Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Temmuz 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı,


12 Temmuz 2017

SPM’ye göre işsizlik oranında düşüş ivmesi Nisan döneminde hızlanarak devam edecek

SPM: “EKONOMİDE CANLANMA SÜRÜYOR; NİSAN 2017’DE İŞSİZLİK 0,9 PUAN AZALIŞLA YÜZDE 10,8’E GERİLEYEBİLİR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 17 Temmuz 2017-Pazartesi günü ilan edilecek Nisan-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Mart dönemine göre) 0,9 puanlık azalışla yüzde 10,8’e gerileyeceğini tahmin etti. SPM’ye göre Nisan-2017 döneminde tarım dışı işsizlik ise 1,1 puan azalarak yüzde 12,6’ya inecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Mart döneminde şiddetlenen azalma eğiliminin Nisan döneminde ivmesini arttırarak devam etmesi beklediklerini ifade ederek “Mart döneminde ihracat, Şubat dönemine göre yüzde 20 oranında arttı. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 7, ara malları ithalatı ise yüzde 18 oranında arttı. Bu gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin Nisan dönemi işsizlik verilerine de yansıması beklenmelidir” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Temmuz-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Nisan-2017 dönemine ait 17 Temmuzda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 17 Temmuz’da açıklanacak Nisan dönemi işsizlik verilerinde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 13,5 seviyesine ineceğini, istihdam oranının da 0,9 puan artarak yüzde 47 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 382 bin kişi seviyesinde seyredeceğini öngördü.

Ekonomide dönemsel canlanma ve istihdam teşvikleri işsizliği ciddi oranda düşürdü

SPM geçen ay yayınladıkları bültende hem ekonomideki dönemsel canlanma hem de yürürlüğe giren istihdam teşviklerinin etkisiyle işsizlik verilerinde Mart dönemi itibariyle ciddi oranda bir düşüş beklediklerini anımsattıktan sonra, 15 Haziran tarihinde açıklanan Mart 2017 dönemi işsizlik verilerinin (keskin düşüş beklentilerini de aşarak) ciddi oranda gerilediğini ve sırasıyla yüzde 11,7 ve yüzde 13,7 oranlarına indiğini anımsattı ve “Buna paralel olarak istihdam oranı 0,8 puan artmış ve yüzde 46,1 düzeyinde gerçekleşmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Nisan dönemine ilişkin tahminlerinin de işsizlik verilerinde azalma eğiliminin aynı kuvvette devam etmesi yönünde olduğunu bildiren SPM, çalışmanın sonuç bölümünde ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşsizlikte Mart döneminde şiddetlenen azalma eğiliminin Nisan döneminde ivmesini arttırarak devam etmesi beklenmelidir. Bir önceki bültenimizde belirttiğimiz gibi Mart döneminde ihracatın, Şubat dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı görülmektedir. Diğer yandan, yatırım malları ithalatı yüzde 7, ara malları ithalatı ise yüzde 18 oranında artmıştır. Bu gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin Nisan dönemi işsizlik verilerine de yansıması beklenmelidir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

Kapasite kullanımı oranı geçen yıla göre 0,5 puan arttı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO) ise Mart dönemindegeçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine çıktı. Bu rakam Şubat dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,1 puan düşük. Mart 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 81,1 düzeyine çıktı. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 72,3’den yüzde 71,9’a inerken ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 76,5’den yüzde 77,2’ye çıktı. Dolayısıyla, ara ve yatırım malları KKO’sundaki artış eğiliminin ve tüketim malları KKO’sundaki azalma eğiliminin devam ettiği görüldü.

Mart-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

“İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KASIM-2012’DEN BU YANA SÜREGELEN ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR”

SPM; TÜİK’ce 15 Haziran 2017 tarihinde açıklanan Mart-2017 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise genel işsizlik oranının yüzde 11,7 olarak açıklandığını ve bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artış, Şubat dönemi işsizlik oranına göre ise 0,9 puanlık bir düşüş demek olduğunu ifade etti. Böylece işsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında bir artış meydana geldiği bildirilirken, “Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Şubat’a göre 1,1 puan azalmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan artmış ve yüzde 13,7 oranına inmiştir. Dolayısıyla hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Şubat dönemi itibariyle kendini gösteren düşüş eğilimi daha da keskinleşmiştir. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir“ denildi.

Mart döneminde işgücü, Şubat dönemine göre yüzde 0,9 oranında genişlemiş ve 31 milyon 131 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 115 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 31 milyon 434 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Mart 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,2 olarak açıklanmıştır. Bu oran Şubat dönemine göre 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Şubat dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 52,7 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,9 puan yüksektir.

Mart 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 940 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 18 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Şubat dönemine göre 95 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 36 bin kişilik, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 14 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 51 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Gazetevatan.com

BorsaGündem.com