Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,13 Temmuz 2016

SPM’ye göre Nisan-2016 işsizliği 1 puana yakın azalıp tek haneli rakamlara düşecek SPM: “EKONOMİDEKİ VE SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ CANLANMA SEBEBİYLE NİSAN 2016 DÖNEMİ İŞSİZLİĞİNİN 0,9 PUAN AZALARAK YÜZDE 9,2’YE DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Temmuz 2016-Cuma günü ilan edilecek 2016-Nisan dönemi işsizlik oranının, (2016-Mart dönemine göre) 0,9 puan azalarak yüzde 9,2’ye yani tek haneli rakamlara ineceğini tahmin etti. SPM, ekonomideki canlanma eğiliminin sürmesi ve sanayi üretimindeki artış nedeniyle işsizlik oranının çift haneden tek haneye düşeceğini öngördüğünü bildirdi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Temmuz-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Nisan-2016 dönemine ait 15 Temmuz’da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

İşsizlikteki düşüş, tarım dışı sektörlerde daha fazla gerçekleşerek 1 puan olacak

SPM, Nisan-2016 döneminde tarım dışı işsizlik oranının ise 1 puan azalarak yüzde 10,9 seviyesinde seyretmesini beklediğini bildirerek; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan azalarak yüzde 11,3 seviyesini göreceğini, istihdam oranının ise 1 puan artarak yüzde 47,1 seviyesine çıkacağını, sanayi istihdamının ise 5 milyon 238 bin kişi seviyesine ineceğini tahmin ettiğini kaydetti.

İşsizlik verilerindeki düşüş eğilimi geçen dönem başlamıştı

Geçen ay yayınlanan bültenlerinde Mart-2016 dönemi işsizlik verilerinde ciddi oranda bir iyileşme beklediklerini belirttiklerini hatırlatan ve ilan edilen işgücü verilerinin bu beklentiye paralel olduğunu bildiren SPM, tarım dışı işsizlik oranının tahminle bire bir örtüşerek yüzde 11,9 seviyesine inerken, işsizlik oranının yine beklentilere paralel olarak, bir önceki döneme göre keskin bir şekilde düşerek yüzde 10,1 olarak gerçekleştiğini vurguladı. SPM, istihdam oranının ise 0,8 puan birden artarak yüzde 46,1 seviyesini gördüğünü, sanayi istihdamının ise Şubat dönemine göre 19 bin kişi artarak 5 milyon 295 bin olarak gerçekleştiğini hatırlattı. İşsizlik verilerindeki iyileşmenin mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik oranlarına da yansıdığını ve MEA işsizlik oranının bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesine inerken, MEA tarım dışı işsizlik oranının 0,3 puan azalıp yüzde 11,5 olarak açıklandığını anlatan SPM; MEA istihdamın 180 bin kişi arttığını, işsiz sayısının (Şubat dönemine kıyasla) 201 bin kişi, mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısının 60 bin kişi azaldığını bildirdi.

İşsizlikte neden 0,9 puanlık iyileşme yaşanacak?

SPM, 2015 yılının son çeyreğinde yatırımlardaki yüzde 10,9 oranındaki büyümenin yansımalarının Nisan döneminde de sürmesi beklediğini ifade ederek, Cuma günü açıklanacak ve yüzde 9,2’ye düşeceğini tahmin ettiği Nisan-2016 dönemime ait işsizlik için şu değerlendirmede bulundu:

“Dolayısıyla Mart döneminde iyice belirginleşen iyileşme eğiliminin, Nisan döneminde aynı hızla devam etmesi beklenmelidir. Diğer yandan, Mart döneminde ihracat aylık bazda yüzde 34 oranında artarken, yatırım (sermaye) malları (taşımacılık hariç) ithalatı yüzde 23, hammadde ithalatı yüzde 34 artmıştır. Buna paralel olarak sanayi üretim endeksi Şubat-Mart dönemlerinde 120,1’den 133,2’ye çıkmıştır. Tüm bu göstergeler ekonomik canlanmanın işareti olarak kabul edilmekte ve işsizlik verilerindeki iyileşmenin Nisan döneminde de devam edeceğine işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir. “

İmalat sanayisinin genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 75’e yaklaştı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mart 2016 döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak yüzde 74,3 seviyesine çıktığını bildiren SPM; bu rakamın Şubat 2016 imalat sanayi KKO’dan 0,8 puan daha yüksek olduğunu ifade etti. Mart 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 76,2’ye çıktığını, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 70,6’dan yüzde 71,5’e; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 74,6’ten yüze 75,1’e yükseldiğine dikkat çeken SPM, “Dolayısıyla, gerek tüketim malları KKO’da, gerekse yatırım ve ara malları imalatı KKO’larında Şubat 2016 döneminde gözlenen düşüş eğiliminin; Mart döneminde yerini artış eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Mart-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“İŞSİZLİKTE ŞUBAT 2016’DAN BU YANA İYİLEŞME VAR”

* Şubat dönemi itibarıyla azalma eğilimi göstermeye başlayan işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranları, Mart döneminde daha da keskin bir şekilde azalarak yüzde 10,1 ve yüzde 11,9 seviyesini gördü.

* TÜİK’in yüzde 10,1 olarak açıkladığı Mart 2016 dönemi işsizlik oranı; bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık, Şubat dönemi işsizlik oranına göre ise 0,8 puanlık bir düşüş göstermektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı hem Şubat 2016’ya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puan azalarak yüzde 11,9 oranında gerçekleşmiştir. Genel ve tarım dışı işsizlik oranlarında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

* Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalmış ve yüzde 9,7 seviyesine inerek tek hanelerde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise geçtiğimiz döneme kıyasla 0,3 puan azalmış ve yüzde 11,5 seviyesine inmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminden ise 0,7 puan düşüktür.

* Mart döneminde işgücü, Şubat dönemine göre yüzde 1,1 oranında artmış ve 30 milyon 16 bin kişi olarak açıklanmıştır. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,4’lük bir artış göstermektedir. Bu da 994 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 121 bin kişi artarak 30 milyon 282 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

* Mart 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51,3 olarak açıklanmıştır. Bu oran Şubat dönemine göre 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Şubat dönemine göre 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,8 olarak gerçekleşmiştir.

* Mart 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 9 bin kişi artarak 4 milyon 904 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 10 bin kişi artmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Şubat dönemine göre 19 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 41 bin kişilik azalma, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 29 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 13 bin kişi azalmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Çorum Hakimiyet

Yeni Gün

Anadolu Telgraf

Yeni Şafak

Dünya

Star

Gazetevatan.com

Ekonomihaber7.com

Aktifmedya.com

Akşam.com

Memurlar.net

YeniŞafak.com

Star.com