Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı,10 Nisan 2017

SPM’ye göre Ocak-2017’de de işsizliğin eğilimi yukarı yönlü olurken, artış hızı azalacak

SPM: ”EKONOMİDE DURAĞANLIK SÜRÜYOR; OCAK 2017 DÖNEMİNDE İŞSİZLİK 0,1 PUAN DAHA ARTARAK YÜZDE 12,8’E YÜKSELECEK”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 17 Nisan 2017-Pazartesi günü ilan edilecek Ocak-2017 dönemi işsizlik oranının, (2016-Aralık dönemine göre) 0,1 puanlık artışla yüzde 12,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Aralık-2016 döneminde işsizlikte yüzde 12,7’ye yükselerek canlanan artış eğilimin Ocak-2017 döneminde yavaşlayarak devam etmesi beklediklerini ifade etti. KAYNAK;“Ocak döneminde ihracat, Aralık dönemine göre yüzde 12 oranında azaldı. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 34, ara malları ithalatı ise yüzde 7 oranında geriledi. Sanayi üretim endeksinin ise Aralık-Ocak döneminde 16,6 puan azaldığı görüldü. Tüm bu veriler ekonomide bir durağanlık olduğuna işaret etmektedir” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Nisan-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ocak-2017 dönemine ait 17 Nisanda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Ocak 2017 dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise yatay seyrederek yüzde 14,9 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediğini; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 14,2 seviyesine ineceğini tahmin etti.

SPM, istihdam oranının ise 0,3 puan azalarak yüzde 44,8 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir miktarda azalarak 5 milyon 252 bin kişi seviyesinde seyredeceğini öngördü.

Son 7,5 yılın en yüksek işsizlik verisi Aralık 2016 döneminde açıklandı

Geçen ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerindeki artışın Aralık döneminde hızlanarak devam etmesini beklediklerini hatırlatan SPM; 15 Mart tarihinde açıklanan Aralık dönemi işsizlik verilerinin debu öngörüleri doğrultusunda çıktığını ifade etti. SPM, işsizlik ve tarım dışı işsizliğin yüzde 12,7 ve yüzde 14,9 oranlarına ulaştığını bildirdi. Bu rakamların Kasım döneminin rekorunu da kırdığını ve son 7,5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını vurgulayan SPM, “Buna paralel olarak MEA işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranları da artmaya devam etmiş ve sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 14,3 seviyelerine çıkmıştır. Keza bu değerler de son 7,5 yılın en yüksek değerleridir. İstihdam oranı ise yine tahminlerimizle paralel olarak azalmış ve yüzde 45,1 düzeyinde gerçekleşmiştir“ değerlendirmesinde bulundu.

Tüm göstergeler ekonomide durağanlığınsürdüğüne işaret ediyor

Aralık 2017 döneminde işsizlik göstergelerindeki canlanan artış eğilimin Ocak 2017 döneminde yavaşlayarak devam etmesinin beklendiğini bildiren SPM, “Ocak döneminde ihracatın Aralık dönemine göre yüzde 12 oranında azaldığı görülmektedir. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 34, ara malları ithalatı ise yüzde 7 oranında azalmıştır. Sanayi üretim endeksinin ise Aralık-Ocak döneminde 16,6 puan azaldığı görülmektedir. Tüm bu veriler ekonomide bir durağanlık olduğuna işaret etmektedir. Nitekimyaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir “ analizini yaptı.

TCMB’nin tespit ettiği kapasite kullanım oranlarında hafif artış eğilimi var

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Aralık döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine çıktığı ifade edilen SPM çalışmasında; bu rakamın Kasım 2016 imalat sanayi KKO seviyesinden 0,1 puan yüksek olduğu bildirildi. Aralık 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 77,6 düzeyine, tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,4’ten yüzde 72,6’ya çıktığı anlatılan SPM çalışmasında, ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 76,9’dan yüzde 76,7’ye indiği belirtildi ve “Dolayısıyla, yatırım malları ve tüketim malları imalatı KKO’larındaki artış eğiliminin devam ettiği, ara malları imalatı KKO’sunun düştüğü görülmektedir” denildi.

Aralık-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“MAYISTA KENDİNİ GÖSTEREN İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ EĞİLİMİ, ARALIK 2016 DÖNEMİNDE İYİCE ŞİDDETLENDİ”

SPM’nin TÜİK’ce açıklanan Aralık-2016 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise işsizlikte Mayıs dönemi itibarıyla kendini gösteren ve Kasım döneminde devam eden yükseliş eğiliminin Aralık döneminde iyice şiddetlendiğinin görüldüğü ifade edildi. İşsizlik oranının bir önceki döneme göre 0,6 puan artarken, tarım dışı işsizlik oranının da aynı biçimde yüzde 0,6 arttığı bildirildi ve “Sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 14,9 seviyelerinde seyreden her iki oran da Kasım ayının rekorunu geçerek son 7,5 yılın zirvesine ulaşmıştır” denildi.

TÜİK’in yüzde 12,7 olarak açıkladığı Aralık 2016 genel işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan, Kasım dönemi işsizlik oranına göre ise 0,6 puan, işsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 oranında bir artış anlamına geldiği ifade edildi. Benzer şekilde, tarım dışı işsizlik oranının da Kasım 2016’ya göre 0,6 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puan arttığı ve yüzde 14,9 oranına çıktığı kaydedilerek “Dolayısıyla hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarının son 7,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı görülmektedir. Diğer yandan, hem mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, hem de mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artmış ve sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 14,3 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar da son 7,5 yılın en yüksek seviyeleridir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

Diğer istihdam verilerinin görünümü nasıl?

SPM’ye göre Aralık 2016 döneminde işgücü, Kasım dönemine göre yüzde 0,8 oranında daralmış ve 30 milyon 540 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 888 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 14 bin kişi artarak 31 milyon 18 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,05 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Aralık 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51,6 olarak açıklanmıştır. Bu oran Kasım dönemine göre 0,5 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Kasım dönemine göre 0,1 puan azalmış ve yüzde 52,4 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,8 puan yüksektir.

Aralık 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 51 bin kişi azalarak 4 milyon 893 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam bin kişi artmıştır. Bu artışlara binaen sanayi sektörü istihdamında Kasım dönemine göre 51 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 42 bin kişilik, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 4 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 46 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Cumhuriyet

Dünya

Habertürk

Korkusuz

Sözcü

Türkiye'de Yeni Çağ

İpekyolu Haber

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi

Cumhuriyet.com

Dünya.com

F5Haber.com

Haber Günce

HaberlerdenNeVar.com

AdaletBiz.com

Alemihaber.com

Borsagündem.com

PatronlarDünyası.com

SgkRehberi.com

İşteKobi.com

FinansGazeteVatan.com

Paraanaliz.com

İstanbulGerçeği.com

Yapı.com

Palo.com

TürkhaberGazetesi.com

HaberCem.com

Alınteri.org

7sabah.com

FamaHaber.com

Eurasiadiary.com

Paraanaliz.com

Haberatlantis.com