Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı


09 Kasım 2017

SPM’ye Göre İşsizlik Ağustos 2017 Döneminde Yüzde 11 Sınırına Yükselecek

SPM: “4 ÖNEMLİ GÖSTERGENİN GERİLEMESİ, AĞUSTOS DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİ 0,2 PUAN DAHA ARTIRARAK YÜZDE 10,9’A YÜKSELTEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Kasım 2017-Çarşamba günü ilan edilecek Ağustos-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Temmuz dönemine göre) 0,2 puanlık artışla yüzde 10,9’a yükseleceğini tahmin etti. SPM’ye göre Ağustos-2017 döneminde tarım dışı işsizlik de 0,3 puan artarak yüzde 13,3’e çıkacak.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizliği etkileyen önemli 4 göstergenin hepsinin gerileme yönünde olmasının, işsizlik verisinin 0,2 puan artacağı yönündeki tahminlerini desteklediğini bildirdi. KAYNAK, Ağustos-2017 döneminde yatırım malları ithalatının (taşımacılık hariç) yüzde 6, ara malları ithalatının yüzde 13, sanayi üretim endeksinin 3,9 puan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de 0,1 puan azalmasına dikkat çekti.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Kasım-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ağustos-2017 dönemine ait 15 Kasım’da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Kasım’da açıklanacak Ağustos dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 13,2 seviyesine inmesini tahmin ederken, istihdam oranının 0,1 puan azalarak yüzde 47,9 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 357 bin kişi seviyesine düşeceğini öngördü.

İşsizlik ve tarım dışı işsizlik Temmuz 2017 döneminde beklentimizden fazla arttı

Geçen ay yayınlanan bültende işsizlik verilerindeki durağanlığın yerini artış eğilimine bırakmasını beklediklerini belirttiklerini anımsatan SPM, “16 Ekim tarihinde açıklanan Temmuz 2017 dönemi işsizliği, beklentimize paralel olarak ve hatta beklentimizi de aşan bir oranda artışa geçmiştir. İşsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 10,7 seviyesine ulaşırken, tarım dışı işsizlik oranı 0,8 puan artarak yüzde 13 seviyesini görmüştür. Diğer yandan istihdam oranı tahminlerimizle bire bir örtüşerek sabit kalmış ve yüzde 48 oranında seyretmiştir. Ağustos dönemine ilişkin tahminlerimiz işsizlik verilerinde artış eğiliminin ivmesini azaltarak da olsa devam etmesi yönündedir. Sanayi istihdamının Temmuz dönemi değerine ilişkin tahmin ettiğimiz rakam 5 milyon 379 bin kişi olurken, gerçekleşme 5 milyon 362 bin kişi açıklanmıştır. Tahminlerimize göre Ağustos döneminde bu sayının 5 milyon 357 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi beklenmelidir” denildi.

Kapasite kullanım oranı yaz ortasında bir miktar artış gösterdi

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) ise Temmuz dönemindegeçen yılın aynı ayına göre 3 puan artarak yüzde 78,7 seviyesine çıktığı anlatılan SPM çalışmasında; bu rakamın Haziran dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,3 puan yüksek olduğu bildirildi.SPM çalışmasının sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

Sonuç: İvmesi azalsa da işsizlikteki artış devam eder

“İşsizlikte Temmuz döneminde yeniden kendini gösteren artış eğiliminin hızını keserek de olsa Ağustos döneminde de devam etmesi beklenmelidir. Ağustos döneminde yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 6, ara malları ithalatı ise yüzde 13 oranında azalmıştır. Diğer yandan sanayi üretim endeksi 3,9 puan azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 0,1 puan azalmıştır. Dolayısıyla, tüm bu gelişmelerin Ağustos dönemi işgücü verilerine yansıması doğaldır. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Temmuz-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “YAZA GİRERKEN (HAZİRAN DÖNEMİ) İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ HIZI FRENLENMİŞTİ; AMA TEMMUZDA ŞİDDETLİ ŞEKİLDE ARTIŞA GEÇTİ”

SPM çalışmasında TÜİK’in Temmuz 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,7 olarak açıkladığı anımsatılarak, “Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit kaldı. Haziran dönemi işsizlik oranınagöre ise 0,5 puanlık bir artış gösterdi. İşsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında yükseldi. Buna paralel olarak, tarım dışı işsizlik oranı Haziran dönemine göre 0,8 puan artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise sabit kaldı ve yüzde 13 oranında seyretti. Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Haziran dönemi itibariyle frenleyen artışın, şiddetli bir şekilde yeniden kendini gösterdiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik Temmuz 2017’de 137 bin kişi arttı

SPM’nin Temmuz-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

- Temmuz döneminde işgücü, Haziran dönemine göre yüzde 0,8 oranında genişlemiş ve 32 milyon 200 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 239 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 31 milyon 677 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,43 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Temmuz 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Haziran dönemine göre 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı,Haziran dönemine göre 0,2 puan artmış ve yüzde 52,9 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 1,1 daha puan yüksektir.

- Temmuz 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 26 bin kişi azalarak 4 milyon 931 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 7 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Haziran döneminegöre 20 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründe 66 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 44 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 109 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Cumhuriyet

Sözcü

Habertürk

Korkusuz