SPM Seminer: Beşeri Sermayeye Mikro Bakış: İlçelerin Yıl ve Cinsiyet Kırılımlı Ortalama Okullaşma Yılı

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt "Beşeri Sermayeye Mikro Bakış: İlçelerin Yıl ve Cinsiyet Kırılımlı Ortalama Okullaşma Yılı" başlıklı çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

Uzun yıllar boyunca okullaşma oranı, ortaokuldan mezunların sayısı vb. gibi göstergeler beşeri sermaye tanımı olarak kullanılmıştır. Barro (1991), Barro ve Lee (2010) dışında 2010 yılından sonra UNDP’nin İnsani Gelişme Endeksi kapsamında Ortalama Okullaşma Yıl (OOY) ve Beklenen Okullaşma Yılını (BOY) kullanmasıyla bu iki gösterge beşeri sermayeyi tanımlamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hemen hemen bütün ülkeler için her yıl hesaplanan bu iki gösterge, bazı ülkelerde iller/bölgeler/eyaletlere göre de hesaplanmaktadır. Türkiye’de ise 2000 yılından önce bazı araştırmalarda kullanılmak üzere bu göstergeleri il bazından hesaplayan araştırmacılar bulunmaktadır (Tansel ve Güngör, 1997 ve 2013 ve Güngör 2010). Ancak Türkiye’deki il sayısının 81 olarak belirlenmesinden sonraki dönemde il bazlı bir takım hesaplamalar Özpınar ve Koyuncu (2016) Yeşilyurt vd. (2016), Gülel vd (2017) ve Caglar vd (2017) tarafından yapılmıştır.

Öte yandan il bazlı okullaşma yılı hesaplamaları illeri oluşturan ilçelerin beşeri sermaye görünümleri konusundaki gerçeklerin görülmesini engelliyor olabilir. Bu nedenle TÜİK veri tabanları kullanılarak ilçelerin beşeri sermaye yapısını görebilmek için ilk defa ilçelerin cinsiyet ve yıl kırılımlı OOY hesaplanmıştır. Ayrıca yaş grupları itibariyle OOY da hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışma milli eğitimdeki uygulamaların ilçeler bazında nasıl farklı sonuçlar üretmiş olduğunu da gösterebilir. İlçelere göre OOY hesaplamalarıyla uyumlu olarak PİSA testi sonuçları da ilçe bazına tartışılmıştır.

Sunuma ulaşmak için [tıklayınız]