Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı,


12 Haziran 2017

SPM’ye göre Mart-2017’de işsizlik oranı yüzde 12’nin altına gerileyecek

SPM: ”EKONOMİDE CANLANMA İŞARETLERİ ARTTI; İŞSİZLİK MART 2017 DÖNEMİNDE 0,8 PUANLIK DÜŞÜŞLE YÜZDE 11,8’E İNECEK”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Haziran 2017-Perşembe günü ilan edilecek Mart-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Şubat dönemine göre) 0,8 puanlık azalışla yüzde 11,8’e gerileyeceğini tahmin etti. SPM’ye göre Mart-2017 döneminde tarım dışı işsizlikte 0,8 puan azalarak yüzde 14’e düşecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Şubat döneminde işsizlikte kendini gösteren azalma eğiliminin Mart döneminde ivmesini arttırarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. KAYNAK, “Mart döneminde ihracatın, Şubat dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı görüldü. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 8, ara malları ithalatı ise yüzde 22 oranında yükseldi. Sanayi üretim endeksi ise Şubat-Mart döneminde 18,7 puan arttı. Tüm bu veriler ekonomide bir canlanma olduğuna işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Haziran-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mart-2017 dönemine ait 15 Haziran'da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 15 Haziran’da açıklanacak Mart dönemi tarım dışı işsizlik oranının da 0,8 puan azalarak yüzde 14 seviyelerinde gerçekleşeceği tahminini paylaşırken, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan artarak yüzde 14,1 seviyesine çıkacağını, istihdam oranının ise 1 puan artarak yüzde 46,3’e yükseleceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 257 bin kişi seviyesinde seyredeceğini öngördü.

İşsizlikte trend, artıştan iniş yönüne döndü

Geçen ayki bültenlerinde hem ekonomideki dönemsel canlanma hem de yürürlüğe giren istihdam teşviklerinin etkisiyle işsizlik verilerinde Şubat dönemi itibariyle ciddi oranda bir düşüş beklediklerini anımsatan SPM, 15 Mayısta açıklanan Şubat-2017 dönemi işsizlik ve tarım dışı işsizlik verilerinde (keskin düşüş beklentisini tam olarak karşılamasa da) azalma görüldüğünü bildirdi. Sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 14,8 oranlarına inen bu verilerin artış eğilimine son verilerek azalma trendine geçildiğini gösterdiğini vurgulayan SPM, buna paralel olarak istihdam oranının da yüzde 45,3 düzeyinde gerçekleştiğini aktardı ve şu değerlendirmede bulundu:

“Mayıs ayında açıklanan Şubat 2017 dönemi genel ve tarım dışı işsizlik oranları azalarak, Ocak dönemi ile ulaştığı son 7,5 yılın zirvesini terk etmiştir. İşsiz sayısı ise 85 bin kişi azalarak 3 milyon 900 bin seviyesine düşmüştür. İstihdam oranı kayda değer miktarda artmış ve yüzde 45,3 seviyesine ulaşmıştır. Sanayi istihdamı ise Ocak dönemine göre 23 bin kişi azalarak 5 milyon 251 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, bir önceki döneme kıyasla hem MEA işsizlik oranı, hem de MEA tarım dışı işsizlik oranı 0,1’er puan azalmış ve sırasıyla yüzde 11,7 ve yüzde 14 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 15 bin kişi düşerken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı 0,2 puan artmıştır.”

Mart döneminde, işsizlikteki azalış eğilimi ivmesini artırır

SPM çalışmasının “Sonuç” bölümünde ise Şubat döneminde kendini gösteren azalma eğiliminin Mart döneminde ivmesini arttırarak devam etmesini bekledikleri belirtilerek “Mart döneminde ihracatın Şubat dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı görülmektedir. Diğer yandan, yatırım malları ithalatı yüzde 8, ara malları ithalatı ise yüzde 22 oranında artmıştır. Sanayi üretim endeksinin ise Şubat-Mart döneminde 18,7 puan arttığı görülmektedir. Tüm bu veriler ekonomide bir canlanma olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranlarının yorumu

SPM çalışmasında; imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Şubat döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 76,8 seviyesine çıktığı ve bunun Ocak dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,2 puan düşük olduğu bildirildi. Şubat 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 81 düzeyine düştüğü; tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,2’den yüzde 72,3’e yükseldiği; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 76,5 ile sabit kaldığı belirtildi ve “Dolayısıyla, yatırım malları KKO’sundaki azalış eğilimi devam ederken; tüketim malları KKO’sundaki azalış eğilimi yerini artış eğilimine bırakmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Şubat-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“İŞSİZLİĞİN ŞUBAT 2017 DÖNEMİNDE YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GEÇMESİ SEVİNDİRİCİ”

SPM; TÜİK’ce 15 Mayıs 2017 tarihinde açıklanan Şubat-2017 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise; geçen yıl Mayıs döneminde kendini gösteren ve Aralık döneminde iyice şiddetlenen artış eğiliminin Şubat 2017 dönemiyle birlikte yerini azalma eğilimine bıraktığının görüldüğünü kaydederek, “Ocak 2017 itibarıyla son 7,5 yılın zirvesini gören işsizlik oranlarının yeniden düşüş eğilime geçmesi sevindiricidir” vurgusunda bulundu.

TÜİK’in Şubat 2017 için açıkladığı yüzde 12,6’lık işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artış, Ocak dönemi işsizlik oranına göre ise 0,4 puanlık bir düşüş anlamına geldiği anlatılan SPM’nin çalışmasında “İşsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Ocak’a göre 0,4 puan azalmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,1 puan artmış ve yüzde 14,8 oranına çıkmıştır. Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Mayıs döneminden beri devam eden artış son bularak yerini düşüş eğilimine bırakmıştır. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir” denildi.

İşgücü Şubat döneminde, Ocak dönemine göre yüzde 0,6 oranında genişlemiş ve 30 milyon 855 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,9 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 175 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 128 bin kişi artarak 31 milyon 373 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Şubat 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51,8 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ocak dönemine göre 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Ocak dönemine göre 0,2 puan artmış ve yüzde 52,7 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,9 puan yüksektir.

Şubat 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 42 bin kişi azalarak 4 milyon 864 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 20 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında Ocak dönemine göre 23 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 31 bin kişilik bir azalma, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 6 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 25 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Başkent Gazetesi

Dünya

Hürriyet

Yeni Şafak

Bizim Çankırı

Hürriyet.com

Yenisafak.com

BorsaGündem.com

Memurlar.net

SGKRehberi.com

FinansGündem.com

Ülke.com

HaberGaraj.com

F5haber.com

GazeteVatan.com

İşteKobi.com

Famahaber.com

Famahaber.com

Habercem.com

Gümrüktv.com