Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mart 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı,9 Mart 2017

SPM’ye göre Aralık-2016 döneminde işsizlik 0,5 puan artışla yüzde 12,6’ye yükselecek

SPM: EKONOMİDEKİ DURAĞANLIK SEBEBİYLE İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE YARIMŞAR PUAN ARTIŞ YAŞANACAK

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Mart 2017-Çarşamba günü ilan edilecek Aralık-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Kasım dönemine göre) 0,5 puan artarak yüzde 12,6’ya yükseleceğini tahmin etti. SPM, tarım dışı işsizlik oranının da 0,5 puan artış gösterip, yüzde 14,8’e çıkacağını ve yüzde 15’e yaklaşacağını öngördü.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarındaki artışın sebepleriyle ilgili olarak;Kasım ve Aralık dönemlerinde ihracatın ufak bir miktar da olsa azaldığının görüldüğünü ifade ederek, yatırım malları ithalatının ise yüzde 9 oranında düştüğünü vurguladı ve “Mevsim ve takvim etkisinde arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Ekim-Kasım döneminde yatay seyrederken, Kasım-Aralık döneminde bir önceki döneme nazaran 0,2 puan azaldığı görüldü. Tüm bu veriler ekonomide bir durağanlık olduğuna işaret etmekte“ değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Mart-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Aralık-2016 dönemine ait 15 Mart’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Aralık dönemi işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranlarının 0,5 puan artarak sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 14,8 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediğini belirterek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 14 seviyesine ineceğini tahmin etti. SPM, istihdam oranının 0,5 puan azalarak yüzde 45,3 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise ufak bir miktarda azalarak 5 milyon 307 bin kişi seviyesinde seyredeceğini öngördü.

Kasım-2016 döneminde son 7,5 yılın en yüksek işsizlik oranları yaşandı

Geçen ay yayınlanan bültende işsizlik verilerindeki artışın Kasım döneminde frenlemesini beklediğini bildiren SPM, ancak 15 Şubat tarihinde açıklanan Kasım dönemi işsizlik verilerinin ‘öngörülerinin aksine artmaya devam ettiğini’ ve sırasıyla yüzde 12,1 ve yüzde 14,3 oranlarında seyrederek son 7,5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi. Buna paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının da artmaya devam ettiğine dikkat çeken SPM, sırasıyla yüzde 11,8 ve yüzde 14,1 seviyelerine çıktığını vurguladı. Bu değerlerin de son 7,5 yılın en yüksek değerleri olduğunun altını çizen SPM, istihdam oranının ise tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 45,8 düzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

Aralık dönemine ilişkin tahminlerinde ise ‘artış eğiliminin devam edeceği’ ifade edilen SPM çalışmasında, istihdam oranındaki azalma eğiliminin ise devam etmesi ve Kasım dönemine göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 45,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Sanayi istihdamının Kasım dönemi değerine ilişkin tahminlerinin 5 milyon 290 bin kişi iken, 5 milyon 316 bin kişi olduğunu; Aralık döneminde bu sayının 5 milyon 307 bin seviyesinde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Bütün göstergeler ekonomide durağanlığa işaret ediyor

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, çalışmanın sonuç bölümünde ise şu değerlendirmede bulundu: “(İşsizlikte) Kasım döneminde canlanan artış eğilimin, Aralık döneminde de devam etmesi beklenmelidir. Kasım ve Aralık dönemlerinde ihracatın ufak bir miktar da olsa azaldığı görülmektedir. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 9 oranında azalmıştır. Mevsim ve takvim etkisinde arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Ekim-Kasım döneminde yatay seyrederken, Kasım-Aralık döneminde bir önceki döneme nazaran 0,2 puan azaldığı görülmektedir. Tüm bu veriler ekonomide bir durağanlık olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayisinde KKO, Ekim ayındaki düzeyini korudu

SPM’nin çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Kasım döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktığı ifade edildi ve bu rakamın Ekim 2016 imalat sanayi KKO ile aynı seviyede olduğu anlatıldı.

İmalat sanayisinin 3 ana alt dalındaki kapasite kullanımlarına bakıldığında ise yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,6 düzeyine indiği, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,1’den yüzde 72,4’e çıktığı; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 76,9 düzeyinde yatay seyrettiği ifade edildi ve “Dolayısıyla tüketim malları KKO’sundaki azalma eğiliminin, yerini artış eğilimine bıraktığı görülürken; tam tersine yatırım malları imalatı KKO’sundaki artışın yerini azalma eğilimine bıraktığı görülmektedir” analizine yer verildi.

Kasım-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

İŞSİZLİKTE MAYIS DÖNEMİNDEN BU YANA SÜREN ARTIŞ EĞİLİMİ, KASIMDA İYİCE CANLANARAK SON 7,5 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

SPM’nin TÜİK’ce açıklanan Kasım-2016 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise işsizlikte Mayıs dönemi itibarıyla kendini gösteren ve Ekim döneminde canlanan yükseliş eğiliminin devam ettiğinin görüldüğü bildirilerek; işsizlik oranının 0,3 puan, tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan arttığı ve sırasıyla yüzde 12,1 ve yüzde 14,3 seviyesinde seyrettiği ve dolayısıyla her iki oranın da son 7,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

TÜİK’in açıkladığı Kasım 2016 Dönemi genel işsizlik oranının (yüzde 12,1) bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan, Ekim dönemi işsizlik oranınagöre ise 0,3 puanlık bir artış gösterdiği, işsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 oranında bir artış meydana geldiği ifade edildi. Tarım dışı işsizlik oranının ise Ekim 2016’ya göre 0,2 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan arttığı ve yüzde 14,3 oranına çıktığı kaydedildi ve “Dolayısıyla hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarının son 7,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Kasım 2016 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artmış ve sırasıyla yüzde 11,8 ve yüzde 14,1 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar son 7,5 yılın en yüksek seviyeleridir.

Kasım döneminde işgücü, Ekim dönemine göre yüzde 0,4 oranında daralmış ve 30 milyon 781 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 980 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 125 bin kişi artarak 31 milyon 33 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Kasım 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ekim dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Ekim dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan yükselerek yüzde 52,5 seviyesinde seyretmiştir.

Kasım 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 37 bin kişi artarak 4 milyon 944 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 2 bin kişi azalmıştır. Bu artışlara binaen sanayi sektörü istihdamında Ekim dönemine göre 34 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 46 bin kişilik düşüş, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 9 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 37 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Cumhuriyet

Denge

Dünya

İpekyolu Haber

Yeni Asya

Ticari Hayat

Ticari Hayat

Türkiye'de Yeni Çağ

Adaletizbiz.com

Akithaber.com

AlemiHaber.com

BorsaGündem.com

Cumhuriyet.com

Ekopara.net

FamaHaber.com

F5Haber.com

FinansGündem.com

HaberAzad.com

Haber3.com

HaberCem.com

Habergünce.com

HaberGaraj.com

Haberlerdenevar.com

İstanbulGerçeği.com

PatronlarDünyası.com

T24.com

TicariHayat.com

TicariHayat.com

Tr.Sputniknews.com

Yönhaber.com