebebi istihdam teşvikleri olabilir

Geçtiğimiz ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerindeki aşağı yönlü trendin durulmasını bekledikleri ve işsizlik verilerinde artış öngördükleri anımsatılan SPM çalışmasında “16 Kasım tarihinde açıklanan Ağustos 2017 dönemi işsizlik oranları beklentimize ters olarak, aşağı yönlü hareket etmiş ve genel işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 10,6 olarak açıklanırken, tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puan azalmış ve yüzde 12,8 seviyesinde seyretmiştir. İşgücü verilerindeki bu aşağı yönlü seyrin geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren istihdam teşviklerine bağlı olması mümkündür. Ancak teşviklerden tam olarak kaç kişinin yararlandığına dair verilerle ilgili sıkıntılar daha ayrıntılı değerlendirme yapmamızı ve tahminlerimizi zorlaştırmaktadır” denildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise Eylül-2017 işsizlik rakamına ilişkin tahminler şu şekilde açıklandı:

“Ağustos döneminde görülen ve temel olarak istihdam teşviklerine bağlı olduğunu düşündüğümüz azalma eğiliminin Eylül döneminde de devam etmesi beklenmelidir. Buna ek olarak Ağustos döneminde ihracat yüzde 5 oranında artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi aynı dönemde sabit kalmış, Eylül dönemi itibariyle ise 0,8 puan artmıştır. Bu gelişmelerin Eylül dönemi işsizlik verilerine yansıması beklenmelidir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

TÜKETİM VE ARA MALLARI ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTIŞA GEÇTİ

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre 3,5 puan artarak yüzde 78,6 seviyesine çıktığı ifade edilen SPM çalışmasında, bu rakamın Temmuz dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,1 puan düşük olduğu bildirildi. Ağustos 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 82,9 düzeyine indiği,yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nınyüzde 72,9’dan yüzde 73,3’e, ara malları imalatındaki KKO’nın ise yüzde 79,7’den yüzde 79,9’a çıktığı belirtilen çalışmada “Dolayısıyla tüketim ve ara malları KKO’ndaki azalma eğiliminin, yerini artış eğilimine bıraktığı görülürken, yatırım mallarında ise tam tersi bir eğilim görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ağustos-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: AĞUSTOS 2017 DÖNEMİNDE İŞSİZ SAYISI YÜZDE 2,5 ORANINDA AZALDI

SPM çalışmasında TÜİK’nun Ağustos 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladığı anımsatılarak, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 0,7 puan, Temmuz dönemi işsizlik oranındanise 0,1 puan düşük olduğu kaydedildi. İşsiz sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında azaldığına dikkat çekilen çalışmada “Buna paralel olarak, tarım dışı işsizlik oranı Temmuz dönemine göre 0,2 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalmış ve yüzde 12,8 oranında seyretmiştir. Dolayısıyla hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında ufak da olsa aşağı yönlü bir hareket görülmektedir” denildi. Ancak SPM, genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

SPM: Son 1 yılda 1 milyon 266 bin kişi işgücüne katıldı

SPM’nin Ağustos-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

- Ağustos döneminde işgücü, Temmuz dönemine göre yüzde 0,1 oranında genişlemiş ve 32 milyon 233 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,1 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 266 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 31 milyon 754 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Ağustos 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Temmuz dönemine göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı,Temmuz dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 52,9 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 1,1 puan yüksektir.

- Ağustos 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 67 bin kişi artarak 4 milyon 998 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 7 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Temmuz dönemine göre 74 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 153 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 60 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 213 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Başkent Gazetesi