Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ağustos 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,10 Ağustos 2016

SPM’ye göre Mayıs-2016 döneminde işsizlik yüzde 9’un altına düşecek

SPM: EKONOMİDEKİ CANLANMA SEBEBİYLE İŞSİZLİK AZALACAK VE YÜZDE 8,9 OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ağustos 2016-Pazartesi günü ilan edilecek Mayıs-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Nisan dönemine göre) 0,4 puan azalarak yüzde 9’un altına ineceğini ve yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM mayıs döneminde sanayi üretimi, ihracat, yatırım malları ithalatı ve hammadde ithalatının arttığını ifade ederek, ekonomideki canlanma sebebiyle işsizlik verilerinde iyileşme yaşandığını bildirdi. .

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Ağustos-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mayıs-2016 dönemine ait 15 Ağustos’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Mayıs dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 10,8 seviyesinde seyretmesini beklediğini ifade ederek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 11,7 seviyesine çıkacağını, istihdam oranının ise 0,8 puan artarak yüzde 48 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının ise artarak 5 milyon 448 bin kişi seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini bildirdi.

İşsizlikte keskin düşüş öngörümüz gerçekleşti

Geçen ay yayınladığı bültende Nisan dönemi işsizlik verilerinde ciddi bir iyileşme beklediğini bildirdiğini hatırlatan SPM, buna paralel olarak hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarının keskin bir şekilde düştüğünü ifade etti. Nisan dönemi işsizlik oranının yüzde 9,3’lük seviyesiyle tek haneli rakamlara indiğini, tarım dışı işsizlik oranının ise 0,9 puan azalarak yüzde 11 seviyesini gördüğünü anlatan SPM, “Yine istihdam oranı da tahminlerimize paralel olarak kayda değer miktarda artmış ve yüzde 47,2 olarak açıklanmıştır. Bunlara ek olarak MEA işsizlik ve MEA tarım dışı işsizlik oranları yatay seyrederek yüzde 9,7 ve yüzde 11,5 seviyelerinde kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu. SPM, bu işsizlik oranı ile 8 dönemden bu yana ilk kez tek haneli rakamların görüldüğünü; işsiz sayısının da 199 bin kişi azalarak 2 milyon 824 bin kişi ile son 10 dönemin en düşük seviyesine ulaştığını kaydetti.

Tüm göstergeler ekonomide canlanma ve işsizlikte düşüşe işaret ediyor

Nisan döneminde keskinleşen düşüş eğiliminin Mayıs döneminde devam etmesini beklediklerini bildiren SPM, 15 Ağustos 2016-Pazartesi açıklanacak işsizlik oranına ilişkin şu tahmin analizini yaptı:

“Mayıs döneminde sanayi üretim endeksi 5,4 puan artarak 126,3’ten 131,7’ye çıkmıştır. Diğer yandan, Mayıs döneminde ihracat Nisan dönemine göre yüzde 1 oranında artarken, yatırım (sermaye) malları ithalatı yüzde 4, hammadde ithalatı ise yüzde 7 oranında artmıştır. Tüm bu göstergeler ekonomide bir canlanma olduğuna ve Mayıs döneminde de işsizlik verilerinde bir iyileşme olacağına işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”ndaki (KKO), gelişmelere de değinilen çalışmada; bu göstergenin Nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 75,3 seviyesine çıktığını, bu rakamın Mart 2016 imalat sanayi KKO’dan 1 puan daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

İmalat sanayisinin üç alt ana dalındaki KKO gelişmeleri de değerlendirilirken; “Nisan 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 77,7’ye çıkmıştır. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 71,5 oranında sabit kalırken; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 75,1’den yüzde 76,1’e çıkmıştır. Dolayısıyla hem yatırım malları KKO hem de tüketim ve ara malları imalatı KKO’larındaki artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir” denildi.

Nisan-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

SPM: NİSAN DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ORANLARI SON 1 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Yüzde 9,3 olarak açıklanan Nisan-2016 dönemi işsizlik oranı; bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık, Mart dönemi işsizlik oranına göre ise 0,8 puanlık bir düşüş göstermektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Mart 2016’ya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan azalarak yüzde 11 oranında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Nisan döneminde işsizlik oranlarının son 1 yılın en düşük seviyesine ulaştığı görülmektedir. Ancak genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranlarında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı hem bir önceki döneme göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalmış ve yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla yatay seyretmiş ve yüzde 11,5 olarak kalmıştır. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminden ise 0,5 puan düşüktür.

Nisan döneminde işgücü, Mart dönemine göre yüzde 1,5 oranında artmış ve 30 milyon 462 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,4 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 3 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 133 bin kişi artarak 30 milyon 406 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre %0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Nisan 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mart dönemine göre 0,7 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Mart dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan yükselerek yüzde 51,9 seviyesine çıkmıştır.

Nisan 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 979 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 10 bin kişi artmıştır. Bu artışlara binaen sanayi sektörü istihdamında ise Mart dönemine göre 86 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 49 bin kişilik ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 5 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 55 bin kişi artmıştır. Şekil 3’te Haziran 2012’den itibaren sanayi alt sektörlerinde yaratılan istihdam gösterilmektedir.

[İndir]


İlgili Haberler

Star

Yeni Şafak

Dünya

Star.com

Hürriyet.com