"Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi"nin Kapanış Konferansı Ankara'da Yapıldı

6 Ekim 2016

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan’ın katıldığı "Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi"nin kapanış konferansı 6 Ekim tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yanısıra, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kuruluşlarından bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve iş hakimlerinin katıldığı konferansta, kayıt dışı istihdamın ekonomiye getirdiği yüklere bir kere daha vurgu yapılarak; proje kapsamında yapılan tüm faaliyetler katılımcılar ile ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.