Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ekim 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Ekim 2017

SPM, İşsizliğin Temmuz-2017 Döneminde 0,3 Puan Artacağını Tahmin Etti

SPM: “ETKİ YAPAN ÖNEMLİ GÖSTERGELERDEKİ GERİLEME SEBEBİYLE TEMMUZ 2017 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK YÜZDE 10,5’E ÇIKABİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Ekim 2017-Pazartesi günü ilan edilecek Temmuz-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Haziran dönemine göre) 0,3 puanlık artışla yüzde 10,5’e yükseleceğini tahmin etti. SPM’ye göre Temmuz-2017 döneminde tarım dışı işsizlik de 0,5 puan artarak yüzde 12,7’e çıkacak.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlikte Haziran döneminde frenlenen yükseliş eğiliminin Temmuz döneminde yerini artış eğilimine bırakmasını beklediklerini bildirdi. KAYNAK, “Haziran döneminde ihracat yüzde 4 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 2, ara malları ithalatı ise yüzde 11 oranında geriledi. Diğer yandan sanayi üretim endeksi 10,4 puan azaldı. Haziran döneminde gerçekleşen tüm bu gelişmelerin yansımalarının Temmuz dönemi işsizlik verilerinde kendini hissettirmesi beklenmelidir” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ekim-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Temmuz-2017 dönemine ait 16 Ekimde ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 16 Ekim’de açıklanacak Temmuz dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da artarak yüzde 13,5 seviyesinde seyredeceğini tahmin ederken,istihdam oranının yatay seyrederek yüzde 48 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 379 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

İşsizlik oranında bir dönem gecikmeli de olsa artış görmeye başlayacağız

Geçen ay yayınlanan bültende işsizlik verilerindeki aşağı yönlü trendin durulmasını ve işsizlik verilerinde artış bekledikleri anımsatılan SPM çalışmasında, “15 Eylül tarihinde açıklanan Haziran 2017 dönemi işsizlik oranlarındaki aşağı yönlü trendde beklentiye paralel bir frenleme olmakla beraber; işsizlik verileri yatay seyrederek artışa geçmemiştir. Temmuz dönemine ilişkin tahminlerimiz, işsizlik verilerinde artış eğiliminin bir dönem gecikmeyle de olsa kendini göstermesi yönündedir” denildi.

Kapasite kullanım oranları ne durumda?

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 79 seviyesine çıktığı anlatılan SPM çalışmasında, bu rakamın Mayıs dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,2 puan yüksek olduğu bildirildi. İmalat sanayinin üç alt ana dalı olan tüketim malları, ara mallar ve yatırım mallarında kapasite kullanım oranlarındaki gelişmeler ise şöyle anlatıldı:

“Haziran 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 83,7 düzeyine inmiştir. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 73,3’ten yüzde 73’e inmiş; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 79,6’dan yüzde 80,3’e çıkmıştır. Dolayısıyla ara malları KKO’sundaki artış eğiliminin ve yatırım malları KKO’sundaki azalma eğiliminin devam ettiği görülmektedir. Diğer yandan tüketim malları KKO’sundaki artış ise yerini azalma eğilimine bırakmıştır.“

İşsizlik Temmuz döneminde artışa geçebilir

Çalışmanın sonuç bölümünde ise işsizlikte Haziran döneminde frenleyen artış eğiliminin Temmuz döneminde yerini artış eğilimine bırakmasının beklendiği bildirildi. Haziran döneminde ihracatın yüzde 4 oranında azaldığı, yatırım malları ithalatının (taşımacılık hariç) yüzde 2, ara malları ithalatının ise yüzde 11 oranında gerilediği vurgulanarak “Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 10,4 puan azaldığı görülmektedir. Haziran dönemi itibariyle gerçekleşen tüm bu gelişmelerin yansımalarının Temmuz dönemi işsizlik verilerinde kendini hissettirmesi beklenmelidir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haziran-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “HAZİRAN 2017’DE İŞSİZLİK ORANI SABİT KALDI AMA İŞSİZ SAYISI YÜZDE 4 ARTTI”

SPM çalışmasında TÜİK’in Haziran 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,2 olarak açıkladığı kaydedilerek, bu oranın hem bir önceki yılın aynı dönemine göre, hem de Mayıs dönemi işsizlik oranına göre sabit kaldığı bildirildi.

İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında bir artış meydana geldiği (3 milyon 127 bin kişiden, 3 milyon 225 bin kişiye çıktı) belirtilen çalışmada, “Aynı şekilde tarım dışı işsizlik oranı da hem Mayıs dönemine göre, hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalmış ve yüzde 12,2 oranında seyretmiştir. Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Şubat dönemi itibariyle kendini gösteren ve Nisan döneminde iyice keskinleşen düşüş eğiliminin Haziran döneminde frenlediği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım-2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” analizi yapıldı. Çalışmada hem mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı hem de mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise bir önceki döneme göre 0,2 puan düşerek sırasıyla yüzde 11,1 ve yüzde 13,2 seviyelerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İşgücü, 32 milyon kişi sınırına çok yaklaştı

SPM’nin Haziran-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

Haziran döneminde işgücü, Mayıs dönemine göre yüzde 0,7 oranında genişlemiş ve 31 milyon 954 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,8 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 176 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 56 bin kişi artarak 31 milyon 515 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,18 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,9 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

İşgücüne katılma oranı geçen yıla göre 1 puan artarak yüzde 53,4’e çıktı

Haziran 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mayıs dönemine göre 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı,Mayıs dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 52,7 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 1 puan daha yüksektir.

Haziran 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 3 bin kişi artarak 4 milyon 957 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 6 bin kişi azalmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Mayıs dönemine göre 4 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda hem imalat sektöründe hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 26 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 53 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Korkusuz

Başkent