Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı" Denizli'de gerçekleşti

5 Haziran 2017

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr Serdar Sayan’ın moderatör olarak yer aldığı "Denizli'de Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım Projesi" kapsamında “Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı” 30 Mayıs 2017 tarihinde Denizli'de istihdam ve işgücü piyasası konusunda uzman birçok akademisyen ve üst düzey kamu görevlisinin katılımıyla gerçekleşti. Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için yeni yöntemler belirlemek; kayıt dışı istihdamın sebepleri ve sonuçlarını ortaya koymak; mevcut istihdam teşvikleri ve bunların kullanılabilirliğini tartışmak ve proje kapsamında yaptırılacak olan “Web Temelli İstihdam Teşvik Platformu” kapsamına alınabilecek konuları belirlemek amacıyla 10’ar kişilik gruplar oluşturularak toplamda 10 grupta görüş ve öneriler tartışıldı. Yapılan çalıştay sonrasında her grubun sözcüsü, çıkan ortak akılları kürsüde katılımcılarla ve proje çalışanlarıyla paylaştı.

Deha 20

Hizmet

Horoz

Yeni Olay

Kulvar Gazetesi