Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,9 Haziran 2016

SPM’ye göre Mart 2016 döneminde işsizlik oranı çift hanenin altına gerileyecek

SPM: “EKONOMİDEKİ CANLANMA SEBEBİYLE MART AYINDA İŞSİZLİĞİN YÜZDE 9,8’E İNECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Haziran 2016-Çarşamba günü ilan edilecek 2016-Mart dönemi işsizlik oranının, (2016-Şubat dönemine göre) 1,1 puan azalarak yüzde 9,8’e ineceğini tahmin etti. SPM, bütün verilerin ekonomide bir canlanma olduğunu gösterdiğini ve bu canlanmanın işsizlik verilerine belirgin bir şekilde olumlu yansıyarak çift haneli rakamların altına inilmesini sağlayacağını bildirdi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Haziran-2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mart-2016 dönemine ait 15 Haziran’da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Mart dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,8 puan azalarak yüzde 11,9 seviyesine inmesini beklediğini belirterek; benzer şekilde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan azalarak yüzde 11,7 seviyesini göreceğini, istihdam oranının 0,6 puan artarak yüzde 45,9 seviyesine çıkacağını, sanayi istihdamının ise 5 milyon 238 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

Düşüş eğilimi ilk sinyalleri Şubat-2016 döneminde vermişti

Geçen ay yayınlanan bültenlerinde işsizlik verilerindeki artış eğiliminin, yerini azalma eğilimine bırakmasını beklemediklerini belirttiklerini ve TÜİK tarafından ilan edilen Şubat-2016 dönemi işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının çift hane beklentisine paralel olarak açıklandığını vurgulayan SPM, ancak işsizlik verisinin düşüş eğilimine girdiğini kaydetti. Geçen dönem işsiz sayısının 66 bin kişi azalarak 3 milyon 224 bin seviyesine indiğini ve son 4 dönemdir azalma eğiliminde olan istihdam oranının ise Şubat dönemi itibariyle artış eğilimine geçerek yüzde 45,3’e çıktığını ifade eden SPM, sanayi istihdamının ise Ocak-2016 dönemine göre 24 bin kişi azalarak 5 milyon 276 bin kişi olarak gerçekleştiğini bildirdi. SPM, işgücü verilerindeki bu tablonun mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işgücü verilerine de yansıdığını ve hem MEA işsizlik oranı, hem de MEA tarım dışı işsizlik oranının bir önceki döneme göre 0,2’şer puan azalırken; mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısının 47 bin kişi düştüğünü ve MEA istihdam oranının ise yatay seyrettiğini kaydetti.

İşsizlikteki düşüş eğilimi ekonomideki canlanmayla beraber keskinleşecek ve işsizlik yüzde 9,8 olacak

Şubat döneminde kendini göstermeye başlayan düşüş eğiliminin Mart döneminde iyice keskinleşmesini beklediklerini vurgulayan SPM, Mart-2016 işsizlik verisinin 1,1 puan gerileyeceği ile ilgili tahminine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“2015 yılının son çeyreğinde yatırımların yüzde 10,9 oranında büyüdüğü görülmektedir. Diğer yandan Mart döneminde ihracat, Şubat dönemine göre yüzde 3 oranında artarken, yatırım (sermaye) malları (taşımacılık hariç) ithalatı yüzde 23, hammadde ithalatı ise yüzde 11 oranında artmıştır. Tüm bu göstergeler ekonomide bir canlanma olduğuna ve Mart döneminde de bu canlanmanın işsizlik verilerine belirgin bir şekilde olumlu olarak yansıyacağına işaret etmektedir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Kapasite kullanımı geçen yıla göre iyi, Ocak-2016’ya göre ise azalışta

SPM çalışmasında; imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) da Şubat döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan artarak yüzde 73,5 seviyesine çıktığını, ancak bu rakamın bir ay önce yani Ocak-2016 imalat sanayi KKO’dan 1,4 puan daha düşük olduğunu bildirdi.

İmalat sanayinin üç alt ana dalı olan tüketim malları, ara mallar ve yatırım malları imalatları için kapasite kullanım oranları açısından bakıldığında ise; Şubat 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak yüzde 74,4’e indiği görüldü. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,3’den yüzde 70,6’ya; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 75,4’ten yüzde 74,6’ya indiği; dolayısıyla, gerek yatırım malları gerekse tüketim ile ara malları imalatı KKO’larındaki azalma eğiliminin devam ettiğinin görüldüğü anlatıldı.

Şubat-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

“8 DÖNEMDİR ARTIŞ EĞİLİMİNDEKİ İKİ ÖNEMLİ İŞGÜCÜ GÖSTERGESİ ŞUBAT-2016’DA AZALMA EĞİLİMİNE GİRDİ”

Son 8 dönemdir artma eğiliminde olan iki önemli işgücü göstergesi (işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranları), Şubat 2016 döneminde azalma eğilimine girmiştir. Sırasıyla 0,2 ve 0,3 puan azalarak yüzde 10, 9 ve yüzde 12,7 olarak seyretmiştir.

TÜİK’in ilan ettiği yüzde 10,9’luk Şubat 2016 genel işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık, Ocak dönemi işsizlik oranına göre ise 0,2 puanlık bir düşüş göstermektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında bir düşüş meydana gelmiştir.

Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Ocak 2016’ya göre 0,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 12,7 oranında gerçekleşmiştir. Ancak genel işsizlik oranı ile tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı hem bir önceki döneme 0,2 puan, hem de geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,3 puan azalmış ve yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla 0,2 puan azalmış ve yüzde 11,9 seviyesine inmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,4 puan düşüktür.

Şubat 2016 döneminde işgücü, Ocak dönemine göre yüzde 0,4 oranında artmış ve 29 milyon 680 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3’lük bir artış görülmektedir. Bu da 877 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 2 bin kişi azalmış ve 30 milyon 109 bin kişi seviyesine inmiştir. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,9 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Şubat 2016’da toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 50,8 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ocak dönemine göre 0,1 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Ocak dönemine göre 0,1 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şubat 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 8 bin kişi azalarak 4 milyon 895 bin seviyesine inerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 16 bin kişi azalmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Ocak dönemine göre 24 bin kişilik bir düşüş meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 94 bin kişilik düşüş ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 19 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 75 bin kişi azalmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Yeni Şafak

Dünya

Star

Ticari Hayat

YeniŞafak.com

Memurlar.net