Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,8 Eylül 2016

SPM’ye göre işsizlikte mayısta başlayan artış, haziranda da devam edecek

SPM: “HAZİRAN DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİN 0,4 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 9,8 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 19 Eylül 2016-Pazartesi günü ilan edilecek Haziran-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Mayıs dönemine göre) 0,4 puan artarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM, 2016’nın ilk çeyreğinde yatırımların yüzde 14, özel sektör yatırımlarının yüzde 5 oranında azaldığını, Mayıs döneminde ihracatın yüzde 5 gerilediğine dikkat çekerek “Mayıs döneminde işsizlikte kendini yeniden gösteren artış eğiliminin, Haziran döneminde daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir. Tüm bu ekonomik gelişmelerin Haziran dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir “ değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Eylül-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Haziran-2016 dönemine ait 19 Eylülde ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, bayramdan hemen sonra açıklanacak Haziran dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,5 puan artarak yüzde 11,8 seviyesine çıkmasını beklerken; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan artarak yüzde 12,3, istihdam oranının 0,1 puan azalarak yüzde 47,4 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise 16 bin kişi azalarak 5 milyon 370 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

Tahmin ettiğimiz gibi işsizlik tek hanede kaldı ama artışa geçti

Geçen ay yayınladıkları bültende, işsizlik verilerindeki iyileşmenin devam etmesini ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmasını beklediklerini anımsatan SPM, 15 Ağustos tarihinde TÜİK’ce açıklanan Mayıs dönemi işsizlik oranının tek hanelerde kalmakla beraber 0,1 puan artarak yüzde 9,4 seviyesine çıktığını bildirdi. Buna paralel olarak tarım dışı işsizlik oranının da 0,3 puan artarak yüzde 11,3 seviyesini gördüğünü, istihdam oranının ise tahminleriyle doğru orantılı olarak artarak yüzde 47,5 olarak gerçekleştiğini bildiren SPM, işsizlik verilerindeki bu artışın mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik verilerine de yansıdığını kaydetti. Buna göre MEA işsizlik ve MEA tarım dışı işsizlik oranları sırasıyla 0,4 ve 0,5 puan artarak yüzde 10,2 ve yüzde 12,2 seviyelerinde belirlendi.

Yatırımlar ve ihracattaki azalma sebebiyle işsizlik oranı yükseliş eğilimine girdi

İşsizlikte Mayıs itibariyle kendini gösteren artış eğiliminin Haziran döneminde de süreceğini tahmin ettiklerini bildiren SPM, “2016’nın ilk çeyreğinde yatırımlar yüzde 14 oranında düşerken özel sektör yatırımları yüzde 5 oranında azalmıştır. Diğer yandan Mayıs döneminde ihracat yüzde 5 düzeyinde azalmış, ithalat ise yüzde 6 oranında artmıştır. Tüm bu ekonomik gelişmelerin Haziran dönemi işgücü verilerine yansıması beklenmelidir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Kapasite kullanım oranlarındaki artış eğilimi Mayıs ayında sürdü

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mayıs döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 75,7 seviyesine çıktığını ve bunun Nisan 2016 imalat sanayi KKO’dan 0,4 puan daha yüksek olduğunu ifade eden SPM,

“Mayıs 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,8’e çıkmıştır. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 71,5’den yüzde 72’ye; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 76,1’den yüzde 76,8’e çıkmıştır. Dolayısıyla, hem yatırım malları KKO hem de tüketim ve ara malları imalatı KKO’larındaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir.”

Mayıs-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

ŞUBAT-2016’DAN BU YANA İŞSİZLİKTE GÖRÜLEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİ; MAYIS-2016’DA YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ

Şubat döneminden beri süregelen işsizlikteki düşüş eğilimi, Mayıs döneminde yerini yeniden artış eğilimine bırakmıştır. İşsizlik oranı 0,1 puan, tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puan artmış ve sırasıyla yüzde 9,4 ve yüzde 11,3 seviyelerinde seyretmiştir.

TÜİK, Mayıs 2016 genel işsizlik oranını yüzde 9,4 olarak açıklamıştır. Bu oran hem bir önceki yılın aynı dönemine göre, hem de Nisan dönemi işsizlik oranına göre 0,1 puanlık bir artış göstermektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2016’ya göre 0,3 puan artmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan azalmıştır ve yüzde 11,3 oranında seyretmiştir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalmış ve yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise geçtiğimiz döneme kıyasla 0,5 puan artmış ve yüzde 12,2 olarak açıklanmıştır. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan düşüktür.

Mayıs döneminde işgücü, Nisan dönemine göre yüzde 1 oranında artmış ve 30 milyon 763 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 902 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 142 bin kişi artarak 30 milyon 561 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,5 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Mayıs 2016’da toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,5 olarak açıklanmıştır. Bu oran Nisan dönemine göre 0,5 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,8 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Nisan dönemine göre 0,2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,8 puan yükselerek yüzde 52,1 seviyesine çıkmıştır.

Mayıs 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 10 bin kişi artarak 4 milyon 989 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 5 bin kişi azalmıştır. Bu değişikliklere binaen sanayi sektörü istihdamında Nisan dönemine göre 5 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 3 bin kişilik artış ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 22 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 19 bin kişi azalmıştır. Şekil 3’te Haziran 2012’den itibaren sanayi alt sektörlerinde yaratılan istihdam gösterilmektedir.

[İndir]


İlgili Haberler

Sözcü

Dünya