SPM Seminer: Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu "Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi" başlıklı çalışmasını sundu.

Seminer özeti:

Ekonomide kaynakların etkin ve istikrarlı dağılımı büyüme sürecinde oldukça önemlidir. Emek piyasasında en önemli kaynak dağılımı etkisizliği nedenlerinden birisi de eğitim-iş uyumsuzluğudur. Çalışmada, Anadolu Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Emlt Module Distance Education System As A New Product For Reducing The Education Job Mismatch In European Area “ isimli 2014-2-TR01-KA205-014437 nolu Erasmus+ KA2 stratejik ortaklı projesi araştırma sonuçları ortaya koyulmaktadır. Proje ortağı olan Almanya, İngiltere, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nden elde edilen verilerden hareketle eğitim–iş uyumsuzluğunun boyutlarının ortaya konması bu çalışmanın amaçlarından ilkidir. Diğer amaç ise eğitim iş uyumsuzluğunun temel nedenlerini ve sonuçlarını araştırma sürecinde seçilmiş değişkenler üzerinden açıklamaktır. Proje sürecinde yapılandırılan ve eğitim- iş uyumsuzluğunun azaltılmasına yönelik öğrenme yönetim sistemini ve sertifika süreci ve hâlihazırda güncel kullanımı tartışılacaktır.

Sunuma ulaşmak için [tıklayınız]