Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,12 Aralık 2016

SPM’ye göre işsizlik oranı Eylülde iyileşmeyecek ve 0,1 puan daha yükselecek

SPM: “EYLÜL DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİN 0,1 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 11,4 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Aralık 2016-Perşembe günü ilan edilecek Eylül-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Ağustos dönemine göre) 0,1 puan artarak yüzde 11,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

SPM böylece, işsizlikte Haziran döneminden bu yana belirgin bir şekilde kendini gösteren artış eğiliminin ‘yavaşlayarak’ Eylül döneminde de sürmesinin beklendiğini bildirdi. Yılın ikinci çeyreğinde ekonominin toplam yatırımlar ve özel sektör yatırımları açısından büyüdüğünü, ihracatın ağustos ve eylülde arttığını vurgulayan SPM, “Tüm bu gelişmeler ekonominin yavaşlayan bir hızda da olsa büyümeye devam ettiğine işaret etmektedir. Bu durumun Eylül dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Aralık-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Eylül-2016 dönemine ait 15 Aralıkta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Eylül dönemi işsizlik verilerinde tarım dışı işsizlik oranının ise yatay seyrederek yüzde 13,7 seviyesine kalmasını beklediğini kaydederek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 13,3 seviyesinde seyredeceğini tahmin etti. İstihdam oranının 0,1 puan azalarak yüzde 46,6 düzeyine ineceğini, sanayi istihdamının ise azalarak 4 milyon 888 bin kişi olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Ağustosta gerçekleşen son 1,5 yılın en yüksek işsizlik oranı tahmin ve beklentileri aştı

Geçen ayki bülteninde Ağustos dönemi işsizlik verilerinde yukarı yönlü trendin devam etmesini beklediğini hatırlatan SPM, 15 Kasımda açıklanan verilerle söz konusu dönemde işsizlik oranının beklentileri de aşarak yüzde 11,3’e çıktığını bildirdi. Buna paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının 0,7 puan artarak yüzde 13,7 seviyesini gördüğünü ve istihdam oranının yüzde 46,7’ye düştüğü ifade edilen SPM çalışmasında, “İşsizlik verilerindeki bu artış mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik verilerine de büyük ölçüde yansımıştır. MEA işsizlik ve MEA tarım dışı işsizlik oranları 0,2’şer puan artarak sırasıyla yüzde 11,4 ve yüzde 13,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir” denildi. Ağustos döneminde açıklanan işsizlik oranının tahminlerin de üstünde gelmesinin işsizliğin son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkması anlamını taşıdığıifade edilen SPM çalışmasında, işsiz sayısının 169 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin seviyesine tırmandığı; istihdamın düşüşe geçerek 163 bin kişi azaldığı (27 milyon 473 bin kişi) anlatıldı ve mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısının da 66 bin kişi arttığı bildirildi.

Sonbaharın ilk ayında sanayi sektörü istihdamındadaralma beklentisi

Eylül dönemine ilişkin tahminlerinin ise Temmuz itibariyle şiddetlenen artış eğiliminin devam edeceğini gösterdiği vurgulanan SPM çalışmasında; sanayi istihdamında da önemli bir daralma yaşanabileceği öngörüsü yapıldı. Buna göre Ağustos dönemi sanayi istihdamı 5 milyon 224 bin kişi olurken, yapılan tahmine göre Eylül döneminde bu sayının 4 milyon 888 bin kişi seviyesine inmesi beklenmeli.

Ekonominin yavaş büyümesi sebebiyle, işsizlikteki artış eğilimi ‘yavaşlayarak da olsa’ sürüyor

SPM çalışmasının sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

“İşsizlikte Haziran döneminden bu yana belirgin bir şekilde kendini gösteren artış eğiliminin yavaşlayarak Eylül döneminde de sürmesi beklenmektedir. Bir önceki ay yayınlanan bültenimizde de belirttiğimiz gibi 2016’nın ikinci çeyreğinde toplam yatırımlar yüzde 17, özel sektör yatırımları ise yüzde 15 oranında artmıştır. Diğer yandan ihracat Ağustos ayında yüzde 20,4; bu ay açıklanacak işsizlik oranlarının hesaplandığı Eylül döneminin tümünde ise yüzde 9,3 artmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonominin yavaşlayan bir hızda da olsa büyümeye devam ettiğine işaret etmektedir ve bu durumun Eylül dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçen yıla göre iyi, Temmuza göre kötü

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) ise Ağustos döneminde;geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 75,2 seviyesine çıktığına dikkate çekilen SPM çalışmasında, ancak bu rakamın Temmuz 2016 imalat sanayi KKO’dan 0,5 puan düşük olduğu ifade edildi. Ağustos 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,3 puan azaldığı ve yüzde 76,4’e seviyesine indiği; tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 71,6’dan yüzde 70,9’a düşerken; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 76,1 seviyesinde yatay seyrettiği anlatılan çalışmada, “Dolayısıyla tüketim ve yatırım malları KKO’larındaki azalma eğiliminin devam ettiği görülürken, ara malları imalatı KKO’sundaki düşüşün durulduğu görülmektedir” denildi.

Ağustos-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“YÜZDE 13,7’LİK AĞUSTOS DÖNEMİ TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI SON 5 YILIN EN YÜKSEK RAKAMIYDI”

SPM’nin TÜİK’ce açıklanan Ağustos-2016 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise Haziran döneminde belirginleşen artış eğiliminin, Ağustos döneminde hemen hemen aynı süratte devam ettiğinin görüldüğü kaydedilerek; işsizlik oranının yüzde 11,3 seviyesinde çift hanelerde bulunduğu, yüzde 13,7’lik tarım dışı işsizliğinin son 5 yılın en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

TÜİK, Ağustos 2016 genel işsizlik oranını yüzde 11,3 olarak açıklamıştır. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan, Temmuz dönemi işsizlik oranınagöre 0,6 puanlık bir artıştır. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2016’ya göre 0,7 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,3 puan artarak yüzde 13,7 oranına çıkmıştır. Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Haziran dönemi itibariyle belirginleşen yükseliş eğiliminin Ağustos döneminde de hız kesmeden devam ettiği görülmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan artmış ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla 0,2 puan artmış ve yüzde 13,5 olarak açıklanmıştır. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminden ise 1,2 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranlarına paralel olarak, hem MEA işsizlik hem de MEA tarım dışı işsizlik oranı son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışlardır.

Ağustos döneminde işgücü, Temmuz dönemine göre çok ufak bir oranda artmış ve 30 milyon 967 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 759 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 30 milyon 556 bin kişi seviyesinde seyretmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,32 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,65 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Ağustos 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,6 olarak açıklanmıştır. Bu oran Temmuz dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı,Temmuz dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan yükselmiş ve yüzde 51,9 seviyesinde seyretmiştir.

Ağustos 2016 döneminde istihdam oranı yüzde 46,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Temmuz döneminden 0,3 puan, geçen yılın aynı döneminden ise 0,1 puan düşüktür. İmalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 20 bin kişi azalarak 4 milyon 845 bin seviyesine inerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 9 bin kişi azalmıştır. Buna paralel olarak sanayi sektörü istihdamında Temmuz döneminegöre 30 bin kişilik bir düşüş meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 53 bin kişilik azalma ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 25 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 28 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Sözcü

Star

Şok

9 Eylül İzmir

Kent

Kuzey Ekspres

Yeniikdam.com

Sözcu.com

Mansetizmir.com

İlerihaber.org

Hürriyet.com

BorsaGündem.com

Egeninsesi.com

Famahaber.com