Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Eylül 2017

SPM’ye göre Haziran-2017’de işsizlik 0,3 puan artacak

SPM: "HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT, İTHALAT VE SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ AZALMA SEBEBİYLE İŞSİZLİK YÜZDE 10,5’E YÜKSELECEK”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM),15 Eylül 2017-Cuma günü ilan edilecek Haziran-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Mayıs dönemine göre) 0,3 puanlık artışla yüzde 10,5’e yükseleceğini tahmin etti. SPM’ye göre Mayıs-2017 döneminde tarım dışı işsizlik de 0,5 puan artarak yüzde 12,7’ye çıkacak.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlikteMayıs döneminde ivmesini azaltarak da olsa devam eden azalma eğiliminin Haziran döneminde yön değiştirerek yeniden artış eğilimine geçmesini beklediklerini ifade ederek, “Haziran döneminde ihracat yüzde 3 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 2, ara malları ithalatı ise yüzde 11 oranında düştü. Diğer yandan sanayi üretim endeksi de 10,4 puan geriledi. Tüm bu gelişmelerin ekonomiyi yavaşlatıcı etkisinin Haziran dönemi işsizlik verilerine yansıması beklenmelidir” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Eylül-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Haziran-2017 dönemine ait 15 Eylül’de ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Eylülde açıklanacak Haziran dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise sabit kalarak yüzde 13,4 seviyesinde seyretmesini tahmin ederken; istihdam oranının 0,1 puan artarak yüzde 47,8 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 347 bin kişi seviyesine düşeceğini öngördü.

Mayısta işsizlik verisindeki gerçekleşmeler tahminlerimizle bire bir örtüştü

Geçen ay yayınladıkları bültende hem ekonomideki dönemsel canlanma hem de yürürlüğe giren istihdam teşviklerinin etkisiyle işsizlik verilerindeki aşağı yönlü eğilimin Mayıs döneminde de devam etmesini beklediklerini ve 15 Ağustos tarihinde açıklanan Mayıs 2017 dönemi işsizlik oranının bu beklentiyi karşıladığını bildiren SPM, verilerin tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 10,2 olarak ilan edildiğini anımsattı. Tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan düştüğü ve yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleştiği ve buna paralel olarak istihdam oranının 0,5 puan artarak yüzde 47,7 düzeyine çıktığı vurgulandı.

İstihdamı etkileyen tüm üretim göstergeleri düştü; işsizlikte 0,3 puan artış bekliyoruz

Haziran döneminde ise tahminlerinin işsizlik verilerinde azalma eğiliminin yerini, yeniden artış eğilimine bırakması yönünde olduğunu kaydeden SPM, çalışmanın sonuç bölümünde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mayıs döneminde ivmesini azaltarak da olsa devam eden azalma eğiliminin Haziran döneminde yön değiştirerek yeniden artış eğilimine geçmesi beklenmelidir. Haziran döneminde ihracat yüzde 3 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 2, ara malları ithalatı ise yüzde 11 oranında azalmıştır. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin 10,4 puan azaldığı görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin ekonomiyi yavaşlatıcı etkisinin Haziran dönemi işsizlik verilerine yansıması beklenmelidir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayisi kapasite kullanım oranında pozitif seyir

Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mayıs döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan artarak yüzde 78,8 seviyesine çıktığı ve bunun Nisan dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden de 0,4 puan yüksek olduğu kaydedildi. Mayıs 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 84,2 düzeyine indiği, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,9’dan yüzde 73,3’e; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 79’dan yüzde 79,6’ya çıktığı anlatıldı ve “Dolayısıyla ara ve tüketim malları KKO’sundaki artış eğiliminin devam ettiği,yatırım malları KKO’sundaki artış eğiliminin ise yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mayıs-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

“ŞUBAT DÖNEMİNDEN SONRA İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE BAŞLAYAN DÜŞÜŞ EĞİLİMİ MAYISTA DA SÜRDÜ“

SPM çalışmasında TÜİK’in Mayıs 2017 genel işsizlik oranını yüzde 10,2 olarak açıkladığı ve bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artış, Nisan dönemi işsizlik oranına göre ise 0,3 puanlık bir düşüşü işaret ettiği bildirildi. İşsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oranında bir artış meydana geldiği anlatılan çalışmada, tarım dışı işsizlik oranının Nisan dönemine göre 0,2 puan azaldığı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan artarak yüzde 12,2 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Şubat dönemi itibariyle kendini gösteren ve Nisan döneminde iyice keskinleşen düşüş eğiliminin Mayıs döneminde yavaşlayarak da olsa devam ettiğinin görüldüğü vurgulandı. Çalışmada genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğiliminin ise devam ettiği kaydedildi.

SPM’nin Mayıs-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

Mayıs döneminde işgücü, Nisan dönemine göre yüzde 0,9 oranında genişlemiş ve 31 milyon 713 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 950 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 39 bin kişi artarak 31 milyon 474 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Mayıs 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 53 olarak açıklanmıştır. Bu oran Nisan dönemine göre 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Nisan dönemine göre sabit kalmış ve yüzde 52,6 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,6 puan yüksektir.

Mayıs 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 12 bin kişi artarak 4 milyon 954 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Nisan dönemine göre 14 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 35 bin kişilik düşüş ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 35 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak sabit kalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Sözcü

Habertürk

Başkent

Dünya

Dünya

Sözcü.com

SDhaberler.com