Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ekim 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,10 Ekim 2016

SPM’ye göre işsizlikte Mayıs ve Hazirandaki artış Temmuzda da sürecek

SPM: “TEMMUZ DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİN 0,7 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 10,9 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 17 Ekim 2016-Pazartesi günü ilan edilecek Temmuz-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Haziran dönemine göre) 0,7 puan artarak yüzde 10,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM, Darbe Girişiminin yaşandığı Temmuz ayında; tarım dışı işsizlik oranının ise 0,8 puanlık artışla yüzde 13 rakamına yükseleceğini öngördü.

SPM, 2016’nın ilk çeyreğinde yatırımların yüzde 14 oranında, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 5 oranında düştüğüne; Temmuz döneminde ihracatın yüzde 24, sermaye malları ithalatının ise yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekerek, “Tüm bu gelişmeler ekonominin yavaşladığına işaret etmektedir ve bu durumun Temmuz dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Ekim-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Temmuz-2016 dönemine ait 17 Ekimde ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, Temmuz 2016 döneminde diğer önemli işgücü göstergelerinden tarım dışı işsizlik oranının ise 0,8 puan artarak yüzde 13 seviyesine ulaşacağını, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 13,2 olmasını tahmin ettiğini bildirerek; istihdam oranının 0,4 puan azalarak yüzde 46,7 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise 5 milyon 281 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

Ekonomi yavaşladıkça işsizlik oranları çift haneye tırmanıyor

Geçen ay yayınladıkları bültende işsizlik artışının belirginleşeceğini tahmin ettiklerini ve açıklanan yüzde 10,2’lik oranla işsizliğin tahminlerinin de üstünde artarak yeniden çift hanelere sıçradığını belirten SPM çalışmasında, “İşsiz sayısı ise 232 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin seviyesine çıkmıştır. Keza, istihdam da düşüşe geçmiş ve 216 bin kişi azalarak 27 milyon 651 bin kişi seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi istihdamı ise Mayıs dönemine göre 56 bin kişi azalarak 5 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak hem MEA işsizlik hem de MEA tarım dışı işsizlik oranları, bir önceki döneme göre 0,6 puan yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise 166 bin kişi artmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı da 222 bin kişi azalmıştır” denildi. Çalışmanın yüzde 10,9 olan Temmuz dönemi işsizliğinin tahminiyle ilgili sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

“Haziran döneminde keskinleşen artış eğiliminin daha düşük bir ivmeyle Temmuz döneminde de sürmesi beklenmektedir. Bir önceki ay yayınlanan bültenimizde de belirttiğimiz gibi 2016’nın ilk çeyreğinde yatırımlar yüzde 14 oranında, özel sektör yatırımları ise yüzde 5 oranında azalmıştır. Diğer yandan Temmuz döneminde ihracat yüzde 24, sermaye malları ithalatı ise yüzde 30 oranında azalmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonominin yavaşladığına işaret etmektedir ve bu durumun Temmuz dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

İmalat sanayisi kapasite kullanım oranlarında durulma yaşanıyor

SPM çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO) verilerine de değinilerek;bu rakamın Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde yüzde 76,1 seviyesine çıktığı ve Mayıs 2016 imalat sanayi KKO’dan ise 0,4 puan daha yüksek olduğu ifade edildi. Haziran 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre sabit kalarak yüzde 77,8’de seyrettiği, tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72’den yüzde 71,9’a düştüğü; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 76,8 seviyesinde yatay seyrettiği anlatıldı. Bu gösterge kapsamında “Hem ara ve yatırım malları KKO’larındaki artış eğiliminin durulduğu görülürken, tüketim malları imalatı KKO’sundaki artış eğiliminin yerini düşüş eğilimine bıraktığı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haziran-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“İŞSİZLİKTE MAYIS DÖNEMİNDE BAŞ GÖSTEREN ARTIŞ EĞİLİMİ HAZİRANDA KESKİNLEŞEREK DEVAM ETTİ”

SPM’nin açıklanan Haziran 2016 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise Mayıs döneminde baş gösteren artış eğiliminin,bu ayda da keskinleşerek devam ettiğinin görüldüğü vurgulandı. TÜİK’in Haziran 2016 genel işsizlik oranını yüzde 10,2 olarak açıkladığı hatırlatılarak, bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6; Mayıs dönemi işsizlik oranına göre 0,8 puanlık bir artış gösterdiği ifade edildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının hem bir önceki döneme, hem de geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan arttığı ve yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleştiği anlatılan çalışmada; benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da geçtiğimiz döneme kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 12,9 olarak açıklandığı ve bu rakamın bir önceki yılın aynı döneminden ise 0,5 puan yüksek olduğu bildirildi.

İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında bir artış meydana geldiği, tarım dışı işsizlik oranının Mayıs 2016’ya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan artarak yüzde 12,2 oranına çıktığı kaydedildi. Çalışmada “Dolayısıyla, hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Mayıs dönemi itibariyle kendini gösteren yükseliş eğiliminin Haziran döneminde belirginleştiği görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

SPM’nin çalışmasında Haziran 2016 dönemine ait diğer değerlendirmeler ise şöyle:

Haziran döneminde işgücü Mayıs dönemine göre çok ufak bir oranda artarak 30 milyon 778 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 oranında bir artış görülmektedir.Bu da 637 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 55 bin kişi azalarak30 milyon 453 bin kişi seviyesinde seyretmiştir. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,18 oranında bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,32 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Haziran 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO)yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mayıs dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise0,3 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı,Mayıs dönemine göre 0,1 puan düşmüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,4 puan yükselmiş ve yüzde 51,9 seviyesinde seyretmiştir.

Haziran 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 58 bin kişi azalarak4 milyon 931 bin seviyesine inerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 3 bin kişi artmıştır. Bu artışlara binaen sanayi sektörü istihdamında Mayıs dönemine göre 56 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 47 bin ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 3 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 50 bin kişi azalmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Cumhuriyet

Dünya

Hürriyet Ankara

Deha

Cumhuriyet.com

Hürriyet.com